درخششی به یاد ماندنی با ستاره‌های کنکور 1402

تجربه‌ای شیرین از تکرار یک اتفاق ناب؛ نتایج کنکور را می‌گوییم!
هر ساله با اعلام رتبه‌ها و به سرانجام رسیدن بخشی از مسیر شما، شوقی وصف‌ناشدنی در دل ما جوانه می‌زند و امسال نیز به رسم هر سال مژدۀ موفقیت شما، امید ادامه راه ما شد. لیست زیر حاصل تلاش‌های شماست؛ هر چند که به سبب محدودیت‌های موجود، در این لیست تنها به رتبه‌های برتر چند سال اخیر که از کتاب‌ها، کلاس‌ها و آزمون‌های روان‌آموز استفاده کرده‌اند، پرداخته‌ایم. ملاک ما در تهیه این لیست صرفا داشتن رتبه زیر 300 کشوری بوده‌است و حدود 167 نفر که رتبه زیر 300 سهمیه داشته‌اند، به علت رتبۀ کشوری بیش از 300، در این لیست حضور ندارند.
همچنین لازم به ذکر است که اسامی این لیست با کسب اجازه از خود این عزیزان منتشر شده‌است، اگرچه که در 3 سال اخیر حدود 150 داوطلب نیز ضمن اعلام مستقیم یا غیرمستقیم رتبۀ خود، مایل به عمومی کردن نام و رتبه‌شان نبوده‌اند. نام حدود 40 عزیز هم به علت عدم ارسال کارنامه یا قطع شدن ارتباط ما با ایشان، از لیست حذف گردید.

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1402

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1402مرضیه رحیمی11کودکانعلوممصاحبه
1402معصومه حسنی عبد22تربیتیعلوممصاحبه
1402نیما ربیعی56عمومیعلوم 
1402علیرضا زارع67عمومیعلوم 
1402امیرحسین حیدری89روانسنجیعلوم 
1402فاطمه جمالی910بالینیعلوم 
1402علیرضا زارع1011بالینیعلوم 
1402امیرحسین حیدری1011عمومیعلوم 
1402گلناز حسن زاده1212تربیتیعلوم 
1402بدون نام1213بالینیعلوم 
1402محمدرضا عمومی1314عمومیعلوم 
1402فاطمه اسماعیلی117تربیتیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور1617بالینیعلوم 
1402علیرضا زارع1617روانسنجیعلوم 
1402نیکناز اتحاد1518کودکانعلوممصاحبه
1402هدی ملاحسینی1718تربیتیعلوم 
1402مرضیه رحیمی218روانسنجیعلوممصاحبه
1402زینب جعفری1719روانسنجیعلوم 
1402مجتبی احمدیان1819بالینیعلوم 
1402نازنین سلیمی220عمومیعلوم 
1402حانیه قمری420کودکانعلوممصاحبه
1402مرضیه رحیمی121تربیتیعلوممصاحبه
1402حانیه پورقوام322بالینیعلوم 
1402علیرضا زارع1923کودکانعلوم 
1402سپهر سلیمیان2023عمومیعلوم 
1402مجتبی احمدیان2123روانسنجیعلوم 
1402کیمیا ابراهیمی1924عمومیعلوم 
1402محمدرضا عمومی2124بالینیعلوم 
1402معصومه حسنی عبد2125کودکانعلوممصاحبه
1402ریحانه قائم مقامی2225بالینیعلوم 
1402حانیه پورقوام426عمومیعلوم 
1402امیرحسین حیدری2326بالینیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور2527روانسنجیعلوم 
1402مجتبی احمدیان2327عمومیعلوم 
1402حانیه قمری528عمومیعلوممصاحبه
1402امیرحسین حیدری2529صنعتیعلوم 
1402زهرا قیومی محمدی2529تربیتیعلوم 
1402زینب جعفری2530عمومیعلوم 
1402نازنین سلیمی532کودکانعلوم 
1402مریم علوی2732عمومیعلوم 
1402فاطمه شاکری633عمومیعلوم 
1402زهرا سید میری2834عمومیعلوم 
1402نگار موسیوند3234روانسنجیعلوم 
1402فاطمه مشکوری3034تربیتیعلوم 
1402فاطمه جمالی2935عمومیعلوم 
1402نیکنازاتحاد3137عمومیعلوممصاحبه
1402نیکناز اتحاد3137عمومیعلوممصاحبه
1402زهرا سید میری3337بالینیعلوم 
1402مهدی شایسته پور338روانسنجیعلوم 
1402ریحانه نصرتی3339عمومیعلوم 
1402ریحانه نصرتی3339عمومیعلوم 
1402فاطمه کشاورز3539عمومیعلوم 
1402بدون نام3440عمومیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور3541عمومیعلوم 
1402فاطمه جعفری راینی3741بالینیعلوم 
1402بدون نام3841روانسنجیعلوم 
1402نگار موسیوند3743عمومیعلوم 
