درخششی به یاد ماندنی با ستاره‌های کنکور 1402

تجربه‌ای شیرین از تکرار یک اتفاق ناب؛ نتایج کنکور را می‌گوییم!
هر ساله با اعلام رتبه‌ها و به سرانجام رسیدن بخشی از مسیر شما، شوقی وصف‌ناشدنی در دل ما جوانه می‌زند و امسال نیز به رسم هر سال مژدۀ موفقیت شما، امید ادامه راه ما شد. لیست زیر حاصل تلاش‌های شماست؛ هر چند که به سبب محدودیت‌های موجود، در این لیست تنها به رتبه‌های برتر چند سال اخیر که از کتاب‌ها، کلاس‌ها و آزمون‌های روان‌آموز استفاده کرده‌اند، پرداخته‌ایم. ملاک ما در تهیه این لیست صرفا داشتن رتبه زیر 300 کشوری بوده‌است و حدود 167 نفر که رتبه زیر 300 سهمیه داشته‌اند، به علت رتبۀ کشوری بیش از 300، در این لیست حضور ندارند.
همچنین لازم به ذکر است که اسامی این لیست با کسب اجازه از خود این عزیزان منتشر شده‌است، اگرچه که در 3 سال اخیر حدود 150 داوطلب نیز ضمن اعلام مستقیم یا غیرمستقیم رتبۀ خود، مایل به عمومی کردن نام و رتبه‌شان نبوده‌اند. نام حدود 40 عزیز هم به علت عدم ارسال کارنامه یا قطع شدن ارتباط ما با ایشان، از لیست حذف گردید.

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1402

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1402مرضیه رحیمی11کودکانعلوممصاحبه
1402معصومه حسنی عبد22تربیتیعلوممصاحبه
1402نیما ربیعی56عمومیعلوم 
1402علیرضا زارع67عمومیعلوم 
1402امیرحسین حیدری89روانسنجیعلوم 
1402فاطمه جمالی910بالینیعلوم 
1402علیرضا زارع1011بالینیعلوم 
1402امیرحسین حیدری1011عمومیعلوم 
1402گلناز حسن زاده1212تربیتیعلوم 
1402بدون نام1213بالینیعلوم 
1402محمدرضا عمومی1314عمومیعلوم 
1402فاطمه اسماعیلی117تربیتیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور1617بالینیعلوم 
1402علیرضا زارع1617روانسنجیعلوم 
1402نیکناز اتحاد1518کودکانعلوممصاحبه
1402هدی ملاحسینی1718تربیتیعلوم 
1402مرضیه رحیمی218روانسنجیعلوممصاحبه
1402زینب جعفری1719روانسنجیعلوم 
1402مجتبی احمدیان1819بالینیعلوم 
1402نازنین سلیمی220عمومیعلوم 
1402حانیه قمری420کودکانعلوممصاحبه
1402مرضیه رحیمی121تربیتیعلوممصاحبه
1402حانیه پورقوام322بالینیعلوم 
1402علیرضا زارع1923کودکانعلوم 
1402سپهر سلیمیان2023عمومیعلوم 
1402مجتبی احمدیان2123روانسنجیعلوم 
1402کیمیا ابراهیمی1924عمومیعلوم 
1402محمدرضا عمومی2124بالینیعلوم 
1402معصومه حسنی عبد2125کودکانعلوممصاحبه
1402ریحانه قائم مقامی2225بالینیعلوم 
1402حانیه پورقوام426عمومیعلوم 
1402امیرحسین حیدری2326بالینیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور2527روانسنجیعلوم 
1402مجتبی احمدیان2327عمومیعلوم 
1402حانیه قمری528عمومیعلوممصاحبه
1402امیرحسین حیدری2529صنعتیعلوم 
1402زهرا قیومی محمدی2529تربیتیعلوم 
1402زینب جعفری2530عمومیعلوم 
1402نازنین سلیمی532کودکانعلوم 
1402مریم علوی2732عمومیعلوم 
1402فاطمه شاکری633عمومیعلوم 
1402زهرا سید میری2834عمومیعلوم 
1402نگار موسیوند3234روانسنجیعلوم 
1402فاطمه مشکوری3034تربیتیعلوم 
1402فاطمه جمالی2935عمومیعلوم 
1402نیکنازاتحاد3137عمومیعلوممصاحبه
1402نیکناز اتحاد3137عمومیعلوممصاحبه
1402زهرا سید میری3337بالینیعلوم 
1402مهدی شایسته پور338روانسنجیعلوم 
1402ریحانه نصرتی3339عمومیعلوم 
1402ریحانه نصرتی3339عمومیعلوم 
1402فاطمه کشاورز3539عمومیعلوم 
1402بدون نام3440عمومیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور3541عمومیعلوم 
1402فاطمه جعفری راینی3741بالینیعلوم 
1402بدون نام3841روانسنجیعلوم 
1402نگار موسیوند3743عمومیعلوم 
1402امیرحسین حیدری4044تربیتیعلوم 
1402سپهر سلیمیان4246بالینیعلوم 
1402شقایق احمدی4246تربیتیعلوممصاحبه
1402نگار موسیوند4246بالینیعلوم 
