منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1403

روانشناسان حوزه‌ی کودکان استثنایی، با کودکان دارای نیازهای ویژه سروکار دارند. واژه‌ی استثنایی به طیفی از تیزهوشی تا کم‌توانی ذهنی و انواع اختلالات جسمی و حرکتی اشاره دارد. روانشناسان استثنایی، باید علاوه‌بر علاقه به بچه‌ها، صبوری و تحمل بالایی داشته‌باشند. اگر خودتان را مناسب این رشته می‌دانید، در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید تا هرآن‌چه را که برای طی کردن مسیر کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی لازم دارید، بدانید.

ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در قدم اول نیاز داریم دروس امتحانی و میزان اهمیت هرکدام را بدانید. رشته‌ی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کد ضریب 5 است و در آزمون ارشد 8 درس دارد. در ادامه می‌توانید دروس امتحانی و ضرایب هرکدام را در جدول زیر مشاهده کنید.

ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

عنوان درسضریب
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی3
آموزش و پرورش کودکان استثنایی3
روانسنجی2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی رشد2
روانشناسی تربیتی2
روانشناسی عمومی2
متون روانشناسی2

 

معرفی منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

پیدا کردن بهترین منابع که تطابق قابل توجهی با منابع مرجع کنکور داشته‌باشند، کار سختی است. روان آموز با استناد به مصاحبه‌های رتبه برترها و تحلیل و بررسی سوالات کنکورهای گذشته، لیستی از بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را تهیه کرده‌است.

 

راهنمای مطالعه منابع پیشنهادی:

 • کتاب‌های سبز مناسب کسانی است که زمان بسیار کمی تا روز کنکور دارند و از هیچ‌یک از دروس پیش‌زمینه‌ای ندارند.
 • کتاب‌های آبی مناسب برای کسانیست که دارای زمان کافی هستند، این افراد در کنار منابع سبز، منابع آبی‌رنگ را نیز مطالعه کنند اما تمرکزشان را بر روی منابع سبز بگذارند.
 • کتاب‌های مشکی منابعی هستند که معمولا سوالات کنکور از این منابع مطرح می‌شود. اما هیچ‌ نیازی به خواندن آن‌ها نیست زیرا تمامی مطالب کتاب‌های مشکی در کتاب‌های سبز گنجانده شده‌اند.

روانشناسي مرضي و كودكان استثنايی | 20 سوال 

 1. آسیب‌شناسی روانی روان‌آموز
 2. گنجی، مهدی. آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.
 3. بارلو، دیوید و دیوراند، مارک. آسیب‌شناسی روانی. ترجمه‌ی فیروزبخت، مهرداد. (1402). تهران: انتشارات رسا.
 4. سادوک، بنجامین و همکاران. خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک: علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. ویراست یازدهم، ترجمه‌ی رضاعی، فرزین. (1400). تهران: انتشارات ارجمند.
 5. هالجین، ریچارد و ویتبورن، سوزان. آسیب‌شناسی روانی: دیدگاه‌های بالینی درباره‌ی اختلالات روانی براساس DSM-5 (متن کامل جلد 1 و 2). ویراست نهم، ترجمه‌ی سیدمحمدی، یحیی. (1401). تهران: انتشارات روان.
 1. روان‌شناسی کودکان استثنایی روان‌آموز
 2. گنجی، مهدی. روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM-5. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.
 3. هالاهان، دانیل و کافمن، جیمز. دانش‌آموزان استثنایی. ویراست نهم، ترجمه‌ی‌ علیزاده، حمید و همکاران. (1401). تهران: انتشارات ویرایش.
 4. میلانی‌فر، بهروز. روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. (1400). تهران: انتشارات قومس.
 5. سیف نراقی، مریم و نادری، عزت‌ا… . روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. (1401). تهران: انتشارات ارسباران.