1402امیرحسین حیدری4044تربیتیعلوم 
1402سپهر سلیمیان4246بالینیعلوم 
1402شقایق احمدی4246تربیتیعلوممصاحبه
1402نگار موسیوند4246بالینیعلوم 
1402مجتبی احمدیان4146کودکانعلوم 
1402شقایق احمدی3946کودکانعلوممصاحبه
1402یاسمن امیری4447روانسنجیعلوم 
1402وحید جاهدی4247کودکانعلوم 
1402نازنین سلیمی548بالینیعلوم 
1402زینب جعفری4348کودکانعلوم 
1402زهرا کارگر348تربیتیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور4449کودکانعلوم 
1402مهدی شایسته پور650کودکانعلوم 
1402مهدی شایسته پور651بالینیعلوم 
1402مهدی شایسته پور751عمومیعلوم 
1402شقایق احمدی4851روانسنجیعلوممصاحبه
1402فاطمه قنبری4752تربیتیعلوم 
1402ریحانه نصرتی4753بالینیعلوم 
1402یاسمن امیری4653عمومیعلوم 
1402شقایق احمدی4754عمومیعلوممصاحبه
1402حانیه قمری755بالینیعلوممصاحبه
1402معصومه حسنی عبد5255روانسنجیعلوممصاحبه
1402وحید جاهدی5255روانسنجیعلوم 
1402فاطمه جمالی5457روانسنجیعلوم 
1402فاطمه کشاورز5158عمومیعلوم 
1402عرفانه روستا5361عمومیعلوم 
1402نیکنازاتحاد5661تربیتیعلوممصاحبه
1402زینب جعفری5762تربیتیعلوم 
1402فاطمه کشاورز5865کودکانعلوم 
1402حانیه پورقوام566روانسنجیعلوم 
1402حانیه پورقوام866کودکانعلوم 
1402گلناز حسن زاده5967کودکانعلوم 
1402مریم علوی6268روانسنجیعلوم 
1402نازنین سلیمی769روانسنجیعلوم 
1402حانیه قمری871روانسنجیعلوممصاحبه
1402مریم علوی6271کودکانعلوم 
1402زینب جعفری6674بالینیعلوم 
1402ریحانه نصرتی6674روانسنجیعلوم 
1402ریحانه نصرتی6978کودکانعلوم 
1402زهرا احمدی(صدف احمدی)6878عمومیعلوم 
1402گلناز حسن زاده7079روانسنجیعلوم 
1402بدون نام7079کودکانعلوم 
1402مریم علوی7280بالینیعلوم 
1402نگار موسیوند7180کودکانعلوم 
1402لیلا ابراهیمی7181عمومیعلوم 
1402سوگند طالبی7381بالینیعلوممصاحبه
1402فاطمه جمالی7281کودکانعلوم 
1402ریحانه پور مهدی قائم مقامی7786روانسنجیعلوم 
1402وحید جاهدی7989عمومیعلوم 
1402مجتبی احمدیان8392تربیتیعلوم 
1402شیوا داوودی8193عمومیعلوم 
1402فاطمه کشاورز8295روانسنجیعلوم 
1402یاسمن امیری8695تربیتیعلوم 
1402فرزانه براتی8596بالینیعلوم 
1402یاسمن امیری8696کودکانعلوم 
1402محمود رضائی8698بالینیعلوم 
1402مرضیه رحیمی14100عمومیعلوممصاحبه
1402عرفانه روستا89102بالینیعلوم 
1402زهرا احمدی92103کودکانعلوم 
1402نسرین رحیم نظری90104عمومیعلوم 
1402فاطمه اسماعیلی1105کودکانعلوم 
1402عرفانه روستا89105روانسنجیعلوم 
1402زینب دهقانی92105بالینیعلوم 
1402علیرضا زارع99108تربیتیعلوم 
1402زهرا احمدی95109بالینیعلوم 
1402مهرشید عیدی نژاد100109تربیتیعلوم 
1402مهرشید عیدی نژاد100109تربیتیعلوم 
1402نیکناز اتحاد97111بالینیعلوممصاحبه
1402محمد وحدت100114بالینیعلوم 
1402حانیه باقری اصل108117تربیتیعلوم 
1402زهرا سید میری102118کودکانعلوم 
1402فرزاد یاراحمدی106122کودکانعلوم 
1402وحید جاهدی107122بالینیعلوم 
1402فاطمه اسماعیلی2123روانسنجیعلوم 
1402لیلا ابراهیمی111129روانسنجیعلوم 
1402نازنین سهرابی112130روانسنجیعلوم 
1402مهدی شایسته پور11133تربیتیعلوم 
1402نسرین رحیم نظری119134بالینیعلوم 
1402نازنین سهرابی121137کودکانعلوم 
1402فاطمه مشکوری118137روانسنجیعلوم 
1402سمانه سعادتمند124139بالینیعلوم 
1402لیلا ابراهیمی125140بالینیعلوم 
1402سمانه سعادتمند127145کودکانعلوم 
1402نازنین سهرابی130150عمومیعلوم 
1402یاسمن امیری135152بالینیعلوم 
1402فرزاد یاراحمدی136153بالینیعلوم 
1402فرزاد یاراحمدی139153تربیتیعلوم 
1402فاطمه شاکری18159بالینیعلوم 
1402بدون نام139159عمومیعلوم 