1402مجتبی احمدیان4146کودکانعلوم 
1402شقایق احمدی3946کودکانعلوممصاحبه
1402یاسمن امیری4447روانسنجیعلوم 
1402وحید جاهدی4247کودکانعلوم 
1402نازنین سلیمی548بالینیعلوم 
1402زینب جعفری4348کودکانعلوم 
1402زهرا کارگر348تربیتیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور4449کودکانعلوم 
1402مهدی شایسته پور650کودکانعلوم 
1402مهدی شایسته پور651بالینیعلوم 
1402مهدی شایسته پور751عمومیعلوم 
1402شقایق احمدی4851روانسنجیعلوممصاحبه
1402فاطمه قنبری4752تربیتیعلوم 
1402ریحانه نصرتی4753بالینیعلوم 
1402یاسمن امیری4653عمومیعلوم 
1402شقایق احمدی4754عمومیعلوممصاحبه
1402حانیه قمری755بالینیعلوممصاحبه
1402معصومه حسنی عبد5255روانسنجیعلوممصاحبه
1402وحید جاهدی5255روانسنجیعلوم 
1402فاطمه جمالی5457روانسنجیعلوم 
1402فاطمه کشاورز5158عمومیعلوم 
1402عرفانه روستا5361عمومیعلوم 
1402نیکنازاتحاد5661تربیتیعلوممصاحبه
1402زینب جعفری5762تربیتیعلوم 
1402فاطمه کشاورز5865کودکانعلوم 
1402حانیه پورقوام566روانسنجیعلوم 
1402حانیه پورقوام866کودکانعلوم 
1402گلناز حسن زاده5967کودکانعلوم 
1402مریم علوی6268روانسنجیعلوم 
1402نازنین سلیمی769روانسنجیعلوم 
1402حانیه قمری871روانسنجیعلوممصاحبه
1402مریم علوی6271کودکانعلوم 
1402زینب جعفری6674بالینیعلوم 
1402ریحانه نصرتی6674روانسنجیعلوم 
1402ریحانه نصرتی6978کودکانعلوم 
1402زهرا احمدی(صدف احمدی)6878عمومیعلوم 
1402گلناز حسن زاده7079روانسنجیعلوم 
1402بدون نام7079کودکانعلوم 
1402مریم علوی7280بالینیعلوم 
1402نگار موسیوند7180کودکانعلوم 
1402لیلا ابراهیمی7181عمومیعلوم 
1402سوگند طالبی7381بالینیعلوممصاحبه
1402فاطمه جمالی7281کودکانعلوم 
1402ریحانه پور مهدی قائم مقامی7786روانسنجیعلوم 
1402وحید جاهدی7989عمومیعلوم 
1402مجتبی احمدیان8392تربیتیعلوم 
1402شیوا داوودی8193عمومیعلوم 
1402فاطمه کشاورز8295روانسنجیعلوم 
1402یاسمن امیری8695تربیتیعلوم 
1402فرزانه براتی8596بالینیعلوم 
1402یاسمن امیری8696کودکانعلوم 
1402محمود رضائی8698بالینیعلوم 
1402مرضیه رحیمی14100عمومیعلوممصاحبه
1402عرفانه روستا89102بالینیعلوم 
1402زهرا احمدی92103کودکانعلوم 
1402نسرین رحیم نظری90104عمومیعلوم 
1402فاطمه اسماعیلی1105کودکانعلوم 
1402عرفانه روستا89105روانسنجیعلوم 
1402زینب دهقانی92105بالینیعلوم 
1402علیرضا زارع99108تربیتیعلوم 
1402زهرا احمدی95109بالینیعلوم 
1402مهرشید عیدی نژاد100109تربیتیعلوم 
1402مهرشید عیدی نژاد100109تربیتیعلوم 
1402نیکناز اتحاد97111بالینیعلوممصاحبه
1402محمد وحدت100114بالینیعلوم 
1402حانیه باقری اصل108117تربیتیعلوم 
1402زهرا سید میری102118کودکانعلوم 
1402فرزاد یاراحمدی106122کودکانعلوم 
1402وحید جاهدی107122بالینیعلوم 
1402فاطمه اسماعیلی2123روانسنجیعلوم 
1402لیلا ابراهیمی111129روانسنجیعلوم 
1402نازنین سهرابی112130روانسنجیعلوم 
1402مهدی شایسته پور11133تربیتیعلوم 
1402نسرین رحیم نظری119134بالینیعلوم 
1402نازنین سهرابی121137کودکانعلوم 
1402فاطمه مشکوری118137روانسنجیعلوم 
1402سمانه سعادتمند124139بالینیعلوم 
1402لیلا ابراهیمی125140بالینیعلوم 
1402سمانه سعادتمند127145کودکانعلوم 
1402نازنین سهرابی130150عمومیعلوم 
1402یاسمن امیری135152بالینیعلوم 
1402فرزاد یاراحمدی136153بالینیعلوم 
1402فرزاد یاراحمدی139153تربیتیعلوم 
1402فاطمه شاکری18159بالینیعلوم 
1402بدون نام139159عمومیعلوم 
1402ریحانه پور مهدی قائم مقامی140160کودکانعلوم 
1402نسرین رحیم نظری141161روانسنجیعلوم 
1402فاطمه حسنی146167بالینیعلوم 
1402زهرا احمدی147167روانسنجیعلوم 
1402سوگند طالبی147167عمومیعلوممصاحبه
1402نگار موسیوند152167تربیتیعلوم 
1402فاطمه مشکوری148169کودکانعلوم 