در آسیب‌شناسی روانی روان‌آموز از کدام منابع استفاده شده‎‌است؟

 • نکات تکمیلی از کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-5-TR.
 • گنجی، مهدی. آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.
 • گنجی، مهدی. آسیب‌شناسی کودک و نوجوان: بر اساس DSM-5. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.
 • سادوک، بنجامین و همکاران. خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک: علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. ویراست یازدهم، ترجمه‌ی رضاعی، فرزین. (1400). تهران: انتشارات ارجمند.
 • بارلو، دیوید و دیوراند، مارک. آسیب‌شناسی روانی. ترجمه‌ی فیروزبخت، مهرداد. (1402). تهران: انتشارات رسا.
 • هالجین، ریچارد و ویتبورن، سوزان. آسیب‌شناسی روانی: دیدگاه‌های بالینی درباره‌ی اختلالات روانی براساس DSM-5 (متن کامل جلد 1 و 2). ویراست نهم، ترجمه‌ی سیدمحمدی، یحیی. (1401). تهران: انتشارات روان.
 • دادستان، پریرخ. روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. (1398). تهران: انتشارات سمت.
 • مش، اریک و ولف، دیوید. روان‌شناسی مرضی کودک. ویراست ششم، ترجمه‌ی شریفی‌درآمدی، پرویز و دیگران. (1396). تهران: انتشارات ویرایش.
 • وایس، رابرت. آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان. ویراست سوم، ترجمه‌ی سیدمحمدی، یحیی. (1399). تهران: انتشارات ارسباران.

در روانشناسی کودکان استثنایی روان‌آموز از کدام منابع استفاده شده‎‌است؟

 • گنجی، مهدی. روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM-5. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.
 • گنجی، مهدی. آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.
 • میلانی‌فر، بهروز. روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. (1400). تهران: انتشارات قومس.
 • سیف نراقی، مریم و نادری، عزت‌ا… . روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. (1401). تهران: انتشارات ارسباران.
 • افروز، غلامعلی. مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی. (1401). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • هالاهان، دانیل و کافمن، جیمز. دانش‌آموزان استثنایی. ویراست نهم، ترجمه‌ی علیزاده، حمید و دیگران. (1401). تهران: انتشارات ویرایش.
 • سادوک، بنجامین و همکاران. خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک: علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. ویراست یازدهم، ترجمهی رضاعی، فرزین. (1400). تهران: انتشارات ارجمند.
 • مش، اریک و ولف، دیوید. روان‌شناسی مرضی کودک. ویراست ششم، ترجمه‌ی شریفی‌درآمدی، پرویز و دیگران. (1396). تهران: انتشارات ویرایش.
 • ارجمندنیا، علی‌اکبر و دیگران. روان‌شناسی آموزش کودکان با نیازهای ویژه. (1399). تهران: انتشارات سمت.
 • وایس، رابرت. آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان. ویراست سوم، ترجمه سیدمحمدی، یحیی. (1399). تهران: انتشارات ارسباران.
 • وایس، رابرت. روان‌شناسی مرضی کودک و نوجوان. ترجمه گنجی، مهدی و دیگران. (1397). تهران: انتشارات ساوالان.

درصد تطابق کتاب های آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی روان آموز با درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی در کنکور ارشد 1402 = 80 درصد

آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 20 سوال

 • هالاهان، دانهیل و کافمن، جیمز. کودکان استثنایی؛ مقدمه ای بر آموزشهای ویژه. ترجمۀ جوادیان مجتبی. (1390). مشهد: انتشارات به نشر.
 • سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. (1401). تهران : ارسباران.
 • سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله. اختلالات رفتاری کودک و نوجوان. (1401). تهران : ارسباران.