1402ریحانه پور مهدی قائم مقامی140160کودکانعلوم 
1402نسرین رحیم نظری141161روانسنجیعلوم 
1402فاطمه حسنی146167بالینیعلوم 
1402زهرا احمدی147167روانسنجیعلوم 
1402سوگند طالبی147167عمومیعلوممصاحبه
1402نگار موسیوند152167تربیتیعلوم 
1402فاطمه مشکوری148169کودکانعلوم 
1402زهرا سید میری150170روانسنجیعلوم 
1402بدون نام151172بالینیعلوم 
1402فاطمه جعفری راینی156178عمومیعلوم 
1402زهرا قیومی محمدی158179کودکانعلوم 
1402مجتبی احمدیان153179صنعتیعلوم 
1402لیلا ابراهیمی161183کودکانعلوم 
1402فاطمه مشکوری164187بالینیعلوم 
1402حانیه پورقوام17188تربیتیعلوم 
1402زینب دهقانی168192عمومیعلوم 
1402ریحانه پور مهدی قائم مقامی171195عمومیعلوم 
1402بدون نام178205بالینیعلوم 
1402سمانه سعادتمند185207تربیتیعلوم 
1402سمانه سعادتمند185210عمومیعلوم 
1402شقایق احمدی184211بالینیعلوممصاحبه
1402زکیه نادری188215بالینیعلوم 
1402کوثر رستم بیگی26216بالینیعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور187217صنعتیعلوم 
1402شیوا داوودی196221کودکانعلوم 
1402فاطمه شاه حیدری پور203225تربیتیعلوم 
1402نسرین رحیم نظری205227تربیتیعلوم 
1402زهرا قیومی محمدی207233روانسنجیعلوم 
1402مریم علوی215238تربیتیعلوم 
1402ساناز رنج آزما آذری211240بالینیعلوم 
1402سوگند طالبی214240کودکانعلوممصاحبه
1402بدون نام219244تربیتیعلوم 
1402فرزانه براتی220246کودکانعلوم 
1402فاطمه جمالی221246تربیتیعلوم 
1402فاطمه مشکوری222250عمومیعلوم 
1402بدون نام31255بالینیعلوم 
1402بدون نام229256عمومیعلوم 
1402فرزانه براتی230261عمومیعلوم 
1402کوثر رستم بیگی31267عمومیعلوم 
1402معصومه حسنی عبد241274عمومیعلوممصاحبه
1402سارا شام بیاتی242277بالینیعلوم 
1402نسرین رحیم نظری247279کودکانعلوم 
1402بدون نام252281روانسنجیعلوم 
1402وحید جاهدی251284تربیتیعلوم 
1402سمانه سعادتمند255286روانسنجیعلوم 
1402نازنین سهرابی255288تربیتیعلوم 
1402حانیه قمری31292تربیتیعلوممصاحبه

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1401

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1401زهرا قاسمی11بالینیعلوممصاحبه
1401زهرا قاسمی22عمومیعلوممصاحبه
1401مهرناز یوسفی22بالینیعلوم
1401مجتبی حدائق44بالینیعلوممصاحبه
1401فرزانه قیومی55بالینیعلوم
1401زهرا قاسمی55کودکانعلوممصاحبه
1401علی سلیمی55عمومیعلوم
1401مهرناز یوسفی66عمومیعلوم
1401مرضیه زمانی77تربیتیعلوممصاحبه
1401امیرمهدی امرائی47بهداشت روانبهداشتمصاحبه
1401زهرا قاسمی78روانسنجیعلوممصاحبه
1401مجتبی حدائق88عمومیعلوممصاحبه
1401علیرضا باغبان58سلامتبهداشت
1401ندا قلی‌پور68بالینیبهداشتمصاحبه
1401ندا قلی‌پور68بالینی کودکبهداشتمصاحبه
1401زهره احمدی19بالینیعلوممصاحبه
1401ندا قلی‌پور69سلامتبهداشتمصاحبه
1401ندا قلی‌پور710بهداشت روانبهداشتمصاحبه
1401علی سلیمی1112بالینیعلوم
1401پریا الفتی1112عمومیعلوم
1401مجتبی حدائق1112روانسنجیعلوممصاحبه
1401پریا الفتی1314روانسنجیعلوم
1401نیما خوش فطرت1415عمومیعلوممصاحبه
1401مهرناز یوسفی1415کودکانعلوم
1401نیما خوش فطرت1517روانسنجیعلوممصاحبه
1401علیرضا باغبان1418سلامتبهداشت
1401علیرضا باغبان1820روانسنجیعلوم
1401مهرناز یوسفی2022روانسنجیعلوم
1401مجتبی حدائق2123کودکانعلوممصاحبه
1401نیما خوش فطرت2123کودکانعلوممصاحبه
1401زهرا قاسمی2123تربیتیعلوممصاحبه
1401امیرمهدی امرائی1823سلامتبهداشتمصاحبه
1401پریا الفتی2224بالینیعلوم
1401شیما خانجانی2426تربیتیعلوم
1401پریا الفتی2427کودکانعلوم
1401نیکو صبوری2527تربیتیعلوم