1402زهرا سید میری150170روانسنجیعلوم 
1402بدون نام151172بالینیعلوم 
1402فاطمه جعفری راینی156178عمومیعلوم 
1402زهرا قیومی محمدی158179کودکانعلوم 
1402مجتبی احمدیان153179صنعتیعلوم 
1402لیلا ابراهیمی161183کودکانعلوم 
1402فاطمه مشکوری164187بالینیعلوم 
1402حانیه پورقوام17188تربیتیعلوم 
1402زینب دهقانی168192عمومیعلوم 
1402ریحانه پور مهدی قائم مقامی171195عمومیعلوم 
1402بدون نام178205بالینیعلوم 
1402سمانه سعادتمند185207تربیتیعلوم 
1402سمانه سعادتمند185210عمومیعلوم 
1402شقایق احمدی184211بالینیعلوممصاحبه
1402زکیه نادری188215بالینیعلوم 
1402کوثر رستم بیگی26216بالینیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور187217صنعتیعلوم 
1402شیوا داوودی196221کودکانعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور203225تربیتیعلوم 
1402نسرین رحیم نظری205227تربیتیعلوم 
1402زهرا قیومی محمدی207233روانسنجیعلوم 
1402مریم علوی215238تربیتیعلوم 
1402ساناز رنج آزما آذری211240بالینیعلوم 
1402سوگند طالبی214240کودکانعلوممصاحبه
1402بدون نام219244تربیتیعلوم 
1402فرزانه براتی220246کودکانعلوم 
1402فاطمه جمالی221246تربیتیعلوم 
1402فاطمه مشکوری222250عمومیعلوم 
1402بدون نام31255بالینیعلوم 
1402بدون نام229256عمومیعلوم 
1402فرزانه براتی230261عمومیعلوم 
1402کوثر رستم بیگی31267عمومیعلوم 
1402معصومه حسنی عبد241274عمومیعلوممصاحبه
1402سارا شام بیاتی242277بالینیعلوم 
1402نسرین رحیم نظری247279کودکانعلوم 
1402بدون نام252281روانسنجیعلوم 
1402وحید جاهدی251284تربیتیعلوم 
1402سمانه سعادتمند255286روانسنجیعلوم 
1402نازنین سهرابی255288تربیتیعلوم 
1402حانیه قمری31292تربیتیعلوممصاحبه

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1401

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1401زهرا قاسمی11بالینیعلوممصاحبه
1401زهرا قاسمی22عمومیعلوممصاحبه
1401مهرناز یوسفی22بالینیعلوم 
1401مجتبی حدائق44بالینیعلوممصاحبه
1401فرزانه قیومی55بالینیعلوم 
1401زهرا قاسمی55کودکانعلوممصاحبه
1401علی سلیمی55عمومیعلوم 
1401مهرناز یوسفی66عمومیعلوم 
1401مرضیه زمانی77تربیتیعلوممصاحبه
1401امیرمهدی امرائی47بهداشت روانبهداشتمصاحبه
1401زهرا قاسمی78روانسنجیعلوممصاحبه
1401مجتبی حدائق88عمومیعلوممصاحبه
1401علیرضا باغبان58سلامتبهداشت 
1401ندا قلی‌پور68بالینیبهداشتمصاحبه
1401ندا قلی‌پور68بالینی کودکبهداشتمصاحبه
1401زهره احمدی19بالینیعلوممصاحبه
1401ندا قلی‌پور69سلامتبهداشتمصاحبه
1401ندا قلی‌پور710بهداشت روانبهداشتمصاحبه
1401علی سلیمی1112بالینیعلوم 
1401پریا الفتی1112عمومیعلوم 
1401مجتبی حدائق1112روانسنجیعلوممصاحبه
1401پریا الفتی1314روانسنجیعلوم 
1401نیما خوش فطرت1415عمومیعلوممصاحبه
1401مهرناز یوسفی1415کودکانعلوم 
1401نیما خوش فطرت1517روانسنجیعلوممصاحبه
1401علیرضا باغبان1418سلامتبهداشت 
1401علیرضا باغبان1820روانسنجیعلوم 
1401مهرناز یوسفی2022روانسنجیعلوم 
1401مجتبی حدائق2123کودکانعلوممصاحبه
1401نیما خوش فطرت2123کودکانعلوممصاحبه
1401زهرا قاسمی2123تربیتیعلوممصاحبه
1401امیرمهدی امرائی1823سلامتبهداشتمصاحبه
1401پریا الفتی2224بالینیعلوم 
1401شیما خانجانی2426تربیتیعلوم 
1401پریا الفتی2427کودکانعلوم 
1401نیکو صبوری2527تربیتیعلوم 
1401ویدا کوه‌پیما2127بالینیبهداشتمصاحبه
1401ریحانه گل گوند2628بالینیعلوم 
1401ریحانه گل گوند2628عمومیعلوم 
1401ویدا کوه‌پیما2328سلامتبهداشتمصاحبه
1401ویدا کوه‌پیما2228بالینی کودکبهداشتمصاحبه
1401مجتبی حدائق2830تربیتیعلوممصاحبه
1401فاطمه رجایی2831بالینیعلوم 
1401علی سلیمی2831کودکانعلوم 
1401شیوا عباس زاده2931عمومیعلوم 
