منابع ارشد روانشناسی چیست؟ این سوال قطعا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای داوطلبانی است که قصد شرکت در کنکور ارشد روانشناسی 1403 – 1404 را دارند. پاسخ درست به این سوال می‌تواند شما را در مسیر موفقیت قرار دهد. منابع کنکور ارشد روانشناسی 1404 متناسب با گرایشی که انتخاب می‌کنید، متفاوت است و هر گرایشی منابع مختص به خود را دارد. پس شما باید با درنظر گرفتن اهمیت و ضرایب دروس، منابع لازم را انتخاب کنید. 

ما در مجموعۀ روان‌آموز قصد داریم تا با همکاری اساتید و رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی به کمک شما بیاییم. در این مطلب گرایش های ارشد روانشناسی را به همراه ضرایب، دروس و منابع‌شان برایتان آورده ایم.

📌 برای دسترسی سریع‌تر به مطالب بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید

رشته ها و گرایش‌ های کنکور ارشد روانشناسی 1404 + دروس

مجموعۀ روانشناسی، 6 کد ضریب و 16 گرایش تخصصی دارد. در جدول زیر 6 کدضریب را به‌همراه گرایش‌ها و دروس هریک برایتان قرار داده‌ایم تا بتوانید متناسب با اهمیت هریک از دروس، منابع موردنیاز برای قبولی را تهیه و مطالعه کنید. 

تمام گرایش‌هایی که دارای کدضریب یکسان هستند، دارای مواد و منابع یکسانی برای مطالعه نیز هستند. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ کدضریب به بخش سؤالات متداول مراجعه کنید.

کد ضریبرشته / گرایشدروس


1
– روانشناسی عمومی

– روانشناسی اجتماعی

– روانشناسی اسلامی

– روانشناسی مثبت‌گرا

– روانشناسی شخصیت

– روانشناسی دین
– متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب: 2)

– علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب: 1)

– آمار و روش تحقیق (ضریب: 1)

– روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب: 2)

– روانشناسی رشد (ضریب: 2)

– روانشناسی عمومی (ضریب: 2)

– روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان (ضریب: 1)


2
– روانشناسی بالینی

– روانشناسی بالینی خانواده

– روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

– علوم شناختی؛ گرایش توان‌بخشی شناختی

– علوم شناختی؛ گرایش روانشناسی شناختی
– متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب: 2)

– علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب: 1)

– آمار و روش تحقیق (ضریب: 1)

– روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب: 2)

– روانشناسی رشد (ضریب: 2)

– روانشناسی بالینی (ضریب: 3)

– روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان (ضریب: 1)


3
سنجش و اندازه‌گیری (روان‌سنجی)– متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب: 2)

– آمار و روش تحقیق (ضریب: 2)

– روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب: 1)

– روانشناسی رشد (ضریب: 2)

– روانشناسی عمومی (ضریب: 1)

– روان‌سنجی (ضریب: 2)

– آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب: 2)


4
– روانشناسی صنعتی و سازمانی– متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب: 2)

– آمار و روش تحقیق (ضریب: 2)

– روانشناسی صنعتی – سازمانی (ضریب: 2)

– روانشناسی اجتماعی (ضریب: 2)

– رفتار سازمانی (ضریب: 3)

– روانشناسی امور استخدامی (ضریب: 3)

– بالندگی سازمانی (ضریب: 3)


5
– روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی– متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب: 2)

– آمار و روش تحقیق (ضریب: 2)

– روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب:
3)

– روانشناسی رشد (ضریب: 2)

– روانشناسی عمومی (ضریب: 2)

– روان‌سنجی (ضریب: 2)

– روانشناسی تربیتی (ضریب: 2)

– آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب: 3)


6
– روانشناسی تربیتی – علوم شناختی؛ گرایش ذهن، مغز و تربیت– متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب: 2)

– آمار و روش تحقیق (ضریب: 2)

– روانشناسی رشد (ضریب: 2)

– روانشناسی عمومی (ضریب: 2)

– روانشناسی تربیتی (ضریب: 3)

