برنامه ریزی و معرفی منابع ارشد و دکتری روانشناسی بیس کمپ

تحلیل کنکورها

تحلیل کنکور دکتری روانشناسی 1403

تحلیل دروس رشد و آسیب شناسی کنکور دکتری روانشناسی 1403 + معرفی مباحث و رفرنس‌های استفاده‌شده توسط طراحان سوال کنکور

اطلاعات بیشتر

تحلیل کنکور ارشد روانشناسی 1403

بررسی و تحلیل دقیق سوالات کنکور ارشد روانشناسی 1403 به همراه معرفی منابع و مباحث موردتوجه در هریک از دروس.

اطلاعات بیشتر

تحلیل کنکور ارشد روانشناسی سال 1402 + (تحلیل 6 سال اخیر)

تحلیل کنکور ارشد روانشناسی 1402 + فایل‌های تحلیل کنکور ارشد روانشناسی در سال های 97، 98، 99، 1400 و 1401.

اطلاعات بیشتر

تحلیل کنکور دکتری روانشناسی 1402

اطلاعات بیشتر