1401ویدا کوه‌پیما2631بهداشت روانبهداشتمصاحبه
1401بدون نام2932بالینیعلوم 
1401فرزانه قیومی3032عمومیعلوم 
1401علی سلیمی3134روانسنجیعلوم 
1401ریحانه گل گوند3134کودکانعلوم 
1401پریا الفتی3234تربیتیعلوم 
1401علیرضا باغبان2734بالینیبهداشت 
1401علیرضا باغبان2734بالینی کودکبهداشت 
1401پریسا کیاد3235کودکانعلوم 
1401نیما خوش فطرت3436تربیتیعلوممصاحبه
1401علی قائم مقامی3337عمومیعلوممصاحبه
1401زهره احمدی538کودکانعلوممصاحبه
1401فرزانه قیومی3538روانسنجیعلوم 
1401فاطمه برزی3439کودکانعلوممصاحبه
1401نیما خوش فطرت3539بالینیعلوممصاحبه
1401یاسمن کرمی3539عمومیعلوممصاحبه
1401سیده زهرا نجیبی3639روانسنجیعلوم 
1401زهره احمدی440عمومیعلوممصاحبه
1401فرزانه عبدی3640بالینیعلوم 
1401فاطمه کرمانی3741بالینیعلوممصاحبه
1401فاطمه کرمانی3742عمومیعلوممصاحبه
1401پریسا کیاد3842روانسنجیعلوم 
1401علی خداپناه3843عمومیعلوممصاحبه
1401یاسمن کرمی3943روانسنجیعلوممصاحبه
1401بدون نام4345تربیتیعلوم 
1401محمد مهدی اکبرزاده4146بالینیعلوممصاحبه
1401شیوا عباس زاده4247بالینیعلوم 
1401فاطمه برزی4247عمومیعلوممصاحبه
1401زهرا نیایش راد348تربیتیعلوم 
1401ریحانه گل گوند4448روانسنجیعلوم 
1401یاسمن کرمی4550کودکانعلوممصاحبه
1401علی قائم مقامی4651بالینیعلوممصاحبه
1401پارسا سیدزاده4752بالینیعلوممصاحبه
1401زهره احمدی554روانسنجیعلوممصاحبه
1401کیمیا جلیلوند4954کودکانعلوم 
1401فاطمه برزی4955روانسنجیعلوممصاحبه
1401امیرمهدی امرائی4756بالینی کودکبهداشتمصاحبه
1401بدون نام5358عمومیعلوم 
1401علی سلیمی5358تربیتیعلوم 
1401امیرمهدی امرائی4858بالینیبهداشتمصاحبه
1401پرستو غلامی5459بالینیعلوممصاحبه
1401احمد کاتب5560عمومیعلوم 
1401فرزانه قیومی5560کودکانعلوم 
1401نیکو صبوری5661کودکانعلوم 
1401علیرضا باغبان5662بالینیعلوم 
1401بابک حافظی5662روانسنجیعلوم 
1401زهرا میرزایی5662عمومیعلوم 
1401ملیکا فرهادی فرد5763عمومیعلوم 
1401شیوا عباس زاده5763روانسنجیعلوم 
1401بدون نام664عمومیعلوم 
1401مرضیه زمانی5965کودکانعلوممصاحبه
1401پریسا کیاد5966عمومیعلوم 
1401بابک حافظی6067عمومیعلوم 
1401بابک حافظی6167کودکانعلوم 
1401فاطمه کرمانی6169روانسنجیعلوممصاحبه
1401یاسمن ابراهیمی6269بالینیعلوم 
1401فاطمه رجایی6371روانسنجیعلوم 
1401زهرا میرزایی6572بالینیعلوم 
1401پریا الفتی6673صنعتیعلوم 
1401فاطمه رجایی6877عمومیعلوم 
1401فاطمه جاری778کودکانعلوممصاحبه
1401علی خداپناه6878روانسنجیعلوممصاحبه
1401ملیکا فرهادی فرد7279بالینیعلوم 
1401فرانک امیری نیا7380بالینیعلوممصاحبه
1401شیوا عباس زاده7281کودکانعلوم 
1401فرشته رحیمی7482بالینیعلوم 
1401فرشته رحیمی7384عمومیعلوم 
1401زهرا صفاری7784صنعتیعلوم 
1401ملیکا فرهادی فرد7889روانسنجیعلوم 
1401مجتبی حدائق8090صنعتیعلوممصاحبه
1401فاطمه برزی8191بالینیعلوممصاحبه
1401پریسا کیاد8191بالینیعلوم 
1401فاطمه جاری1093بالینیعلوممصاحبه
1401یاسمن کرمی8593تربیتیعلوممصاحبه
1401علی خداپناه8494کودکانعلوممصاحبه
1401پارسا سیدزاده8395روانسنجیعلوممصاحبه
1401مهرناز یوسفی8897تربیتیعلوم 
1401علیرضا باغبان88100عمومیعلوم 
1401متین مرادی91102بالینیعلوم 
1401مرضیه زمانی91103روانسنجیعلوممصاحبه
1401مریم شیبانی94104تربیتیعلوممصاحبه
1401زهرا میرزایی93105روانسنجیعلوم 
1401محمد ملک زاده94106عمومیعلوم 
1401فاطمه کرمانی95106تربیتیعلوممصاحبه
1401زهرا آقا بابایی99111عمومیعلوم 
1401یاسمن ابراهیمی100112عمومیعلوم 
1401پریسا حسن زاده101113بالینیعلوممصاحبه
1401ریحانه گل گوند101115تربیتیعلوم 
1401علی خداپناه103115بالینیعلوممصاحبه
1401زهرا آقا بابایی105117روانسنجیعلوم 
1401نیما خوش فطرت105117صنعتیعلوممصاحبه
1401فاطمه برزی104118تربیتیعلوممصاحبه