معرفی منابع ارشد روانشناسی 1403 – 1404

برای آشنایی کامل با منابع کنکور ارشد روانشناسی وزارت علوم برای هریک از گرایش‌ها، در بخش زیر بر روی گرایش موردنظرتان کلیک کنید تا علاوه‌بر مشاهدۀ منابع موردنیاز از ظرفیت پذیرش، تاریخ برگزاری آزمون، نظرات رتبه‌های برتر و… درهریک از گرایش‌های ارشد روانشناسی نیز مطلع شوید. همچنین اگر تنها به دنبال منابع ارشد روانشناسی هستید، در فایل pdf که در ادامه برای شما قرار داده‌ایم، منابع آزمون ارشد روانشناسی را به‌طور کامل برای تمامی رشته‌ها معرفی کرده‌ایم.

📌 مشاهدۀ دروس، منابع و ظرفیت پذیرش به‌تفکیک برای هریک از گرایش‌های ارشد روانشناسی (برروی گرایش موردنظر خود کلیک کنید)

فایل معرفی کامل منابع ارشد روانشناسی 1404

در فایل زیر تمامی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی موردنیاز برای مطالعه را به صورت کامل و در قالب pdf برای شما قرار داده‌ایم.

دانلود pdf معرفی منابع ارشد روانشناسی

معرفی منابع ارشد روانشناسی توسط دکتر زینب خجوی

ویژۀ گرایش ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

این ویدئو، بخشی از کارگاه بیس‌کمپ روان‌آموز (ویژۀ ارشد روانشناسی 1404) است.

کارگاه بیس‌کمپ ارشد روان‌آموز

کتاب های جامع کنکور ارشد روانشناسی روان آموز

بخشی از منابع کنکور ارشد روانشناسی 1404 برای تمام گرایش‌ها

جدول زیر تنها بخشی از منابع کارشناسی ارشد روانشناسی پیشنهادی برای کنکور روانشناسی 1404 است. با کلیک بر روی نام هر گرایش در قسمت قبل می‌توانید به صفحۀ گرایش موردنظرتان رفته و منابع آن را به طور کامل و اختصاصی مشاهده کنید. همچنین در ادامۀ جدول فایل pdf را برایتان قرار داده‌ایم که در آن به معرفی کامل منابع کنکور ارشد روانشناسی 1404 برای هریک از رشته‌ها پرداخته‌ایم. 

تعداد سوالات در کنکورنام درسبخشی از منابع ارشد روانشناسی پیشنهادی رتبه برترها
25متون روانشناسی به زبان انگلیسی1. زبان روان‌آموز

2. متون روانشناسی به زبان انگلیسی لیندا لیل
15علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی1. علم‌النفس به زبان ساده روان‌آموز

2. روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، علی اصغر احمدی
20آمار و روش تحقیق1. آمار و روش تحقیق، کلثوم امیری، انتشارات مدرسان شریف
2. احتمالات و آمار کاربردی دلاور
20روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی1. آسیب شناسی روانی روان‌آموز

2. کودکان استثنایی روان‌آموز

3. آسیب شناسی روانی هالجین

4. روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM -5 گنجی
20روانشناسی رشد1. روانشناسی رشد روان‌آموز جلد اول و دوم

2. نظریه های رشد کرین، ترجمه خویی‌نژاد
20روانشناسی بالینی1. روانشناسی بالینی روان آموز، جلد اول و دوم

2. روانشناسی بالینی فیرس، تیموتی جِی ترال، ترجمۀ فیروزبخت
15روانشناسی عمومی1. روانشناسی عمومی روان آموز

2. زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمۀ براهنی و همکاران
20روان‌سنجی1. آزمون‌های روانی (مبانی نظری و عملی) – گنجی

2. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دلاور
20آزمون شناختی هوش و استعداد1. راهنمای سنجش روانی مارنات

2. آزمون‌های روانی (مبانی نظری و عملی) گنجی

3. آشنایی با آزمون سازی و آزمون‌های روانی کرمی
15روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1. روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز

2. انگیزش و هیجان روان آموز

3. روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی

4. انگیزش و هیجان مارشال ریو
15روانشناسی صنعتی – سازمانی1. روانشناسی صنعتی و سازمانی پل اسپکتور، ترجمۀ شهناز محمدی

