منابع ارشد روانشناسی وزارت بهداشت براساس آخرین تغییرات

بهترین منابع ارشد روانشناسی وزارت بهداشت کدام کتاب‌ها هستند؟ انتخاب منابع درست می‌تواند به صرفه‌جویی در وقت و انرژی شما کمک کند و در نتیجه باعث کسب نتایج بهتری در آزمون سراسری شود. رفرنس‌هایی که سازمان سنجش برای کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت اعلام می‌کند ممکن است هرسال مقداری تغییرات داشته‌باشند. دراین مطلب به معرفی رشته‌ها، دروس امتحانی، ضرایب و منابع و ظرفیت پذیرش می‌پردازیم. اگر هم هنوز بین وزارت بهداشت و علوم دودل هستید و می‌خواهید دربارۀ منابع وزارت علوم نیز اطلاعاتی را به دست آورید، به مطلب منابع ارشد روانشناسی مراجعه کنید.

رشته‌های روانشناسی ارشد وزارت بهداشت

در مقطع ارشد وزارت بهداشت، آزمون روانشناسی دربرگیرندۀ 4 رشته است. افرادی که در دورۀ کارشناسی خود در رشتۀ روانشناسی تحصیل کرده‌اند (برای رشتۀ روانشناسی بالینی، لیسانس مشاوره و راهنمایی نیز پذیرفته می‌شود)، تنها واجد شرایط برای شرکت در این آزمون هستند. در جدول زیر می‌توانید رشته‌های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت را مشاهده کنید.

جدول رشته‌ها، دروس امتحانی و مدارک موردنیاز ارشد روانشناسی وزارت بهداشت

رشته های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1403

زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1403

زمان ثبت‌نام کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1403 در اواخر دی‌ماه 1402 است. تاریخ دقیق و شرایط ثبت‌نام در سایت سنجش متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنین تاریخ برگزاری این آزمون 10 و 11 خرداد‌ماه سال 1403 است.

مطلب مرتبط: دانلود دفترچه‌ سؤالات کنکور ارشد روانشناسی بهداشت

تاریخ اعلام نتایج کنکور ارشد وزارت بهداشت 1403

نتایج اولیۀ کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در تاریخ 16 تیرماه 1403 اعلام شد. داوطلبان با مراجعه به سایت سنجش آموزش پزشکی کشور می‌توانند کارنامۀ اولیۀ خود را دریافت کنند.

دانلود دفترچۀ انتخاب رشتۀ کنکور ارشد وزارت بهداشت

دروس امتحانی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت برای هر رشته

رشته‌های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دارای دروس یکسانی هستند و تنها در مقدار ضرایب با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین رشته‌های بهداشت روان و روانشناسی سلامت 1 درس بیشتر از رشته‌های بالینی برای مطالعه دارند. در ادامه برایتان دروس و ظرفیت پذیرش هر رشته را به تفکیک قرار داده‌ایم. به‌طور کلی دروس امتحانی آزمون ارشد روانشناسی وزارت بهداشت عبارت‌اند از:

 • روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی، تشخیص و ارزیابی روانشناختی)
 • زبان عمومی
 • نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی
 • اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک
 • روانشناسی عمومی و رشد
 • اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان
 • آمار و روش تحقیق

🔸 روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

رشتۀ روانشناسی بالینی محبوب‌ترین و پرطرفدارترین رشته در آزمون وزارت بهداشت است. از مهم‌ترین تمایزات روانشناسی بالینی وزارت بهداشت نسبت به وزارت علوم، گذراندن دوران کارورزی دانشجویان در محیط بیمارستان است. در آزمون ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 6 درس از این رشته، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه با این دروس، ضرایب و طرفیت پذیرش این رشته آشنا خواهیم شد.

