بهترین منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی برای موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی 1404 چیست؟ تیم روان‌آموز پس از تحلیل سوالات کنکور و بررسی نظرات رتبه‌های برتر، لیستی از منابع ارشد روانشناسی برای گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را آماده کرده است. در ادامه به بررسی دروس و ضرایب، منابع و ظرفیت پذیرش در رشتۀ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی می‌پردازیم.

ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در قدم اول نیاز داریم دروس امتحانی و میزان اهمیت هرکدام را بدانید. رشتۀ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کد ضریب 5 است و در آزمون ارشد 8 درس امتحانی دارد. در ادامه می‌توانید دروس امتحانی و ضرایب هرکدام را در جدول زیر مشاهده کنید.

ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

عنوان درسضریب
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی3
آموزش و پرورش کودکان استثنایی3
روانسنجی2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی رشد2
روانشناسی تربیتی2
روانشناسی عمومی2
متون روانشناسی2

معرفی منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1404

کتاب‌هایی که در ادامه معرفی شده‌اند، پس از تحلیل کنکورهای سال‌های اخیر و مصاحبه با رتبه‌های برتر انتخاب شده‌اند و بالاترین درصد تطابق با سوالات کنکور را درسال گذشته داشته‌اند.

راهنمای مطالعه منابع پیشنهادی:

 • کتاب‌های قرمزرنگ مناسب کسانی است که زمان بسیار کمی تا روز کنکور دارند و از هیچ‌یک از دروس پیش‌زمینه‌ای ندارند.
 • کتاب‌های سبز مناسب برای کسانیست که دارای زمان کافی هستند، این افراد در کنار منابع قرمز، منابع سبزرنگ را نیز مطالعه کنند اما تمرکزشان را بر روی منابع سبز بگذارند.
 • کتاب‌های مشکی منابعی هستند که معمولا سوالات کنکور از این منابع مطرح می‌شود. اما هیچ‌ نیازی به خواندن آن‌ها نیست زیرا تمامی مطالب کتاب‌های مشکی در کتاب‌های قرمز گنجانده شده‌اند.

روانشناسی مرضی و كودكان استثنايی؛ 20 سوال 

آسیب شناسی روانی

 1. آسیب‌شناسی روانی روان‌ آموز. (مجموعۀ کتب آسیب‌شناسی و کودکان استثنایی روان‌آموز: 85 درصد تطابق با کنکور)
 2. آسیب شناسی روانی هالجین. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان.
 3. روانشناسی مرضی کودک. اریک مش، ترجمۀ پرویز شریفی درآمدی، انتشارت ویرایش.
 4. آسیب شناسی روانی بارلو. ترجمۀ مهرداد فیروزبخت، انتشارات رسا.
 5. آسیب شناسی روانی براساس DSM-5-TR. جلد اول و دوم. مهدی گنجی، انتشارات ساوالان.
 6. خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک. رابرت بولاند: جلد اول، دوم، سوم و چهارم، ترجمۀ رضاعی، فرزین. انتشارات ارجمند.

روانشناسی کودکان استثنایی

 1. روان‌شناسی کودکان استثنایی روان‌ آموز. (مجموعۀ کتب آسیب‌شناسی و کودکان استثنایی روان‌آموز: 85 درصد تطابق با کنکور)
 2. روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM-5. مهدی گنجی انتشارات ساوالان.
 3. دانش آموزان استثنایی. هالاهان و کافمن، ترجمۀ حمید علیزاده و همکاران. انتشارات ویرایش.
 4. روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. بهروز میلانی فر، انتشارات قومس.
 5. روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه. علی اکبر ارجمندنیا، انتشارات سمت.

در آسیب‌شناسی روانی روان‌ آموز از کدام منابع کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی استفاده شده‎‌است؟

 • نکات تکمیلی از کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-5-TR.
 • آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5. مهدی گنجی. انتشارات ساوالان.
 • آسیب‌شناسی کودک و نوجوان: بر اساس DSM-5. گنجی. انتشارات ساوالان.
 • خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک: علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. ویراست یازدهم، بنجامین سادوک، ترجمۀ رضاعی. انتشارات ارجمند.
 •  آسیب‌شناسی روانی بارلو. ترجمۀ فیروزبخت. انتشارات رسا.
 • آسیب‌شناسی روانی. ریچارد هالجین ترجمۀ سیدمحمدی. انتشارات روان.
 • روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. پریرخ دادستان انتشارات سمت.
 • روان‌شناسی مرضی کودک. مش و اریک ولف. ترجمۀ شریفی‌درآمدی. انتشارات ویرایش.
 • آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان. رابرت وایس. ترجمۀ سیدمحمدی، یحیی. انتشارات ارسباران.