1401ویدا کوه‌پیما2127بالینیبهداشتمصاحبه
1401ریحانه گل گوند2628بالینیعلوم
1401ریحانه گل گوند2628عمومیعلوم
1401ویدا کوه‌پیما2328سلامتبهداشتمصاحبه
1401ویدا کوه‌پیما2228بالینی کودکبهداشتمصاحبه
1401مجتبی حدائق2830تربیتیعلوممصاحبه
1401فاطمه رجایی2831بالینیعلوم
1401علی سلیمی2831کودکانعلوم
1401شیوا عباس زاده2931عمومیعلوم
1401ویدا کوه‌پیما2631بهداشت روانبهداشتمصاحبه
1401بدون نام2932بالینیعلوم
1401فرزانه قیومی3032عمومیعلوم
1401علی سلیمی3134روانسنجیعلوم
1401ریحانه گل گوند3134کودکانعلوم
1401پریا الفتی3234تربیتیعلوم
1401علیرضا باغبان2734بالینیبهداشت
1401علیرضا باغبان2734بالینی کودکبهداشت
1401پریسا کیاد3235کودکانعلوم
1401نیما خوش فطرت3436تربیتیعلوممصاحبه
1401علی قائم مقامی3337عمومیعلوممصاحبه
1401زهره احمدی538کودکانعلوممصاحبه
1401فرزانه قیومی3538روانسنجیعلوم
1401فاطمه برزی3439کودکانعلوممصاحبه
1401نیما خوش فطرت3539بالینیعلوممصاحبه
1401یاسمن کرمی3539عمومیعلوممصاحبه
1401سیده زهرا نجیبی3639روانسنجیعلوم
1401زهره احمدی440عمومیعلوممصاحبه
1401فرزانه عبدی3640بالینیعلوم
1401فاطمه کرمانی3741بالینیعلوممصاحبه
1401فاطمه کرمانی3742عمومیعلوممصاحبه
1401پریسا کیاد3842روانسنجیعلوم
1401علی خداپناه3843عمومیعلوممصاحبه
1401یاسمن کرمی3943روانسنجیعلوممصاحبه
1401بدون نام4345تربیتیعلوم
1401محمد مهدی اکبرزاده4146بالینیعلوممصاحبه
1401شیوا عباس زاده4247بالینیعلوم
1401فاطمه برزی4247عمومیعلوممصاحبه
1401زهرا نیایش راد348تربیتیعلوم
1401ریحانه گل گوند4448روانسنجیعلوم
1401یاسمن کرمی4550کودکانعلوممصاحبه
1401علی قائم مقامی4651بالینیعلوممصاحبه
1401پارسا سیدزاده4752بالینیعلوممصاحبه
1401زهره احمدی554روانسنجیعلوممصاحبه
1401کیمیا جلیلوند4954کودکانعلوم
1401فاطمه برزی4955روانسنجیعلوممصاحبه
1401امیرمهدی امرائی4756بالینی کودکبهداشتمصاحبه
1401بدون نام5358عمومیعلوم
1401علی سلیمی5358تربیتیعلوم
1401امیرمهدی امرائی4858بالینیبهداشتمصاحبه
1401پرستو غلامی5459بالینیعلوممصاحبه
1401احمد کاتب5560عمومیعلوم
1401فرزانه قیومی5560کودکانعلوم
1401نیکو صبوری5661کودکانعلوم
1401علیرضا باغبان5662بالینیعلوم
1401بابک حافظی5662روانسنجیعلوم
1401زهرا میرزایی5662عمومیعلوم
1401ملیکا فرهادی فرد5763عمومیعلوم
1401شیوا عباس زاده5763روانسنجیعلوم
1401بدون نام664عمومیعلوم
1401مرضیه زمانی5965کودکانعلوممصاحبه
1401پریسا کیاد5966عمومیعلوم
1401بابک حافظی6067عمومیعلوم
1401بابک حافظی6167کودکانعلوم
1401فاطمه کرمانی6169روانسنجیعلوممصاحبه
1401یاسمن ابراهیمی6269بالینیعلوم
1401فاطمه رجایی6371روانسنجیعلوم
1401زهرا میرزایی6572بالینیعلوم
1401پریا الفتی6673صنعتیعلوم
1401فاطمه رجایی6877عمومیعلوم
1401فاطمه جاری778کودکانعلوممصاحبه
1401علی خداپناه6878روانسنجیعلوممصاحبه
1401ملیکا فرهادی فرد7279بالینیعلوم
1401فرانک امیری نیا7380بالینیعلوممصاحبه
1401شیوا عباس زاده7281کودکانعلوم
1401فرشته رحیمی7482بالینیعلوم
1401فرشته رحیمی7384عمومیعلوم
1401زهرا صفاری7784صنعتیعلوم
1401ملیکا فرهادی فرد7889روانسنجیعلوم
1401مجتبی حدائق8090صنعتیعلوممصاحبه
1401فاطمه برزی8191بالینیعلوممصاحبه
1401پریسا کیاد8191بالینیعلوم
1401فاطمه جاری1093بالینیعلوممصاحبه
1401یاسمن کرمی8593تربیتیعلوممصاحبه
1401علی خداپناه8494کودکانعلوممصاحبه
1401پارسا سیدزاده8395روانسنجیعلوممصاحبه
1401مهرناز یوسفی8897تربیتیعلوم
1401علیرضا باغبان88100عمومیعلوم
1401متین مرادی91102بالینیعلوممصاحبه
1401مرضیه زمانی91103روانسنجیعلوممصاحبه