2. زمینۀ روانشناسی صنعتی ـ سازمانی رونالد ریجو ترجمۀ داوود حسین‌زاده
15روانشناسی اجتماعی1. روانشناسی اجتماعی ارونسون، ترجمۀ شکرکن

2. روانشناسی اجتماعی رابرت بارون، ترجمه کریمی
15رفتار سازمانی1. مبانی رفتار سازمانی، استیفن پی. رابینز ترجمۀ پارسائیان

2. مردم در سازمان‌ها: زمینه رفتار سازمانی ترنس میچل، ترجمۀ حسین شکرکن
15روانشناسی امور استخدامی1. مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، شیمون دال دولان، ترجمۀ طوسی و صائبی

2. مدیریت منابع انسانی سعادت
15بالندگی سازمانی1. مدیریت تحول در سازمان، وندال فرنچ، ترجمۀ الوانی

2. تحول و توسعه سازمان، توماس جي كامينگز، ترجمۀ برارپور
20روانشناسی تربیتی1. روانشناسی تربیتی روان آموز

2. روانشناسی تربیتی جان دبلیو سانتراک، ترجمۀ سعیدی
20آموزش و پرورش کودکان استثنایی1. کودکان استثنایی هالاهان و کافمن، ترجمۀ جوادیان

2. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سیف نراقی، عزت الله نادری

3. اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان سیف نراقی، عزت‌الله نادری

تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی 1403

فایل‌های تحلیل سوالات کنکور توسط تیم روان‌آموز تهیه شده است. این تحلیل‌ها به بررسی تک‌تک سوالات کنکور ارشد روانشناسی شش سال اخیر پرداخته و موضوع درسی مرتبط با هر سوال را در مقابل آن یادداشت کرده است. با کمک این فایل‌ها می‌توانید مباحث مهم و موردتوجه هر درس را، از نگاه طراحان سوال کنکور ارشد روانشناسی، متوجه شوید و همچنین با مباحث پرتکرار کنکور ارشد روانشناسی آشنا شوید. برای دسترسی به فایل‌های تحلیل کنکور روان آموز می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.


مطلب پیشنهادی: مشاهدۀ تحلیل کنکور ارشد روانشناسی 1403

مواد امتحانی و منابع ارشد روانشناسی برای کد ضریب 2

دروس امتحانی و ضرایب هرکدام از آن‌ها برای گرایش‌های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی خانواده، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و علوم شناختی (گرایش توان‌بخشی شناختی و گرایش روانشناسی شناختی) در جدول زیر آمده است.

دروسضریب
روانشناسی بالینی3
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی2
روانشناسی رشد2
متون روانشناسی به زبان انگلیسی2
علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی1
آمار و روش تحقیق1
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1

درس روانشناسی بالینی در میان دروس کد ضریب 2 بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده است و انتخاب درست منابع می‌تواند به کسب نتیجۀ بسیار خوبی در این درس و درنهایت در رتبۀ قبولی داشته باشد. دومورد از مهم‌ترین منابع ارشد روانشناسی که برای درس روانشناسی بالینی توسط رتبه‌های برتر اعلام شده است به ترتیب شامل روانشناسی بالینی 1 و 2 روان آموز (85 درصد تطابق با کنکور 1403) و روانشناسی بالینی فیرس است.

چنانچه داوطلب گرایش خانواده در رشتۀ روانشناسی بالینی هستید، باید در انتخاب منابع خود حساسیت بالایی به‌خرج دهید چراکه این رشته دارای ظرفیت پذیرش بسیار کمی است. برای اطلاع کامل از منابع ارشد روانشناسی بالینی و سایر اطلاعات تکمیلی (ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، مصاحبۀ رتبه‌های برتر و…) به صفحۀ اختصاصی آن مراجعه کنید.

مواد امتحانی و منابع ارشد روانشناسی برای کد ضریب 1

دروس امتحانی کد ضریب 1 به همراه ضرایب هریک از دروس برای گرایش‌های روانشناسی عمومی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی مثبت‌گرا، روانشناسی شخصیت، روانشناسی دین در جدول زیر آمده است.