1401بدون نام107118کودکانعلوم 
1401پرستو غلامی107119روانسنجیعلوممصاحبه
1401مریم کشن روستا106120تربیتیعلوم 
1401کیمیا جلیلوند108120بالینیعلوم 
1401بدون نام11121کودکانعلوم 
1401محمد ملک زاده109121بالینیعلوم 
1401فاطمه رجایی110122کودکانعلوم 
1401محمد مهدی اکبرزاده110123عمومیعلوممصاحبه
1401فرزانه قیومی114126صنعتیعلوم 
1401فرهاد علیجانی114126کودکانعلوم 
1401مریم سادات قافله باشی12127بالینیعلوم 
1401مریم سادات قافله باشی12127عمومیعلوم 
1401پریسا کیاد115129تربیتیعلوم 
1401زهره احمدی16133تربیتیعلوممصاحبه
1401آنیتا مظفری121134بالینیعلوم 
1401بدون نام122134کودکانعلوم 
1401سیده فاطمه محسنی موسوی119136تربیتیعلوم 
1401فرهاد علیجانی119136تربیتیعلوم 
1401فاطمه رجایی121138تربیتیعلوم 
1401علی خداپناه122139تربیتیعلوممصاحبه
1401زهرا قاسمی127139صنعتیعلوممصاحبه
1401کوثر انصاری127142عمومیعلوم 
1401ملیکا فرهادی فرد129142کودکانعلوم 
1401نیکو صبوری127146روانسنجیعلوم 
1401محسن رفیعی133147بالینیعلوم 
1401زهرا میرزایی134147کودکانعلوم 
1401شیوا عباس زاده132149تربیتیعلوم 
1401ملیحه هوشمند135150بالینیعلوم 
1401زهرا آقا بابایی137150کودکانعلوم 
1401فاطمه کرمانی139152کودکانعلوممصاحبه
1401زهره احمدی9153صنعتیعلوممصاحبه
1401فرهاد علیجانی141156بالینیعلوم 
1401متین مرادی141161روانسنجیعلوم 
1401محمد مهدی اکبرزاده145165روانسنجیعلوممصاحبه
1401فرهاد علیجانی149166عمومیعلوم 
1401فاطمه جاری19167تربیتیعلوممصاحبه
1401پرستو غلامی151168عمومیعلوممصاحبه
1401متین مرادی152169عمومیعلوم 
1401امیر مهدی امرائی152169بالینیعلوم 
1401علیرضا باغبان150170تربیتیعلوم 
1401محمدعلی ثمره غلامی153170بالینیعلوم 
1401مهرناز یوسفی154171صنعتیعلوم 
1401بدون نام21174روانسنجیعلوم 
1401علیرضا باغبان161174کودکانعلوم 
1401علی قائم مقامی152175روانسنجیعلوممصاحبه
1401بابک حافظی155176تربیتیعلوم 
1401محمد مهدی اکبرزاده164177کودکانعلوممصاحبه
1401بدون نام21179تربیتیعلوم 
1401محمد ملک زاده158181روانسنجیعلوم 
1401کیمیا جلیلوند162181عمومیعلوم 
1401فاطمه جاری18182عمومیعلوممصاحبه
1401پارسا سیدزاده173183کودکانعلوممصاحبه
1401فاطمه جاری22184روانسنجیعلوممصاحبه
1401فرزانه عبدی161184روانسنجیعلوم 
1401پرستو غلامی170184کودکانعلوممصاحبه
1401متین مرادی172186کودکانعلوم 
1401فرهاد علیجانی163187روانسنجیعلوم 
1401پارسا سیدزاده168188عمومیعلوممصاحبه
1401بدون نام2189کودکانعلوم 
1401شیما خانجانی175190کودکانعلوم 
1401فرشته رحیمی176191کودکانعلوم 
1401زهرا صفاری168192روانسنجیعلوم 
1401کیمیا جلیلوند170194روانسنجیعلوم 
1401محمدعلی ثمره غلامی172194عمومیعلوم 
1401فرزانه قیومی172196تربیتیعلوم 
1401زهرا صفاری175197عمومیعلوم 
1401کیمیا جلیلوند177201تربیتیعلوم 
1401محمد ملک زاده178203تربیتیعلوم 
1401محمدعلی ثمره غلامی178203روانسنجیعلوم 
1401زهرا آقا بابایی181206تربیتیعلوم 
1401بدون نام181207روانسنجیعلوم 
1401علی قائم مقامی186211تربیتیعلوممصاحبه
1401زهرا میرزایی193216صنعتیعلوم 
1401علی قائم مقامی197216کودکانعلوممصاحبه
1401پریسا حسن زاده193219عمومیعلوممصاحبه
1401پرستو غلامی196222تربیتیعلوممصاحبه
1401ملیکا فرهادی فرد201227تربیتیعلوم 
1401پرستو غلامی208233صنعتیعلوممصاحبه
1401محمد مهدی اکبرزاده208234تربیتیعلوممصاحبه
1401کوثر انصاری208234بالینیعلوم 
1401فرانک امیری نیا211240عمومیعلوممصاحبه
1401پارسا سیدزاده214240صنعتیعلوممصاحبه
1401یاسمن ابراهیمی219240تربیتیعلوم 
1401زهرا میرزایی215241تربیتیعلوم 
1401بدون نام26243بالینیعلوم 
1401پریسا کیاد219245صنعتیعلوم 
1401نیکو صبوری217248عمومیعلوم 