روانشناسی تربیتی | 20 سوال

 1. روانشناسی تربیتی روان آموز
 2. سانتراک، جان دبلیو. روانشناسی تربیتی. ترجمه‌ی سعیدی، شاهده؛ عراقچی، مهشید؛ دانشفر، حسین. (1400). تهران: انتشارات رسا.
 3. سیف، علی اکبر. روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش. (1401). تهران: انتشارات دوران.
 4. کدیور، پروین. روانشناسی یادگیری. (1401). تهران: انتشارات سمت.
 5. بیابانگرد، اسماعیل. روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری). (1400). تهران: انتشارات ویرایش.
 6. اولسون، متیو؛ بی آر؛ هرگنهان. مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه‌ی سیف، علی اکبر. (1401). تهران: انتشارات دوران.

 

در روانشناسی تربیتی روان آموز از کدام منابع استفاده شده است؟

 • سیف، علی اکبر. روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش. (1401). تهران: انتشارات دوران.
 • سانتراک، جان دبلیو. روانشناسی تربیتی. ترجمه‌ی سعیدی، شاهده؛ عراقچی، مهشید؛ دانشفر، حسین. (1400). تهران: انتشارات رسا.
 • بیابانگرد، اسماعیل. روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری). (1400). تهران: انتشارات ویرایش.
 • کدیور، پروین. روانشناسی یادگیری. (1401). تهران: انتشارات سمت.
 • اولسون، متیو؛ بی آر؛ هرگنهان. مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه‌ی سیف، علی اکبر. (1401). تهران: انتشارات دوران.

درصد تطابق کتاب روانشناسی تربیتی روان‌آموز با درس روانشناسی تربیتی در کنکور ارشد 1402 = 90 درصد

روانشناسي رشد| 20 سوال

 1. روانشناسی رشد 1 و 2 روان‌آموز
 2. کرین، ویلیام. نظریه‌های رشد: مفاهیم و کاربردها. ویراست ششم، ترجمه‌‌ی خوی‌نژاد، غلامرضا و رجایی، علیرضا. (1401). تهران: انتشارات رشد.
 3. پاپالیا، دایان؛ الدز، سالی؛ فلدمن، روت. روان‌شناسی رشد و تحول انسان. ترجمه‌‌ی عرب قهستانی، داوود و دیگران. (1401). تهران: انتشارات سمت.
 4. برک، لورا. روانشناسی رشد. ترجمه‌ی سیدمحمدی، یحیی. (1401). تهران: انتشارات ارسباران. جلد 1 و 2.
 5. منصور، محمود. روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. (1401). تهران: انتشارات سمت.
 6. دادستان، پریرخ و منصور، محمود. روانشناسی ژنتیک 2: نظام‌های تحولی از روان‌تحلیل‌گری تا رفتارشناسی و نظام‌های عینی. (1400). تهران: انتشارات رشد.

در روانشناسی رشد 1 و 2 روان‌آموز از کدام منابع استفاده شده‎‌است؟

 • نظریه های رشد کرین: مفاهیم و کاربردها. ویراست ششم، ترجمه‌ی‌ خوی‌نژاد، غلامرضا و رجایی، علیرضا. (1401). تهران: انتشارات رشد.
 • منصور، محمود. روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. (1401). تهران: انتشارات سمت.
 • دادستان، پریرخ و منصور، محمود. روانشناسی ژنتیک 2: نظام‌های تحولی از روان‌تحلیل‌گری تا رفتارشناسی و نظام‌های عینی. (1400). تهران: انتشارات رشد.
 • روانشناسی رشد لورا برک: از لقاح تا کودکی. ترجمه‌ی‌ سیدمحمدی، یحیی. (1401). جلد اول. تهران: انتشارات ارسباران.
 • برک، لورا. روانشناسی رشد: از نوجوانی تا پایان زندگی. ترجمه‌‌ی سیدمحمدی، یحیی. (1401). جلد دوم. تهران: انتشارات ارسباران.
 • پاپالیا، دایان؛ الدز، سالی؛ فلدمن، روت. روان‌شناسی رشد و تحول انسان. ترجمه‌ی‌ عرب قهستانی، داوود و دیگران. (1401). تهران: انتشارات سمت.