دروس

ضریب

متون روانشناسی به زبان انگلیسی

2

علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

1

آمار و روش تحقیق

1

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

2

روانشناسی رشد

2

روانشناسی عمومی

2

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

1

درمیان رشته‌های کد ضریب 1، روانشناسی عمومی به دلیل ظرفیت پذیرش بالای که دارد، موردتوجه بسیاری از داوطلبین کنکور قرار گرفته است. دروس امتحانی این رشته بسیار نزدیک به رشته‌ی رواشناسی بالینی است و تنها در دروس تخصصی با یکدیگر متفاوت هستند.

نکته‌ای که لازم است بدانید این است که روانشناسی شخصیت براساس آخرین دفترچه کنکور (1402) در هیچ دانشگاه دولتی پذیرش نداشته‌است.

برای شناخت بهتر گرایش روانشناسی اسلامی مثبت‌گرا بهتر است بدانید این گرایش در مقطع ارشد، دروسی همچون: روش فهم روان‌شناختی متون دینی، روانشناسی دین، مشاوره و روان‌درمانی مثبت‌گرا، روانشناسی مثبت فرهنگی و مباحث اساسی در روانشناسی اسلامی را شامل می‌شود. 

برخی از منابع ارشد روانشناسی تاییدشده توسط رتبه‌های برتر سال‌های اخیر برای گرایش‌های کدضریب 1 عبارت است از: روانشناسی عمومی روان آموز (80 درصد تطابق با کنکور)، زمینه روانشناسی هیلگارد، نظریه های رشد کرین، زبان روان آموز، احتمالات و آمار کاربردی دلاور و… . برای اطلاع کامل از منابع ظرفیت پذیرش و سایر اطلاعات تکمیلی‌ می‌توانید به صفحۀ اختصاصی هریک از گرایش‌ها در منو مراجعه کنید.

مواد امتحانی و منابع ارشد روانشناسی برای کد ضریب 6

دروس

ضریب

روانشناسی تربیتی

3

روانشناسی عمومی

2

روانشناسی رشد

2

آمار و روش تحقیق

2

متون روانشناسی به زبان انگلیسی

2

وجه تمایز این کدضریب با سایر، در وجود درس روانشناسی تربیتی با ضریب 3 است. این درس باتوجه به اهمیت بالایی که دارد، نیازمند دقت زیادی در انتخاب بهترین منبع است. رشته‌هایی که در این کدضریب جای دارند شامل روانشناسی تربیتی و علوم شناختی (گرایش ذهن، مغز و تربیت) هستند. منابع ارشد روانشناسی تربیتی که رتبه‌های برتر به خواندن آن‌ها تاکید داشته‌اند عبارت است از: کتب جامع روان آموز، روانشناسی تربیتی سانتراک، زمینه روانشناسی هیلگارد، نظریه های رشد کرین و… . در صفحۀ اختصاصی منابع ارشد روانشناسی تربیتی می‌توانید به مطالعۀ کامل منابع، ظرفیت‌های پذیرش و مصاحبۀ رتبه‌های برتر بپردازید.

مواد امتحانی و منابع ارشد روانشناسی برای کد ضریب 5

تنها گرایشی که در کدضریب 5 قرار می‌گیرد، شامل گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی است. دروس و ضرایب هرکدام از آن‌ها در ادامه برای شما در جدول آمده است.

دروس

ضریب


متون روانشناسی به زبان انگلیسی

2


آمار و روش تحقیق

2


روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

2


روانشناسی رشد

2


روانشناسی عمومی

2


روان‌سنجی

2


روانشناسی تربیتی

2


آموزش و پرورش کودکان استثنایی

3

بالاترین میزان اهمیت در میان دروس امتحانی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی از آنِ درس آموزش و پرورش کودکان استثنایی است. مهم‌ترین منابعی که برای مطالعۀ این درس پیشنهاد می‌شود عبارت است از کودکان استثنایی هالاهان و کافمن، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سیف نراقی و اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان سیف نراقی.

مواد امتحانی و منابع ارشد روانشناسی برای کد ضریب 4

گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی دارای کدضریب 4 است. این گرایش از جمله معدود گرایش‌هایی است که دارای 3 درس با ضریب 3 است.

دروس

ضریب

متون روانشناسی به زبان انگلیسی

2

آمار و روش تحقیق

2

روانشناسی صنعتی – سازمانی

2

روانشناسی اجتماعی

2

رفتار سازمانی

3

روانشناسی امور استخدامی

3

بالندگی سازمانی

3

برخی از منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی برای دروس مهم آن عبارت است از مبانی رفتار سازمانی ترجمل پارسائیان، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ترجمۀ طوسی و مدیریت تحول در سازمان ترجمۀ الوانی.