در روانشناسی کودکان استثنایی روان‌ آموز از کدام منابع کودکان استثنایی استفاده شده‎‌است؟

 • روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM-5. مهدی گنجی. انتشارات ساوالان.
 • آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5. مهدی گنجی. انتشارات ساوالان.
 • روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. بهروز میلانی فر. انتشارات قومس.
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. سیف نراقی. نادری. انتشارات ارسباران.
 • مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی. غلامعلی افروز. انتشارات دانشگاه تهران.
 • دانش‌آموزان استثنایی. هالاهان و کافمن. ترجمۀ علیزاده. انتشارات ویرایش.
 • خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک: علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. ویراست یازدهم، بنجامین سادوک، ترجمۀ رضاعی. انتشارات ارجمند.
 • روان‌شناسی مرضی کودک. مش و اریک ولف. ترجمۀ شریفی‌درآمدی. انتشارات ویرایش.
 • روان‌شناسی آموزش کودکان با نیازهای ویژه. علی‌اکبر ارجمندنیا. انتشارات سمت.
 • آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان. رابرت وایس. ترجمۀ سیدمحمدی، یحیی. انتشارات ارسباران.
 • روان‌شناسی مرضی کودک و نوجوان. رابرت وایس. ترجمه گنجی. انتشارات ساوالان.

آموزش و پرورش کودکان استثنایی؛ 20 سوال

 • کودکان استثنایی؛ مقدمه ای بر آموزش‌های ویژه. دانهیل هالاهان، جیمز کافمن؛ ترجمۀ جوادیان مجتبی. انتشارات به نشر.
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. مریم سیف نراقی، عزت الله نادری؛ انتشارات ارسباران.
 • اختلالات رفتاری کودک و نوجوان. مریم سیف نراقی، عزت الله نادری؛ ارسباران.

روانشناسی تربیتی‌؛ 20 سوال

از کدام منابع ارشد کودکان استثنایی در این کتاب استفاده شده است؟

 • روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش. علی اکبر سیف. انتشارات دوران.
 • روانشناسی تربیتی. جان دبلیو سانتراک. ترجمۀ شاهده سعیدی. انتشارات رسا.
 • روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری). اسماعیل بیابانگرد. انتشارات ویرایش.
 • روانشناسی یادگیری. پروین کدیور. انتشارات سمت.
 • مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. هرگنهان. ترجمۀ علی اکبر سیف. انتشارات دوران.

روانشناسی رشد؛ 20 سوال

 1. روانشناسی رشد 1 و 2 روان‌ آموز. (95 درصد تطابق با کنکور ارشد روانشناسی)
 2. نظریه های رشد کرین: مفاهیم و کاربردها. ویلیام کرین، ترجمۀ غلام رضا خویی‌نژاد، انتشارات رشد.
 3. روان‌شناسی رشد و تحول انسان پاپالیا. ترجمۀ داوود عرب قهستانی، انتشارات رشد.
 4. روانشناسی ژنتیک 2: نظام‌های تحولی از روان‌تحلیل‌گری تا رفتارشناسی و نظام‌های عینی. محمود منصور و پریرخ دادستان، انتشارات رشد.
 5. روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. محمود منصور، انتشارات سمت.
 6. روانشناسی رشد لورا برک. جلد اول و دوم ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. انتشارات ارسباران.