1401سام محمدی220249بالینیعلوم 
1401محمدعلی ثمره غلامی222249تربیتیعلوم 
1401امیر مهدی امرائی223255عمومیعلوم 
1401یاسمن ابراهیمی228259روانسنجیعلوم 
1401یگانه شجاعی233264بالینیعلوم 
1401یاسمن کرمی238266صنعتیعلوممصاحبه
1401مریم سادات قافله باشی23272کودکانعلوم 
1401محمدعلی ثمره غلامی248277کودکانعلوم 
1401بدون نام33281عمومیعلوم 
1401امین شیخ احمدی245282عمومیعلوم 
1401فرشته رحیمی249282روانسنجیعلوم 
1401فائزه لواسانی249283بالینیعلوم 
1401امیرحسین یزدان پناه5286عمومیعلوم 
1401فرزانه عبدی251289عمومیعلوم 
1401علیرضا باغبان262292صنعتیعلوم 
1401فائزه لواسانی255294عمومیعلوم 
1401محسن رفیعی269300صنعتیعلوم 

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1400

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1400 نجمه نوری 3 3 روانسنجی علوم
1400 سینا محمدباقری 3 3 بالینی علوم
1400 سارا صابری 4 4 کودکان علوم
1400 محمدعلی حائری 5 5 بالینی علوم
1400 علیرضا محمودی 5 5 عمومی علوم
1400 انوشا ناصرطاهری 6 6 عمومی علوم
1400 انوشا ناصرطاهری 7 7 بالینی علوم
1400 سارا جلوداری 7 7 عمومی علوم
1400 انوشا ناصرطاهری 8 8 روانسنجی علوم
1400 سارا صابری 8 8 عمومی علوم
1400 علیرضا محمودی 9 9 روانسنجی علوم
1400 سعید پایدارفرد 9 9 عمومی علوم
1400 بدون نام 10 10 بالینی علوم
1400 انوشا ناصرطاهری 10 10 کودکان علوم
1400 علیرضا محمودی 11 11 کودکان علوم
1400 سارا صابری 12 12 بالینی علوم
1400 سارا صابری 12 12 روانسنجی علوم
1400 بدون نام 13 13 روانسنجی علوم
1400 سینا صبور 13 13 عمومی علوم
1400 سینا محمدباقری 14 14 روانسنجی علوم
1400 سارا جلوداری 15 15 کودکان علوم
1400 علیرضا محمودی 16 16 بالینی علوم
1400 بدون نام 17 17 کودکان علوم
1400 فاطمه عموزاده 19 19 بالینی علوم
1400 مهسا کشاورز 20 20 بالینی علوم
1400 محمدعلی حائری 20 20 عمومی علوم
1400 سینا صبور 20 21 روانسنجی علوم
1400 بدون نام 22 22 عمومی علوم
1400 سارا جلوداری 22 23 روانسنجی علوم
1400 بدون نام 22 24 کودکان علوم
1400 علیرضا محمودی 23 25 تربیتی علوم
1400 علی جولائی 24 26 کودکان علوم
1400 سینا صبور 25 26 بالینی علوم
1400 انوشا ناصرطاهری 25 27 تربیتی علوم
1400 علی جولائی 26 27 بالینی علوم
1400 عالیه مرادی 28 28 عمومی علوم
1400 سعید پایدارفرد 28 29 روانسنجی علوم
1400 سعید پایدارفرد 28 30 کودکان علوم
1400 علی جولائی 29 30 روانسنجی علوم
1400 مهدی میرپوریان 30 32 بهداشت روان بهداشت
1400 بدون نام 32 33 بالینی علوم
1400 بدون نام 34 35 روانسنجی علوم
1400 سینا محمدباقری 33 35 کودکان علوم
1400 مهدی میرپوریان 34 36 سلامت بهداشت
1400 سعید پایدارفرد 35 36 بالینی علوم
1400 سپیده کاردان 36 37 بالینی علوم مصاحبه
1400 حسین اعلا 38 38 عمومی علوم
1400 سینا صبور 37 39 کودکان علوم
1400 سینا محمدباقری 39 39 عمومی علوم
1400 حسین اعلا 39 40 بالینی علوم
1400 فاطمه خسرو انجام 41 42 بالینی علوم
1400 سارا جلوداری 43 44 بالینی علوم
1400 فاطمه ایمانی 1 45 عمومی علوم
1400 بدون نام 45 46 عمومی علوم
1400 مریم راشد 46 47 بالینی علوم
1400 مریم میراشه 46 47 بالینی علوم
1400 فاطمه خسرو انجام 46 48 عمومی علوم
1400 کوثر یوسفی 47 48 بالینی علوم
1400 مهدی میرپوریان 47 50 بالینی بهداشت
1400 فاطمه خسرو انجام 48 50 کودکان علوم
1400 وحید جدیدی 50 52 کودکان علوم
1400 مهسا کشاورز 52 54 عمومی علوم
1400 مهدی میرپوریان 51 57 بالینی کودک بهداشت
1400 محمدعلی حائری 55 57 روانسنجی علوم
1400 سینا صبور 53 59 تربیتی علوم
1400 مهدی نصیری 57 59 عمومی علوم
1400 فاطمه ایمانی 3 60 روانسنجی علوم
1400 فاطمه ایمانی 1 61 بالینی علوم