مواد امتحانی و منابع ارشد روانشناسی برای کد ضریب 3

تنها گرایشی که دارای کدضریب 3 است، گرایش سنجش و اندازه‌گیری است. در این کدضریب دروس متمایز نسبت به سایرین روان‌سنجی و آزمون‌های شناختی هوش و استعداد است.

دروس

ضریب

متون روانشناسی به زبان انگلیسی

2

آمار و روش تحقیق

2

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

1

روانشناسی رشد

2

روانشناسی عمومی

1

روان‌سنجی

2

آزمون‌های شناختی هوش و استعداد

2

برخی از منابع پیشنهادشده برای این دو درس عبارت است از آزمون‌های روانی (مبانی نظری و عملی) گنجی، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی و راهنمای سنجش روانی مارنات. برای کسب اطلاعات تکمیلی بیشتر دربارۀ منابع و ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها برای این رشته، به صفحۀ اختصاصی آن در منو مراجعه کنید.

منابع کنکور ارشد روانشناسی 1403

با توجه به تغییر زمان برگزاری کنکور ارشد در دو سال اخیر، منابع کنکور ارشد روانشناسی 1403 که در مطلب حاضر پیشنهاد شده‌است، درواقع منابع موردنیاز داوطلبان هستند که ورودی سال 1404 دانشگاه‌ها خواهندبود.

تاریخ ثبت نام کنکور ارشد روانشناسی وزارت علوم

مهلت ثبت نام آزمون ارشد روانشناسی 1404، از 22 مهرماه آغاز شده و تا 28 مهرماه ادامه دارد. داو‌طلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور اقدام به ثبت نام برای این آزمون کنند.

تاریخ برگزاری کنکور ارشد روانشناسی 1404

کنکور کارشناسی‌ارشد روانشناسی 1404، در دو روز پنجشنبه دوم اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر و جمعه سوم اسفندماه 1403 در نوبت صبح برگزار می‌شود. همچنین نتایج کنکور کارشناسی‌ ارشد روانشناسی متعاقبا در دو مرحله در خرداد و شهریورماه از سوی سازمان سنجش منتشر خواهدشد.

تاریخ انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی 1403

باتوجه به تاریخ انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی در سال‌های اخیر، احتمالا تاریخ انتخاب رشته ارشد روانشناسی در نیمه اول خردادماه 1403 خواهد بود. 

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد روانشناسی

تاریخ اعلام نتایج کنکور ارشد روانشناسی

باتوجه به روال هرساله، اعلام نتایج اولیه معمولا در خردادماه صورت می‌گیرد که داوطلبین باید متناسب با رتبه‌ای که کسب کرده‌اند اقدام به انتخاب گرایش/گرایش‌های موردنظر خود کنند. سپس نتایج این انتخاب رشته درشهریورماه اعلام می‌گردد.

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

باید این نکته را درنظر داشت که ظرفیت پذیرش کارشناسی‌ارشد روانشناسی در دانشگاه‌های متفاوت در سطح کشور با درخواست خود دانشگاه و دریافت مجوز از سوی سازمان سنجش صورت می‌گیرد. برای اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته ارشد روانشناسی موردنظرتان به صفحۀ اختصاصی هرکدام از رشته‌ها که قبل‌تر معرفی کرده‌ایم مراجعه کنید. درادامه مجموع پذیرش سه گرایش روانشناسی بالینی، رواشنناسی عمومی و رواشناسی تربیتی در انواع دانشگاه‌های کشور را برایتان آورده‌ایم. 

• ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های روزانه

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های روزانه (روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و مجازی) در سال 1403، برای رشتۀ روانشناسی بالینی (بدون گرایش/ گرایش بالینی کودک و نوجوان و گرایش خانواده) به طور کلی 266 نفر، برای رشتۀ روانشناسی عمومی 459 نفر و برای رشتۀ روانشناسی تربیتی 432 نفر بوده‌است. 