در روانشناسی رشد 1 و 2 روان‌ آموز از کدام منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استفاده شده‎‌است؟

 • نظریه های رشد کرین: مفاهیم و کاربردها. ترجمۀ غلامرضا خوی‌نژاد؛ انتشارات رشد.
 • روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. محمود منصور؛ انتشارات سمت.
 • روانشناسی ژنتیک 2: نظام‌های تحولی از روان‌تحلیل‌گری تا رفتارشناسی و نظام‌های عینی. محمود منصور و پریرخ دادستان؛ انتشارات رشد.
 • روانشناسی رشد: از لقاح تا کودکی. لورا برک، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی؛ جلد اول و دوم؛ انتشارات ارسباران.
 • روان‌شناسی رشد و تحول انسان. پاپالیا، ترجمۀ داوود عرب قهستانی؛ انتشارات رشد.

روانشناسی عمومی؛ 15 سوال

 1. روانشناسی عمومی روان‌ آموز (80 درصد تطابق با کنکور ارشد روانشناسی)
 2. زمینه روانشناسی هیلگارد، ریتا اتکینسون، ترجمۀ محمدتقی براهنی، انتشارات رشد.
 3. زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد، نولن هوکسما، جلد اول و دوم، ترجمۀ حسن رفیعی، انتشارات ارجمند.
 4. روانشناسی عمومی، حمزه گنجی، انتشارات ساوالان.
 5. زمینۀ روانشناسی سانتراک، جان سانتراک، جلد اول و دوم، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت، انتشارات رسا.

کدام یک از منابع کنکور ارشد کودکان استثنایی در کتاب روانشناسی عمومی روان‌آموز استفاده شده است؟

 • زمينه روانشناسی هيلگارد. ریتا اتکینسون؛ ترجمۀ محمدنقی براهنی، انتشارات رشد.
 • روانشناسی عمومی. حمزه گنجی؛ انتشارات ساوالان.
 • زمینه‌ روانشناسی سانتراک جلد 1 و 2. جان سانتراک؛ ترجمۀ مهرداد فیروزبخت. انتشارات رسا.

آمار و روش تحقيق؛ 20 سوال

 1. اگر برای این درس، کلاس آموزشی می‌گذرانید، اولویت مطالعه با جزوۀ کلاسی یا منبع موردنظر استادتان است؛ در غیر این‌صورت کتاب مقابل را مطالعه کنید: آمار و روش تحقیق، کلثوم امیری، انتشارات مدرسان شریف
 2. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، انتشارات رشد.
 3. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، انتشارات ویرایش.
 4. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، زهره سرمد، انتشارات آگه.
 5. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، رمضان حسن زاده، انتشارات ساوالان.

متون روانشناسی؛ 25 سوال

 1. زبان روان‌ آموز. (99/28 درصد تطابق با کنکور ارشد روانشناسی)
 2. متون روانشناسی به زبان انگلیسی. یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان. (سطح ضعیف)
 3. متون روانشناسی به زبان انگلیسی لیندا لیل. ترجمۀ مهدی گنجی، انتشارات ساوالان. (سطح متوسط)
 4. متون روانشناسی به زبان انگلیسی هاشمیان. کیانوش هاشمیان، انتشارات سمت. (سطح پیشرفته)
 5. متون و تست‌های کنکورهای 20سال اخیر.

در زبان روان‌ آموز از کدام منابع ارشد کودکان استثنایی استفاده شده‎‌است؟

 • Raymond Murphy.  English grammar in use. Cambridge University Press.
 • Diana Hopkins, Pauline Cullen. Cambridge Grammar for IELTS Without Answers. Cambridge University Press.
 • Educational Testing Service . The Official Guide to the TOEFL Test. McGraw-Hill.
 • Educational Testing Service . The Official Guide to the New TOEFL IBT. McGraw-Hill Education
 • Lin Lougheed . IELTS Superpack. Barrons Educational Series.
 • Els Van Geyte . Collins Reading for Ielts. HarperCollins Publishers
 • Betty Schrampfer Azar. Understanding and Using English Grammar. CreateSpace Independent Publishing Platform.

روانسنجی؛ 20 سوال

 1. روان سنجی؛ مبانی نظری آزمون های روانی. حمزه گنجی، مهرداد ثابت؛ انتشارات ساوالان.
 2. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. علی دلاور؛ انتشارات رشد.
 3. کتاب روان آزمایی. آن آناستازی، ترجمۀ محمدنقی براهنی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
 4. اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی. حسن پاشاشریفی، نسترن شریفی؛ انتشارات رشد.
 5. مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری (روانسنجی). مری جی آلن، وندی ام ین؛ ترجمۀ علی دلاور؛ انتشارات سمت.
 6. راهنمای سنجش روانی؛ برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان. گری گراث مارنات، رایت ا جردن؛ ترجمۀ حسن پاشاشریفی و دیگران؛ انتشارات سخن.
 7. اندازه گیری، سنجش و ارزیابی آموزشی. علی اکبر سیف؛ انتشارات دوران.