1401مریم شیبانی94104تربیتیعلوممصاحبه
1401زهرا میرزایی93105روانسنجیعلوم
1401محمد ملک زاده94106عمومیعلوممصاحبه
1401فاطمه کرمانی95106تربیتیعلوممصاحبه
1401زهرا آقا بابایی99111عمومیعلوم
1401یاسمن ابراهیمی100112عمومیعلوم
1401پریسا حسن زاده101113بالینیعلوممصاحبه
1401ریحانه گل گوند101115تربیتیعلوم
1401علی خداپناه103115بالینیعلوممصاحبه
1401زهرا آقا بابایی105117روانسنجیعلوم
1401نیما خوش فطرت105117صنعتیعلوممصاحبه
1401فاطمه برزی104118تربیتیعلوممصاحبه
1401بدون نام107118کودکانعلوم
1401پرستو غلامی107119روانسنجیعلوممصاحبه
1401مریم کشن روستا106120تربیتیعلوم
1401کیمیا جلیلوند108120بالینیعلوم
1401بدون نام11121کودکانعلوم
1401محمد ملک زاده109121بالینیعلوممصاحبه
1401فاطمه رجایی110122کودکانعلوم
1401محمد مهدی اکبرزاده110123عمومیعلوممصاحبه
1401فرزانه قیومی114126صنعتیعلوم
1401فرهاد علیجانی114126کودکانعلوم
1401مریم سادات قافله باشی12127بالینیعلوم
1401مریم سادات قافله باشی12127عمومیعلوم
1401پریسا کیاد115129تربیتیعلوم
1401زهره احمدی16133تربیتیعلوممصاحبه
1401آنیتا مظفری121134بالینیعلوم
1401بدون نام122134کودکانعلوم
1401سیده فاطمه محسنی موسوی119136تربیتیعلوم
1401فرهاد علیجانی119136تربیتیعلوم
1401فاطمه رجایی121138تربیتیعلوم
1401علی خداپناه122139تربیتیعلوممصاحبه
1401زهرا قاسمی127139صنعتیعلوممصاحبه
1401کوثر انصاری127142عمومیعلوم
1401ملیکا فرهادی فرد129142کودکانعلوم
1401نیکو صبوری127146روانسنجیعلوم
1401محسن رفیعی133147بالینیعلوم
1401زهرا میرزایی134147کودکانعلوم
1401شیوا عباس زاده132149تربیتیعلوم
1401ملیحه هوشمند135150بالینیعلوم
1401زهرا آقا بابایی137150کودکانعلوم
1401فاطمه کرمانی139152کودکانعلوممصاحبه
1401زهره احمدی9153صنعتیعلوممصاحبه
1401فرهاد علیجانی141156بالینیعلوم
1401متین مرادی141161روانسنجیعلوممصاحبه
1401محمد مهدی اکبرزاده145165روانسنجیعلوممصاحبه
1401فرهاد علیجانی149166عمومیعلوم
1401فاطمه جاری19167تربیتیعلوممصاحبه
1401پرستو غلامی151168عمومیعلوممصاحبه
1401متین مرادی152169عمومیعلوممصاحبه
1401امیر مهدی امرائی152169بالینیعلوم
1401علیرضا باغبان150170تربیتیعلوم
1401محمدعلی ثمره غلامی153170بالینیعلوم
1401مهرناز یوسفی154171صنعتیعلوم
1401بدون نام21174روانسنجیعلوم
1401علیرضا باغبان161174کودکانعلوم
1401علی قائم مقامی152175روانسنجیعلوممصاحبه
1401بابک حافظی155176تربیتیعلوم
1401محمد مهدی اکبرزاده164177کودکانعلوممصاحبه
1401بدون نام21179تربیتیعلوم
1401محمد ملک زاده158181روانسنجیعلوممصاحبه
1401کیمیا جلیلوند162181عمومیعلوم
1401فاطمه جاری18182عمومیعلوممصاحبه
1401پارسا سیدزاده173183کودکانعلوممصاحبه
1401فاطمه جاری22184روانسنجیعلوممصاحبه
1401فرزانه عبدی161184روانسنجیعلوم
1401پرستو غلامی170184کودکانعلوممصاحبه
1401متین مرادی172186کودکانعلوممصاحبه
1401فرهاد علیجانی163187روانسنجیعلوم
1401پارسا سیدزاده168188عمومیعلوممصاحبه
1401بدون نام2189کودکانعلوم
1401شیما خانجانی175190کودکانعلوم
1401فرشته رحیمی176191کودکانعلوم
1401زهرا صفاری168192روانسنجیعلوم
1401کیمیا جلیلوند170194روانسنجیعلوم
1401محمدعلی ثمره غلامی172194عمومیعلوم
1401فرزانه قیومی172196تربیتیعلوم
1401زهرا صفاری175197عمومیعلوم
1401کیمیا جلیلوند177201تربیتیعلوم
1401محمد ملک زاده178203تربیتیعلوممصاحبه
1401محمدعلی ثمره غلامی178203روانسنجیعلوم
1401زهرا آقا بابایی181206تربیتیعلوم
1401بدون نام181207روانسنجیعلوم
1401علی قائم مقامی186211تربیتیعلوممصاحبه
1401زهرا میرزایی193216صنعتیعلوم