1400 حسین اعلا 59 61 کودکان علوم
1400 بدون نام 62 64 عمومی علوم
1400 بدون نام 64 67 روانسنجی علوم
1400 مهدی میرپوریان 65 67 عمومی علوم
1400 بدون نام 65 67 بالینی علوم
1400 سعید پایدارفرد 64 71 تربیتی علوم
1400 بدون نام 69 71 عمومی علوم
1400 فاطمه ایمانی 3 72 کودکان علوم
1400 حسین اعلا 69 72 روانسنجی علوم
1400 احمد حسینی 70 72 عمومی علوم
1400 علی جولائی 71 73 عمومی علوم
1400 نجمه نوری 71 75 کودکان علوم
1400 عالیه مرادی 73 77 کودکان علوم
1400 وحید جدیدی 75 77 عمومی علوم
1400 کوثر یوسفی 80 82 عمومی علوم
1400 فاطمه خسرو انجام 80 83 روانسنجی علوم
1400 محبوبه صفرپور 82 86 بالینی علوم
1400 بدون نام 83 87 کودکان علوم
1400 بدون نام 84 88 کودکان علوم
1400 زهرا خجوی 85 88 روانسنجی علوم
1400 بدون نام 82 89 تربیتی علوم
1400 علیرضا فکری 85 89 بالینی علوم مصاحبه
1400 نجمه نوری 86 90 بالینی علوم
1400 بدون نام 5 93 بالینی علوم
1400 بدون نام 87 94 تربیتی علوم
1400 نجمه نوری 91 95 عمومی علوم
1400 ثمین اصدقی 89 96 بالینی علوم
1400 سجاد محسنیان 92 96 عمومی علوم
1400 هلیا رستم پور 90 97 بالینی علوم
1400 نجمه نوری 91 98 تربیتی علوم
1400 ثمین اصدقی 94 98 عمومی علوم
1400 سپیده کاردان 95 100 روانسنجی علوم مصاحبه
1400 سینا محمدباقری 93 100 صنعتی علوم
1400 مهدی میرپوریان 98 103 روانسنجی علوم
1400 محمدعلی حائری 96 104 تربیتی علوم
1400 مهسا کشاورز 99 104 روانسنجی علوم
1400 عالیه مرادی 100 105 روانسنجی علوم
1400 سارا جلوداری 98 106 تربیتی علوم
1400 سینا محمدباقری 100 108 تربیتی علوم
1400 زهرا خجوی 108 113 عمومی علوم
1400 وحید جدیدی 107 114 بالینی علوم
1400 سلاله درفش دوز 109 115 عمومی علوم
1400 نسترن پیری 112 118 عمومی علوم
1400 مهسا کشاورز 113 118 کودکان علوم
1400 مهدی میرپوریان 114 119 کودکان علوم
1400 علی جولائی 112 120 تربیتی علوم
1400 فاطمه عموزاده 115 121 عمومی علوم
1400 سلاله درفش دوز 117 124 بالینی علوم
1400 نسترن پیری 118 124 روانسنجی علوم
1400 محمدعلی حائری 125 131 کودکان علوم
1400 مهدی کدیوریان 134 131 روانسنجی علوم مصاحبه
1400 نگار احمدزاده 125 132 عمومی علوم
1400 بدون نام 126 133 روانسنجی علوم
1400 مهدی کدیوریان 127 133 کودکان علوم مصاحبه
1400 زینب نصر 128 134 کودکان علوم
1400 مهدی کدیوریان 130 138 عمومی علوم مصاحبه
1400 مهدی نصیری 133 140 روانسنجی علوم
1400 نگار احمد زاده 132 141 بالینی علوم
1400 مهدی نصیری 134 142 کودکان علوم
1400 سارا صابری 132 143 تربیتی علوم
1400 کوثر یوسفی 140 148 کودکان علوم
1400 احمد حسینی 141 148 روانسنجی علوم
1400 سپیده کاردان 141 149 عمومی علوم مصاحبه
1400 نگار احمد زاده 142 150 روانسنجی علوم
1400 سلاله درفش دوز 142 150 کودکان علوم
1400 احمد حسینی 148 159 کودکان علوم
1400 فاطمه عموزاده 151 161 روانسنجی علوم
1400 پریسا فراهانی 154 169 عمومی علوم
1400 مریم راشد 158 173 عمومی علوم
1400 مریم میراشه 158 173 عمومی علوم
1400 بدون نام 161 175 بالینی علوم
1400 زهرا خجوی 162 176 کودکان علوم
1400 بدون نام 163 178 صنعتی علوم
1400 زهرا خجوی 165 180 بالینی علوم
1400 زهرا خجوی 163 181 تربیتی علوم
1400 هلیا رستم پور 166 182 عمومی علوم
1400 هلیا رستم پور 170 183 روانسنجی علوم
1400 نسترن پیری 174 188 کودکان علوم
1400 فاطمه ایمانی 17 189 تربیتی علوم
1400 مهسا کشاورز 173 192 تربیتی علوم
1400 نگار احمد زاده 179 193 کودکان علوم
1400 زینب نصر 177 194 بالینی علوم
1400 کوثر یوسفی 182 195 روانسنجی علوم
1400 علیرضا فکری 182 199 عمومی علوم مصاحبه
1400 الناز علی پور 185 203 بالینی علوم
1400 پریا فقانی 188 205 عمومی علوم