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشتۀ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رشتۀ روانشناسی کودکان استثنایی، پذیرش برخی از دانشگاه‌های خوب کشور را به خود اختصاص داده‌است اما ظرفیت پذیرش خیلی زیادی ندارد. ما در جدول زیر دانشگاه‌هایی را که در سال 1402، برای این رشته پذیرش داشته‌اند، لیست کرده‌ایم.

ظرفیت پذیرش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در سال 1402

رشتهنوع دانشگاهدانشگاه 
روزانهشبانهخودگردانتوضیحات
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدولتیدانشگاه اصفهان86
دانشگاه تهران525
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – تبريز84
دانشگاه شيراز1111محل تحصيل پرديس
خودگردان دانشگاه
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران84
دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي – تهران9
دانشگاه فردوسي مشهد41
دانشگاه گيلان – رشت104
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل10
پیام نوردانشگاه پيام نور استان اردبيل – مركز اردبيل20
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل10
غیرانتفاعیموسسه غيرانتفاعي شانديز – مشهد20
موسسه غيرانتفاعي فروردين – قايمشهر15

خرید منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1404 با تخفیف

در مطلب فوق برای شما از تمامی منابع مورد‌نیاز برای کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی لیستی آماده کرده‌ایم. اگر قصد دارید این کتاب‌ها را به‌صورت آنلاین سفارش دهید، پیشنهاد می‌کنیم منابع سبزرنگ را از صفحۀ کتاب های جامع روان آموز و بدون واسطه دریافت کنید. کتاب‌های رفرنس دیگر نیز در فروشگاه آنلاین روان‌آموز موجود هستند و شما می‌توانید از سراسر کشور اقدام به سفارش، خرید با بیشترین تخفیف و دریافت به‌موقع کتاب‌های موردنیاز خود کنید.

فروشگاه روان آموز

کلاس های کنکور ارشد روانشناسی

کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی می‌توانند در دوران کنکور، در صرفه‌جویی زمان شما بسیار مفید باشند. کلاس‌های جامع و نکته‌و‌تست روان‌آموز، توانسته‌اند به بسیاری از رتبه‌های برتر در مسیر موفقیتشان کمک کنند. این کلاس‌ها توسط اساتید باتجربه در این حوزه ضبط می‌شوند. شما می‌توانید به‌صورت رایگان اولین جلسه از این کلاس‌ها را مشاهده کنید.

کلاس های ارشد و دکتری جامع روان آموز

کلاس‌های نکته و تست روان آموز

خلاصه های الکترونیک روان آموز

در‌اختیار داشتن خلاصه‌نویسی‌هایی که تمامی نکات مهم دروس را پوشش دهند، می‌تواند شما ‌را ازنظر زمان و سرعت جلو بیندازد. مجموعۀ روان آموز مهم‌ترین کتب مرجع، را به‌صورت خلاصه و فایل‌های الکترونیکی، با قیمتی مناسب آماده کرده‌است تا بتواند سهمی کوچک در همراهی شما در سال سخت کنکور ارشد داشته‌باشد. برای دیدن لیست جزوات روان آموز کلیک کنید.

خلاصه‌های الکترونیک روان آموز

مصاحبه‌های رتبه‌های‌برتر ارشد روانشناسی

طی سال‌های متمادی، تیم روان‌آموز مصاحبه‌های بسیاری را از رتبه‌های برتر گردآوری و تهیه کرده است. این مطالب می‌توانند به شما در برنامه‌ریزی برای، انتخاب منابع صحیح و تغییر سبک زندگی‌تان درسال کنکور کمک کنند.

مصاحبه با رتبه‌های برتر ارشد روانشناسی

دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد روانشناسی

دانلود سوالات کنکور ارشد روانشناسی + پاسخنامه کلیدی