درصد تطابق کتاب روانشناسی رشد روان‌آموز جلد 1 و 2 با درس روانشناسی رشد در کنکور ارشد 1402 = 90 درصد

روانشناسی عمومی | 15 سوال

 1. روانشناسی عمومی روان‌آموز
 2. اتکینسون، ریتا و همکاران. زمينه‌ی روانشناسي هيلگارد. ترجمه‌ی براهني، محمدنقی و همکاران. (1400). تهران: انتشارات رشد.
 3. سانتراک، جان. زمینه‌ی روانشناسی سانتراک. ترجمه‌ی فیروزبخت، مهرداد. (1400). تهران: انتشارات رسا. جلد 1 و 2.
 4. گنجی، حمزه. روانشناسی عمومی. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.

در روانشناسی عمومی از کدام منابع استفاده شده‎‌است؟

 • اتکینسون، ریتا و همکاران. زمينه‌ی روانشناسي هيلگارد. ترجمه‌ی براهني، محمدنقی و همکاران. (1400). تهران: انتشارات رشد.
 • گنجی، حمزه. روانشناسی عمومی. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.
 • سانتراک، جان. زمینه‌ی روانشناسی سانتراک. ترجمه‌ی فیروزبخت، مهرداد. (1400). تهران: انتشارات رسا. جلد 1 و 2.

درصد تطابق کتاب روانشناسی عمومی روان‌آموز با درس روانشناسی عمومی در کنکور ارشد 1402 = 80 درصد

آمار و روش تحقيق| 20 سوال

 1. آمار و روش تحقیق مدرسان شریف (اگر برای این درس، کلاس آموزشی می‌گذرانید، بهتر است جزوه یا منبع موردنظر استادتان را جایگزین کنید.)
 2. دلاور، علی. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. (1399). تهران: انتشارات رشد.
 3. دلاور، علی. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. (1401). تهران: انتشارات ویرایش.
 4. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. (1401). تهران: انتشارات آگه.
 5. حسن‌زاده، رمضان. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. (1397). تهران: انتشارات ساوالان.

متون روانشناسی| 25 سوال

 1. زبان روان‌ آموز 
 2. سیدمحمدی، یحیی. متون روانشناسی به زبان انگلیسی. (1401). تهران: انتشارات روان. (سطح ضعیف)
 3. لیل، لیندا. متون روانشناسی به زبان انگلیسی. ترجمه‌ی گنجی، مهدی. (1401). تهران: انتشارات ساوالان. (سطح متوسط)
 4. هاشمیان، کیانوش. متون روانشناسی به زبان انگلیسی. (1395). تهران: انتشارات سمت. (سطح پیشرفته)
 5. سرچ مطالب انگلیسی از مباحث مطالعاتی از منابع مختلف مثل ویکی‌پدیا، مقالات و… 

در زبان روان‌ آموز از کدام منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی استفاده شده‎‌است؟

 • Raymond Murphy (2002).  English grammar in use. Cambridge University Press.
 • Diana Hopkins, Pauline Cullen (2007). Cambridge Grammar for IELTS Without Answers. Cambridge University Press.
 • Educational Testing Service (2009). The Official Guide to the TOEFL Test. McGraw-Hill.
 • Educational Testing Service (2008). The Official Guide to the New TOEFL IBT. McGraw-Hill Education
 • Lin Lougheed (2016). IELTS Superpack. Barrons Educational Series.
 • Els Van Geyte (2012). Collins Reading for Ielts. HarperCollins Publishers
 • Betty Schrampfer Azar (2017). Understanding and Using English Grammar. CreateSpace Independent Publishing Platform.