1401علی قائم مقامی197216کودکانعلوممصاحبه
1401پریسا حسن زاده193219عمومیعلوممصاحبه
1401پرستو غلامی196222تربیتیعلوممصاحبه
1401ملیکا فرهادی فرد201227تربیتیعلوم
1401پرستو غلامی208233صنعتیعلوممصاحبه
1401محمد مهدی اکبرزاده208234تربیتیعلوممصاحبه
1401کوثر انصاری208234بالینیعلوم
1401فرانک امیری نیا211240عمومیعلوممصاحبه
1401پارسا سیدزاده214240صنعتیعلوممصاحبه
1401یاسمن ابراهیمی219240تربیتیعلوم
1401زهرا میرزایی215241تربیتیعلوم
1401بدون نام26243بالینیعلوم
1401پریسا کیاد219245صنعتیعلوم
1401نیکو صبوری217248عمومیعلوم
1401سام محمدی220249تربیتیعلوم
1401محمدعلی ثمره غلامی222249تربیتیعلوم
1401امیر مهدی امرائی223255عمومیعلوم
1401یاسمن ابراهیمی228259روانسنجیعلوم
1401یگانه شجاعی233264بالینیعلوم
1401یاسمن کرمی238266صنعتیعلوممصاحبه
1401مریم سادات قافله باشی23272کودکانعلوم
1401محمدعلی ثمره غلامی248277کودکانعلوم
1401بدون نام33281عمومیعلوم
1401امین شیخ احمدی245282عمومیعلوم
1401فرشته رحیمی249282روانسنجیعلوم
1401فائزه لواسانی249283بالینیعلوم
1401امیرحسین یزدان پناه5286عمومیعلوم
1401فرزانه عبدی251289عمومیعلوم
1401علیرضا باغبان262292صنعتیعلوم
1401فائزه لواسانی255294عمومیعلوم
1401محسن رفیعی269300صنعتیعلوم

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1400

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1400نجمه نوری33روانسنجیعلوم
1400سینا محمدباقری33بالینیعلوم
1400سارا صابری44کودکانعلوم
1400محمدعلی حائری55بالینیعلوم
1400علیرضا محمودی55عمومیعلوم
1400انوشا ناصرطاهری66عمومیعلوم
1400انوشا ناصرطاهری77بالینیعلوم
1400سارا جلوداری77عمومیعلوم
1400انوشا ناصرطاهری88روانسنجیعلوم
1400سارا صابری88عمومیعلوم
1400علیرضا محمودی99روانسنجیعلوم
1400سعید پایدارفرد99عمومیعلوم
1400بدون نام1010بالینیعلوم
1400انوشا ناصرطاهری1010کودکانعلوم
1400علیرضا محمودی1111کودکانعلوم
1400سارا صابری1212بالینیعلوم
1400سارا صابری1212روانسنجیعلوم
1400بدون نام1313روانسنجیعلوم
1400سینا صبور1313عمومیعلوم
1400سینا محمدباقری1414روانسنجیعلوم
1400سارا جلوداری1515کودکانعلوم
1400علیرضا محمودی1616بالینیعلوم
1400بدون نام1717کودکانعلوم
1400فاطمه عموزاده1919بالینیعلوم
1400مهسا کشاورز2020بالینیعلوم
1400محمدعلی حائری2020عمومیعلوم
1400سینا صبور2021روانسنجیعلوم
1400بدون نام2222عمومیعلوم
1400سارا جلوداری2223روانسنجیعلوم
1400بدون نام2224کودکانعلوم
1400علیرضا محمودی2325تربیتیعلوم
1400علی جولائی2426کودکانعلوم
1400سینا صبور2526بالینیعلوم
1400انوشا ناصرطاهری2527تربیتیعلوم
1400علی جولائی2627بالینیعلوم
1400عالیه مرادی2828عمومیعلوم
1400سعید پایدارفرد2829روانسنجیعلوم
1400سعید پایدارفرد2830کودکانعلوم
1400علی جولائی2930روانسنجیعلوم
1400مهدی میرپوریان3032بهداشت روانبهداشت
1400بدون نام3233بالینیعلوم
1400بدون نام3435روانسنجیعلوم
1400سینا محمدباقری3335کودکانعلوم
1400مهدی میرپوریان3436سلامتبهداشت
1400سعید پایدارفرد3536بالینیعلوم
1400سپیده کاردان3637بالینیعلوممصاحبه
1400حسین اعلا3838عمومیعلوم
1400سینا صبور3739کودکانعلوم
1400سینا محمدباقری3939عمومیعلوم
1400حسین اعلا3940بالینیعلوم
1400فاطمه خسرو انجام4142بالینیعلوم
1400سارا جلوداری4344بالینیعلوم
1400فاطمه ایمانی145عمومیعلوم
1400بدون نام4546عمومیعلوم
1400مریم راشد4647بالینیعلوم
1400مریم میراشه4647بالینیعلوم
1400فاطمه خسرو انجام4648عمومیعلوم
1400کوثر یوسفی4748بالینیعلوم
1400مهدی میرپوریان4750بالینیبهداشت
