استیکر

استیکر روان درمانی روان آموز

استیکر روان درمانی – ST08

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر نورون روان آموز

استیکر نورون – ST09

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکرهای انگیزشی روان آموز

استیکر انگیزشی – ST10

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر پویایی روان آموز

استیکر پویایی – ST11

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر مثبت اندیشی روان آموز

استیکر مثبت اندیشی – ST12

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر قهوه روان آموز

استیکر قهوه – ST13

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر کتاب روان آموز

استیکر کتاب – ST14

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر معاشرت روان آموز

استیکر معاشرت – ST15

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر روانشناسی سیاه و سفید روان آموز

استیکر روانشناسی سیاه و سفید – ST16

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر روانشناسی مغز و گل روان آموز

استیکر مغز و گل – ST07

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر ذهن روان آموز

استیکر ذهن – ST06

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر بالانس روان آموز

استیکر بالانس – ST05

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر خطی روان آموز

استیکر خطی – ST17

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر روانشناسی روان آموز

استیکر روان‌شناسی – ST04

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکرهای دارو روان آموز

استیکر داروها – ST03

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

استیکر نظریه پردازان روان آموز

استیکر نظریه‌پردازان – ST02

۱۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

*استیکرهای روانشناسی روان آموز
تیم روان آموز با الهام از شخصیت‌های برجستۀ علم روانشناسی، مفاهیم، نظریات، داروها و دیگر اشکال انتزاعی در این حوزه، استیکرهای روانشناسی را به صورت انحصاری طراحی و در اختیار دوست داران این رشته قرار داده است.

*جنس پوسته استیکرهای روانشناسی روان آموز چرمی است و از خصوصیات این استیکرها می‌توان به ضدآب و ضدخش بودن آن‌ها اشاره کرد. همچنین این استیکرها removable هستند که به درج و جداسازی راحت آن‌ها منجر می‌شود.