دروس رشتۀ روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

دروس رشته روانشناسی بالینی وزارت بهداشتضریب
روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب‌شناسی، تشخیص و ارزیابی روانشناختی)3
زبان عمومی3
نظریه‌های شخصیت و روان درمانی2
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک2
روانشناسی عمومی و رشد1.5
آمار و روش تحقیق1.5

مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های وزارت بهداشت در رشتۀ روانشناسی بالینی ارشد، سال 1402

دانشگاهرایگانشهریه‌پردازتوضیحات
ارتش62پرسنل رسمی نیروهای مسلح
ایران72
تبریز42
بقیه‌الله53پرسنل رسمی نیروهای مسلح
زاهدان72
زنجان53
شهیدبهشتی62
علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی63
کاشان73
کرمانشاه52
مشهد62
مجموع90

🔸 روانشناسی سلامت

از دیگر رشته‌های پرطرفدار روانشناسی در مقطع ارشد وزارت بهداشت، روانشناسی سلامت است. اگر شما نیز سلامت جسمانی خود و اطرافیان‌تان دارای اهمیت ویژه‌ای برایتان است، این رشته مناسب شماست. متقاضیان این رشته برای ارشد وزارت بهداشت باید به مطالعۀ 6 درس بپردازند. در جدول زیر می‌توانید دروس و ضرایب موردارزیابی در این رشته را به همراه ظرفیت پذیرش آن مشاهده کنید.

جدول دروس رشته روانشناسی سلامت وزارت بهداشت

دروس رشته روانشناسی سلامت وزارت بهداشتضریب
زبان عمومی3
روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی، تشخیص و ارزیابی روانشناختی)3
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک1.5
نظریه‌های شخصیت و روان درمانی1.5
آمار و روش تحقیق1.5
روانشناسی عمومی و رشد1.5
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان1

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های وزارت بهداشت در ارشد روانشناسی سلامت، سال 1402

دانشگاهرایگانشهریه‌پردازتوضیحات
اصفهان41
ایران52
شهیدبهشتی41
مجموع17

🔸 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

نکته حائز‌ اهمیت این است که تنها کسانی مجاز به انتخاب این رشته می‌باشند که در دوران کارشناسی خود در یکی از گرایش‌های رشد، شخصیت، عمومی، بالینی و یا کودکان استثنایی تحصیل کرده‌اند. متقاضیان این رشته باید 6 درس را برای کنکور ارشد وزارت بهداشت مورد مطالعه قرار دهند.

جدول دروس رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان وزارت بهداشت

دروس رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان وزارت بهداشتضریب
روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی، تشخیص و ارزیابی روانشناختی)3
زبان عمومی3
نظریه‌های شخصیت و روان درمانی2
روانشناسی عمومی و رشد2
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک1.5
آمار و روش تحقیق1.5

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های وزارت بهداشت در ارشد بالینی کودک و نوجوان، سال 1402

دانشگاهرایگانشهریه‌پردازتوضیحات
تبریز6
شهیدبهشتی41
علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی41
مجموع16

مطلب مرتبط: منابع ارشد بالینی کودک و نوجوان وزارت علوم

🔸 بهداشت روان

در این رشته 7 درس مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تمامی دانشجویانی که در دوران کارشناسی خود در رشتۀ روانشناسی تحصیل کرده‌اند، فارغ از هر گرایشی می‌توانند این رشته را برای ادامۀ تحصیل در مقطع ارشد وزارت بهداشت انتخاب کنند.

جدول دروس رشته بهداشت روان وزارت بهداشت

دروس رشته بهداشت روان وزارت بهداشتضریب
زبان عمومی3
روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی، تشخیص و ارزیابی روانشناختی)2
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک2
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان2
آمار و روش تحقیق1.5
روانشناسی عمومی و رشد1.5
نظریه‌های شخصیت و روان درمانی1

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های وزارت بهداشت در ارشد بهداشت روان، سال 1402

دانشگاهرایگانشهریه‌پردازتوضیحات
ایران73
مجموع10

معرفی منابع کنکور روانشناسی ارشد وزارت بهداشت 1403

به دلیل اینکه دروس امتحانی در کنکور ارشد وزارت بهداشت در میان رشته‌ها یکسان هستند و تنها در ضرایبشان دارای تفاوت با یکدیگر هستند. در ادامه برای 7 درس بیان‌شده، تمامی منابع اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش و منابع پیشنهادی را آورده‌ایم. شما می‌توانید متناسب با دروسی که در هر رشته دارای ضرایب بیشتری هستند، منابع مورد نظرتان را انتخاب کنید.

همچنین در قسمت منابع پیشنهادی روان آموز، کتاب‌هایی که دارای برخی از سرفصل‌های منابع پیشنهادی وزارت بهداشت هستند را به شما معرفی می‌کنیم. شما می‌توانید از این منابع برای تقویت برخی از موضوعات درسی منابع اصلی استفاده کنید.