1400فاطمه خسرو انجام4850کودکانعلوم
1400وحید جدیدی5052کودکانعلوم
1400مهسا کشاورز5254عمومیعلوم
1400مهدی میرپوریان5157بالینی کودکبهداشت
1400محمدعلی حائری5557روانسنجیعلوم
1400سینا صبور5359تربیتیعلوم
1400مهدی نصیری5759عمومیعلوم
1400فاطمه ایمانی360روانسنجیعلوم
1400فاطمه ایمانی161بالینیعلوم
1400حسین اعلا5961کودکانعلوم
1400بدون نام6264عمومیعلوم
1400بدون نام6467روانسنجیعلوم
1400مهدی میرپوریان6567عمومیعلوم
1400بدون نام6567بالینیعلوم
1400سعید پایدارفرد6471تربیتیعلوم
1400بدون نام6971عمومیعلوم
1400فاطمه ایمانی372کودکانعلوم
1400حسین اعلا6972روانسنجیعلوم
1400احمد حسینی7072عمومیعلوم
1400علی جولائی7173عمومیعلوم
1400نجمه نوری7175کودکانعلوم
1400عالیه مرادی7377کودکانعلوم
1400وحید جدیدی7577عمومیعلوم
1400کوثر یوسفی8082عمومیعلوم
1400فاطمه خسرو انجام8083روانسنجیعلوم
1400محبوبه صفرپور8286بالینیعلوم
1400بدون نام8387کودکانعلوم
1400بدون نام8488کودکانعلوم
1400زهرا خجوی8588روانسنجیعلوم
1400بدون نام8289تربیتیعلوم
1400علیرضا فکری8589بالینیعلوممصاحبه
1400نجمه نوری8690بالینیعلوم
1400بدون نام593بالینیعلوم
1400بدون نام8794تربیتیعلوم
1400نجمه نوری9195عمومیعلوم
1400ثمین اصدقی8996بالینیعلوم
1400سجاد محسنیان9296عمومیعلوم
1400هلیا رستم پور9097بالینیعلوم
1400نجمه نوری9198تربیتیعلوم
1400ثمین اصدقی9498عمومیعلوم
1400سپیده کاردان95100روانسنجیعلوممصاحبه
1400سینا محمدباقری93100صنعتیعلوم
1400مهدی میرپوریان98103روانسنجیعلوم
1400محمدعلی حائری96104تربیتیعلوم
1400مهسا کشاورز99104روانسنجیعلوم
1400عالیه مرادی100105روانسنجیعلوم
1400سارا جلوداری98106تربیتیعلوم
1400سینا محمدباقری100108تربیتیعلوم
1400زهرا خجوی108113عمومیعلوم
1400وحید جدیدی107114بالینیعلوم
1400سلاله درفش دوز109115عمومیعلوم
1400نسترن پیری112118عمومیعلوم
1400مهسا کشاورز113118کودکانعلوم
1400مهدی میرپوریان114119کودکانعلوم
1400علی جولائی112120تربیتیعلوم
1400فاطمه عموزاده115121عمومیعلوم
1400سلاله درفش دوز117124بالینیعلوم
1400نسترن پیری118124روانسنجیعلوم
1400محمدعلی حائری125131کودکانعلوم
1400مهدی کدیوریان134131روانسنجیعلوممصاحبه
1400نگار احمدزاده125132عمومیعلوم
1400بدون نام126133روانسنجیعلوم
1400مهدی کدیوریان127133کودکانعلوممصاحبه
1400زینب نصر128134کودکانعلوم
1400مهدی کدیوریان130138عمومیعلوممصاحبه
1400مهدی نصیری133140روانسنجیعلوم
1400نگار احمد زاده132141بالینیعلوم
1400مهدی نصیری134142کودکانعلوم
1400سارا صابری132143تربیتیعلوم
1400کوثر یوسفی140148کودکانعلوم
1400احمد حسینی141148روانسنجیعلوم
1400سپیده کاردان141149عمومیعلوممصاحبه
1400نگار احمد زاده142150روانسنجیعلوم
1400سلاله درفش دوز142150کودکانعلوم
1400احمد حسینی148159کودکانعلوم
1400فاطمه عموزاده151161روانسنجیعلوم
1400پریسا فراهانی154169عمومیعلوم
1400مریم راشد158173عمومیعلوم
1400مریم میراشه158173عمومیعلوم
1400بدون نام161175بالینیعلوم
1400زهرا خجوی162176کودکانعلوم
1400بدون نام163178صنعتیعلوم
1400زهرا خجوی165180بالینیعلوم
1400زهرا خجوی163181تربیتیعلوم
1400هلیا رستم پور166182عمومیعلوم
1400هلیا رستم پور170183روانسنجیعلوم
1400نسترن پیری174188کودکانعلوم
1400فاطمه ایمانی17189تربیتیعلوم
1400مهسا کشاورز173192تربیتیعلوم
1400نگار احمد زاده179193کودکانعلوم
1400زینب نصر177194بالینیعلوم
1400کوثر یوسفی182195روانسنجیعلوم
1400علیرضا فکری182199عمومیعلوممصاحبه
1400الناز علی پور185203بالینیعلوم
1400پریا فقانی188205عمومیعلوم