درصد تطابق کتاب زبان روان، روان‌آموز با درس متون روانشناسی (زبان انگلیسی) در کنکور ارشد 1402 = 100 درصد

روانسنجی | 20 سوال

 1. گنجی، حمزه و ثابت، مهرداد. روان سنجی؛ مبانی نظری آزمون های روانی. (1401). تهران: انتشارات ساوالان.
 2. دلاور، علی. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. (1399). تهران: انتشارات رشد.
 3. آناستازی، آن. کتاب روان آزمایی. ترجمۀ براهنی، محمدنقی. (1387). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 4. پاشا شریفی، حسن و شریفی، نسترن. اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی. (1399). تهران: انتشارات رشد.
 5. آلن، مری جی و ین، وندی ام. مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری (روانسنجی). ترجمۀ دلاور، علی. (1374). تهران: انتشارات سمت.
 6. مارنات، گری گراث و جردن رایت، ا. راهنمای سنجش روانی؛ برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان. ترجمۀ پاشا شریفی، حسن و دیگران. (1400). تهران: انتشارات سخن.
 7. سیف، علی اکبر. اندازه گیری، سنجش و ارزیابی آموزشی. (1401). تهران: انتشارات دوران.

خرید منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در مطلب فوق برای شما از تمامی منابع مورد‌نیاز برای کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی لیستی آماده کرده‌ایم. اگر قصد دارید این کتاب‌ها را به‌صورت آنلاین سفارش دهید، پیشنهاد می‌کنیم منابع سبزرنگ را از سایت روان آموز و بدون واسطه دریافت کنید. منابع دیگر هم در فروشگاه آنلاین روان آموز موجود هستند و شما می‌توانید از سراسر کشور اقدام به سفارش و دریافت به‌موقع کتاب‌های موردنیاز خود کنید.

فروشگاه روان آموز

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رشته‌ی روانشناسی کودکان استثنایی، برخی از دانشگاه‌های خوب کشور را به خود اختصاص داده‌است اما ظرفیت پذیرش خیلی زیادی ندارد. ما در جدول زیر دانشگاه‌هایی را که در سال 1402، برای این رشته پذیرش داشته‌اند، لیست کرده‌ایم.

ظرفیت پذیرش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در سال 1402

رشته نوع دانشگاه دانشگاه  
روزانه شبانه خودگردان توضیحات  
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دولتی دانشگاه اصفهان 8 6
دانشگاه تهران 5 2 5  
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – تبريز 8 4  
دانشگاه شيراز 11 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران 8 4  
دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي – تهران 9  
دانشگاه فردوسي مشهد 4 1  
دانشگاه گيلان – رشت 10 4  
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 10  
پیام نور دانشگاه پيام نور استان اردبيل – مركز اردبيل 20  
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل 10
غیرانتفاعی موسسه غيرانتفاعي شانديز – مشهد 20  
موسسه غيرانتفاعي فروردين – قايمشهر 15  
 

جزوات کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در‌اختیار داشتن جزوه و خلاصه‌نویسی‌هایی که تمامی نکات مهم دروس را پوشش دهند، می‌تواند شما ‌را ازنظر زمان و سرعت جلو بیندازد. مجموعه‌ی روان آموز از مهم‌ترین دروس مرجع، جزواتی را به‌صورت فایل‌های الکترونیکی و چاپی، با قیمتی مناسب آماده کرده‌است تا بتواند سهمی کوچک در همراهی شما در سال سخت کنکور ارشد داشته‌باشد. برای دیدن لیست جزوات روان آموز کلیک کنید.

جزوات کنکوری روان آموز

کتاب‌های جامع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در قسمت معرفی منابع به این موضوع اشاره کردیم که کتاب‌های جامع روان آموز، پوشش‌دهنده‌ی تمامی نکات موجود در کتاب‌های مرجع هستند. کتاب‌های جامع شامل درسنامه‌های قوی، نکات، تست‌های کنکوری مرتبط و درصد‌های تطابق با کنکور هستند. این یعنی شما با خرید کتاب‌های جامع، با یک تیر چند نشان می‌زنید. همچنین این منابع شامل pdf رایگان از قسمتی از کتاب هستند که می‌توانید در آدرس اینترنتی زیر، نمونه‌ی آن‌ها را دانلود و سپس درصورت تمایل فایل کامل را خریداری کنید.

کتاب‌های جامع روان آموز