1400 مهراد ضروریان 191 211 بالینی علوم
1400 سجاد محسنیان 201 215 روانسنجی علوم
1400 مهدی میرپوریان 198 218 بالینی علوم
1400 شایان شادبخت 199 218 عمومی علوم
1400 پریا فقانی 204 218 روانسنجی علوم
1400 زینب نصر 204 223 عمومی علوم
1400 بدون نام 203 224 تربیتی علوم
1400 سلاله درفش دوز 216 232 روانسنجی علوم
1400 بدون نام 211 233 تربیتی علوم
1400 حسین اعلا 213 237 تربیتی علوم
1400 مهدی کدیوریان 215 237 بالینی علوم
1400 عالیه مرادی 214 238 تربیتی علوم
1400 نسترن پیری 219 241 بالینی علوم
1400 پریا فقانی 221 244 کودکان علوم
1400 سلاله درفش دوز 221 246 تربیتی علوم
1400 بدون نام 15 248 روانسنجی علوم
1400 شایان شادبخت 227 249 بالینی علوم
1400 هلیا رستم پور 231 255 کودکان علوم
1400 مهدی نصیری 237 259 بالینی علوم
1400 مهراد ضروریان 236 260 کودکان علوم
1400 سجاد محسنیان 238 262 کودکان علوم
1400 بدون نام 22 271 عمومی علوم
1400 پریسا فراهانی 249 277 روانسنجی علوم
1400 نگار احمد زاده 254 282 تربیتی علوم
1400 پریا فقانی 262 288 بالینی علوم
1400 پریسا فراهانی 262 290 کودکان علوم
1400 مهدی نصیری 263 293 تربیتی علوم
1400 علیرضا فکری 264 296 روانسنجی علوم مصاحبه
1400 سپیده کاردان 270 300 کودکان علوم مصاحبه

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1399

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1399نیما فریدنی11تربیتیعلوم 
       
       
1399مهسا محمدی22عمومیعلوم 
       
1399فاطمه بهبودی44کودکانعلوم 
1399امیرحسین ارفع رحیمیان34عمومیعلوم 
       
1399زهرا آقاجانی55کودکانعلوم 
1399امیرحسین ارفع رحیمیان56بالینیعلوم 
1399ساینا فتح‌الله‌زاده67سلامتبهداشت 
1399ساینا فتح‌الله‌زاده88بهداشت روانبهداشت 
1399مهسا محمدی89بالینیعلوم 
1399امیرحسین ارفع رحیمیان1010روانسنجیعلوم 
1399ساینا فتح‌الله‌زاده1010بالینیبهداشت 
1399ساینا فتح‌الله‌زاده910بالینی کودکبهداشت 
1399فاطمه بهبودی1111روانسنجیعلوم 
1399سپیده سمائی1112بالینیعلوم 
1399تینا متقی1112عمومیعلوم 
1399امیرحسین ارفع رحیمیان1313کودکانعلوم 
1399سارا الله‌وردی1214بالینیعلوم 
1399طاها سلاجقه1617بالینیعلوم 
1399آرزو رنجبر‌مقدم1719بالینی کودکبهداشت 
1399آرزو رنجبر‌مقدم1921بالینیبهداشت 
1399سارا الله‌وردی1822عمومیعلوم 
1399آرزو رنجبر‌مقدم2629سلامتبهداشت 
1399سارا الله‌وردی2631روانسنجیعلوم 
1399ملیکا بهرامی2831بالینیعلوم 
1399زهرا آقاجانی2332عمومیعلوم 
1399زهرا آقاجانی3235بالینیعلوم 
1399سپیده سمائی2939عمومیعلوم 
1399امیرحسین ارفع رحیمیان3339تربیتیعلوم 
1399سارا الله‌وردی3642کودکانعلوم 
1399نرگس فراهی3844بالینیعلوم 
1399فاطمه بهبودی3845تربیتیعلوم 
1399نیما فریدنی3747کودکانعلوم 
1399زهرا آقاجانی4252روانسنجیعلوم 
1399نیما فریدنی4757روانسنجیعلوم 
1399سپیده سمائی4858روانسنجیعلوم 
1399نرگس فراهی6982روانسنجیعلوم 
1399سپیده سمائی8197کودکانعلوم 
1399فاطمه بهبودی108127عمومیعلوم 
1399زهرا آقاجانی158180تربیتیعلوم 
1399طاها سلاجقه159182عمومیعلوم 
1399نرگس فراهی168193عمومیعلوم 
1399سپیده سمائی192217تربیتیعلوم 
1399طاها سلاجقه203234روانسنجیعلوم 

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1398

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1398 فائزه قدمی 1 1 بالینی علوم
1398 فریبا میری 3 3 بالینی علوم
1398 فریبا میری 9 10 عمومی علوم
1398 مهسا هونجانی 10 11 بالینی علوم
1398 زینب قاسمی 12 13 بالینی علوم
1398 فریبا میری 27 39 کودکان علوم
1398 زینب قاسمی 52 60 روانسنجی علوم
1398 زینب قاسمی 61 66 عمومی علوم
1398 زینب قاسمی 68 82 تربیتی علوم