1400مهراد ضروریان191211بالینیعلوم
1400سجاد محسنیان201215روانسنجیعلوم
1400مهدی میرپوریان198218بالینیعلوم
1400شایان شادبخت199218عمومیعلوم
1400پریا فقانی204218روانسنجیعلوم
1400زینب نصر204223عمومیعلوم
1400بدون نام203224تربیتیعلوم
1400سلاله درفش دوز216232روانسنجیعلوم
1400بدون نام211233تربیتیعلوم
1400حسین اعلا213237تربیتیعلوم
1400مهدی کدیوریان215237بالینیعلوم
1400عالیه مرادی214238تربیتیعلوم
1400نسترن پیری219241بالینیعلوم
1400پریا فقانی221244کودکانعلوم
1400سلاله درفش دوز221246تربیتیعلوم
1400بدون نام15248روانسنجیعلوم
1400شایان شادبخت227249بالینیعلوم
1400هلیا رستم پور231255کودکانعلوم
1400مهدی نصیری237259بالینیعلوم
1400مهراد ضروریان236260کودکانعلوم
1400سجاد محسنیان238262کودکانعلوم
1400بدون نام22271عمومیعلوم
1400پریسا فراهانی249277روانسنجیعلوم
1400نگار احمد زاده254282تربیتیعلوم
1400پریا فقانی262288بالینیعلوم
1400پریسا فراهانی262290کودکانعلوم
1400مهدی نصیری263293تربیتیعلوم
1400علیرضا فکری264296روانسنجیعلوممصاحبه
1400سپیده کاردان270300کودکانعلوممصاحبه

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1399

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1399نیما فریدنی11تربیتیعلوم
1399سارا بابایی12بالینیبهداشت
1399سارا بابایی12بالینی کودکبهداشت
1399مهسا محمدی22عمومیعلوم
1399سارا بابایی23سلامتبهداشت
1399فاطمه بهبودی44کودکانعلوم
1399امیرحسین ارفع رحیمیان34عمومیعلوم
1399سارا بابایی45بهداشت روانبهداشت
1399زهرا آقاجانی55کودکانعلوم
1399امیرحسین ارفع رحیمیان56بالینیعلوم
1399ساینا فتح‌الله‌زاده67سلامتبهداشت
1399ساینا فتح‌الله‌زاده88بهداشت روانبهداشت
1399مهسا محمدی89بالینیعلوم
1399امیرحسین ارفع رحیمیان1010روانسنجیعلوم
1399ساینا فتح‌الله‌زاده1010بالینیبهداشت
1399ساینا فتح‌الله‌زاده910بالینی کودکبهداشت
1399فاطمه بهبودی1111روانسنجیعلوم
1399سپیده سمائی1112بالینیعلوم
1399تینا متقی1112عمومیعلوم
1399امیرحسین ارفع رحیمیان1313کودکانعلوم
1399سارا الله‌وردی1214بالینیعلوم
1399طاها سلاجقه1617بالینیعلوم
1399آرزو رنجبر‌مقدم1719بالینی کودکبهداشت
1399آرزو رنجبر‌مقدم1921بالینیبهداشت
1399سارا الله‌وردی1822عمومیعلوم
1399آرزو رنجبر‌مقدم2629سلامتبهداشت
1399سارا الله‌وردی2631روانسنجیعلوم
1399ملیکا بهرامی2831بالینیعلوم
1399زهرا آقاجانی2332عمومیعلوم
1399زهرا آقاجانی3235بالینیعلوم
1399سپیده سمائی2939عمومیعلوم
1399امیرحسین ارفع رحیمیان3339تربیتیعلوم
1399سارا الله‌وردی3642کودکانعلوم
1399نرگس فراهی3844بالینیعلوم
1399فاطمه بهبودی3845تربیتیعلوم
1399نیما فریدنی3747کودکانعلوم
1399زهرا آقاجانی4252روانسنجیعلوم
1399نیما فریدنی4757روانسنجیعلوم
1399سپیده سمائی4858روانسنجیعلوم
1399نرگس فراهی6982روانسنجیعلوم
1399سپیده سمائی8197کودکانعلوم
1399فاطمه بهبودی108127عمومیعلوم
1399زهرا آقاجانی158180تربیتیعلوم
1399طاها سلاجقه159182عمومیعلوم
1399نرگس فراهی168193عمومیعلوم
1399سپیده سمائی192217تربیتیعلوم
1399طاها سلاجقه203234روانسنجیعلوم

رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1398

سال کنکور
نام و نام خانوادگی
رتبه در سهمیه
رتبه کشوری
رشته
وزارت
 لینک مصاحبه
1398فائزه قدمی11بالینیعلوم
1398فریبا میری33بالینیعلوم
1398فریبا میری910عمومیعلوم
1398مهسا هونجانی1011بالینیعلوم
1398زینب قاسمی1213بالینیعلوم
1398فریبا میری2739کودکانعلوم
1398زینب قاسمی5260روانسنجیعلوم
1398زینب قاسمی6166عمومیعلوم
1398زینب قاسمی6882تربیتیعلوم