نکته: قبل از آشنایی با منابع اعلام شده برای کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت باید این نکته را بدانید که در مورد كليۀ منابع اعلام شده، باید آخرين چاپ منبع يا ترجمۀ آن مورداستفاده قرار گيرد.

زبان عمومی

منابع اعلام شده سازمان سنجش برای زبان عمومی وزارت بهداشت:

 • Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. Focus on vocabulary 2: Bridging vocabulary. Longman.
 • Lee, L. & Gundersen, E. Select Readings: Intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
 • Lee, L. & Bernard, J. Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
 • Anderson, N. J. Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning.
 • Anderson, N. J. Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning.
 • نکته: آخرین ویراست از هر منبع نامبرده شده را تهیه و مطالعه کنید.

منابع پیشنهادی روان آموز:

چنانچه دارای دایرۀ لغات محدودی در زبان انگلیسی هستید، پیشنهاد می‌کنیم از کتاب “زبان روان” مجموعۀ روان‌آموز برای گسترش دانش خود در حیطۀ لغات انگلیسی استفاده کنید.

روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی، تشخیص و ارزیابی روانشناختی)

منابع اعلام شده سازمان سنجش برای روانشناسی بالینی، روانشناسی نابهنجاری و آسیب‌شناسی روانی و ارزیابی شناختی وزارت بهداشت:

 1. روانشناسی بالینی فیرس. تیموتی ترال، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت، انتشارات رشد.
 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)
 2. راهنمای سنجش روانی. گری مارنات، جلد اول و دوم، ترجمۀ حسن پاشاشریفی. انتشارات سخن.
 3. اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5. اکهارد اوتمر، زیگلیند اوتمر. ترجمۀ مهدی نصر اصفهانی. جلد 1. انتشارات ارجمند.
 4. خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک. بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیا آلکوت سادوک، پدرو روئیز. ترجمۀ فرزین رضاعی؛ انتشارات ارجمند.
 • نکته: آخرین ویراست از هر منبع نامبرده شده را تهیه و مطالعه کنید.

منابع پیشنهادی روان آموز:

برخی از کتب مرجعی که در لیست فوق سبز‌رنگ هستند در کتاب‌های جامع زیر پوشش داده شده‌اند. شما می‌توانید به منظور افزایش تسلط خود در کتاب‌های مرجع، از این منابع نیز کمک بگیرید:

کلیات روان‌پزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک

منابع اعلام شده سازمان سنجش برای کلیات روان‌پزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک وزارت بهداشت:

 1. روانشناسی فیزیولوژیک. محمدکریم خداپناهی؛ انتشارات سمت.
 2. روانشناسی فیزیولوژیک؛ مغز و رفتار. برایان کلب، یان کیو ویشاو، جی کمپبل، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت، انتشارات ارسباران.
 3.  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)
 • نکته: آخرین ویراست از هر منبع نامبرده شده را تهیه و مطالعه کنید.

منابع پیشنهادی روان آموز:

در لیست منابع پیشنهادی سازمان بهداشت، کتاب‌هایی که به رنگ سبز در آمده‌اند، کتاب‌هایی هستند که در منابع کمک آموزشی زیر در کنار دیگر کتاب‌ها پوشش داده شده‌اند. شما می‌توانید در‌صورتی که دارای زمان کافی هستید، به مطالعه این کتب نیز بپردازید:

روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

منابع اعلام شده سازمان سنجش برای اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان:

 1. مشاوره پیشگیرانه؛ کمک به مردم برای توانمند سازی آنان در سازمان ها و محیط های زندگی. رابرت کانین، ترجمۀ فرامرز سهرابی، انتشارات علی و فرهنگ.
 2. خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک. رابرت بولاند و دیگران. ترجمۀ فرزین رضاعی و دیگران. انتشارات ارجمند.
 3. روانشناسی سلامت. جین اگدن، ترجمۀ محسن کچویی، انتشارات ارجمند.
 4. درس‌نامۀ بازتوانی روان‌پزشکی. رابرت پل لیبرمن، ترجمۀ حمید طاهرخانی و دیگران. انتشارات ارجمند.
 • نکته: آخرین ویراست از هر منبع نامبرده شده را تهیه و مطالعه کنید.

منابع پیشنهادی روان آموز:

منبع سبزرنگ در لیست فوق به صورت خلاصه‌ای کاربردی در کتاب آسیب‌شناسی روان‌آموز قرار گرفته است.

آمار و روش تحقیق

 1. منابع اعلام شده سازمان سنجش برای آمار و روش تحقیق وزارت بهداشت:

  1. کاربرد آزمون های آماری در پژوهش های علوم رفتاری. مانوئلا الیویرا، جودیت گرین، ترجمۀ علی دلاور، مهرداد پژهان. انتشارات ارسباران.
  2. روش های تحقیق کمی و کیفی. جویس گال، والتر بورگ، مردیت دامین گال، ترجمۀ کیامنش و دیگران. انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی. (جلد اول و دوم)
 • نکته: آخرین ویراست از هر منبع نامبرده شده را تهیه و مطالعه کنید.

روانشناسی عمومی و رشد

منابع اعلام شده سازمان سنجش برای روانشناسی عمومی و رشد:

 1. متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. ریتا اتکینسون و دیگران. ترجمۀ محمدنقی براهنی؛ انتشارات رشد.
 2. خلاصۀ روان پزشکی کاپلان و سادوک. بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیا آلکوت سادوک، پدرو روئیز، ترجمۀ فرزین رضاعی، انتشارات ارجمند.
 3. روانشناسی رشد. لورا برک. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، انتشارات ارسباران. (جلد یک و دو)
 • نکته: آخرین ویراست از هر منبع نامبرده شده را تهیه و مطالعه کنید.

منابع پیشنهادی روان آموز:

در لیست منابع وزارت بهداشت، برخی از کتاب‌ها با رنگ سبز مشخص شده‌اند. این کتب به همراه برخی از منابع دیگر در کتاب‌های جامع روان آموز گردآوری شده‌اند. شما می‌توانید به‌منظور افزایش تسلط خودتان بر روی این منابع از کتاب‌های زیر نیز کمک بگیرید:

نظریه‌های شخصیت و نظریه های روان ‌درمانی

منابع اعلام شده سازمان سنجش برای نظریه‌های شخصیت و نظریه های روان ‌درمانی:

 1. نظریه های شخصیت. دوآن شولتز، سیدنی آلن شولتس، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. انتشارات ویرایش.
 2. نظریه های روان درمانی پروچاسکا؛ نظام های روان درمانی؛ تحلیل میان نظری. جیمز و نورکراس، جان. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. انتشارات روان.
 3. نظریه و کاربست مشاوران و روان درمانی. جرالد کوری. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، انتشارات ارسباران.
 • نکته: آخرین ویراست از هر منبع نامبرده شده را تهیه و مطالعه کنید.

منابع پیشنهادی روان آموز:

کتاب مرجع فوق که به رنگ سبز در‌آمده است، جزو منابع استفاده‌شده در کتاب روانشناسی بالینی روان‌آموز است.

سوالات متداول

آیا زمان برگزاری کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت و وزارت علوم فرق دارد؟

بله. زمان برگزاری این دو کنکور متفاوت است. همچنین علاوه بر زمان، کنکور بهداشت و علوم منابع امتحانی متفاوتی نیز دارند.

روانشناسی بالینی وزارت بهداشت چه تفاوتی با وزارت علوم دارد؟

روانشناسی بالینی وزارت بهداشت و سایر رشته‌های ارائه شده در بهداشت دارای منابع مشخصی برای کنکور ارشد روانشناسی است اما وزارت علوم لیست مشخصی از منابع اعلام نمی‌کند. همچنین دانشجویان روانشناسان بالینی وزارت بهداشت غالبا واحدهای مربوط به کارورزی دارند و باید در بیمارستان‌ها مشغول به فعالیت شوند اما در دانشگاه‌های وزارت علوم تمرکز نسبتا کمتری بر این موارد وجود دارد.

گرایش های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت چیست؟

روانشناسی در مقطع ارشد دارای 4 گرایش: روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی سلامت و بهداشت روان است.

تاریخ برگزاری کنکور ارشد روانشناسی 1403 وزارت بهداشت چه زمانی است؟

مطابق با اعلام سازمان سنجش پزشکی، تاریخ برگزاری کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 10 و 11 خرداد ماه 1403 است.

آیا برای شرکت در کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت حتما باید لیسانس روانشناسی داشت؟

بله. برای ادامه تحصیل در تمامی رشته‌هایی که در آزمون ارشد روانشناسی وزارت بهداشت وجود دارند، باید لیسانس روانشناسی داشته باشید. تنها رشته روانشناسی بالینی در ارشد وزارت بهداشت را می‌توان با لیسانس مشاوره و راهنمایی نیز شرکت کرد.