• ظرفیت پذیرش ارشد دانشگاه‌های آزاد

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور (روزانه و واحد الکترونیکی) در سال 1403، برای رشتۀ روانشناسی بالینی به طور کلی 1380 نفر، برای رشتۀ روانشناسی عمومی 1640 نفر و برای رشتۀ روانشناسی تربیتی 1040 نفر بوده‌است. 

• ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های غیرانتفاعی

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های غیرانتفاعی (روزانه و مجازی) در سال 1403، برای رشتۀ روانشناسی بالینی به طور کلی 310 نفر، برای رشتۀ روانشناسی عمومی 1095 نفر و برای رشتۀ روانشناسی تربیتی 456 نفر بوده‌است. 

• ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پیام نور

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پیام نور (روزانه و مجازی) در سال 1402، برای رشتۀ روانشناسی بالینی به طور کلی 60 نفر، برای رشتۀ روانشناسی عمومی 683 نفر و برای رشتۀ روانشناسی تربیتی 432 نفر بوده‌است. 

رتبه‌های برتر کنکور ارشد روانشناسی

مجموعۀ روان‌آموز طی سالیان متمادی با رتبه‌های برتر در گرایش‌های متفاوت روانشناسی مصاحبه کرده و سوالات متداول داوطلبان دربارۀ منابع ارشد روانشناسی، شیوۀ درس خواندن و… را به همراه پاسخ‌های رتبه برترها به‌صورت جامع مکتوب کرده‌‎است. بسیاری از این رتبه برترها از محصولات متنوع روان‌آموز استفاده کرده‌اند. 

جدیدترین مصاحبه‌ها با رتبه برترهای کنکور ارشد روانشناسی 1403 را در ادامه برایتان آورده‌ایم. شما می‌توانید برای مطالعۀ بیشتر تجربیات و توصیه‌های رتبه‌های برتر کنکور ارشد روانشناسی، به آرشیو مصاحبه‌های روان آموز مراجعه کنید.

مصاحبۀ رتبۀ 1 کنکور ارشد روانشناسی بالینی 1403

مصاحبۀ رتبۀ 3 ارشد روانشناسی بالینی 1403

مصاحبۀ رتبۀ 3 ارشد روانشناسی عمومی 1403

مصاحبۀ رتبۀ 3 ارشد روان‌سنجی 1403

مصاحبۀ رتبۀ 4 ارشد روانشناسی عمومی 1403

مصاحبۀ رتبۀ 9 ارشد کودکان استثنایی 1403

آرشیو مصاحبه رتبه برترهای ارشد روانشناسی

منابع کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت و علوم چه تفاوتی دارند؟

منابع کنکور ارشد روانشناسی وزارت علوم و وزارت بهداشت

منابع کنکور ارشد روانشناسی وزارت علوم با وزارت بهداشت تفاوت‌هایی دارد. وزارت بهداشت برخلاف وزارت علوم هرساله منابعی را برای آزمون خود به داوطلبان این کنکور اعلام می‌کند. همچنین دانشگاه‌هایی که به کنکور وزارت بهداشت اختصاص داده می‌شوند متفاوت از دانشگاه‌های مجاز کنکور وزارت علوم هستند. منابع کنکور ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اما با منابع دانشگاه سراسری تفاوتی ندارد. بنابراین داوطلبان کنکور ارشد وزارت علوم، صرف‌نظر از آن‌که متقاضی ورود به دانشگاه‌های دولتی باشند یا غیردولتی، منابع یکسانی را مطالعه و در یک کنکور واحد شرکت می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و علوم مراجعه کنید.

منابع کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت

منابع کمک‌آموزشی ارشد روانشناسی مطالعه‌شده توسط رتبه برترها

علاوه‌بر کتاب‌های مرجع که درمیان داوطلبان مشترک هستند و تقریبا اکثر داوطلبان به مطالعه‌ی آن‌ها می‌پردازند، کتاب‌های کمک‌آموزشی، تست‌ها، بانک سوالات و … منابع ارشد روانشناسی دیگری هم وجود دارند که شانس قبولی داوطلب با مطالعه‌ی آن‌ها افزایش می‌یابد. درمیان مصاحبه‌هایی که با رتبه‌های برتر ارشد روانشناسی صورت گرفته است. در ادامه به معرفی محصولات استفاده‌شده توسط رتبه‌های برتر می‌پردازیم.

کتاب‌های جامع روان آموز

کتاب‌های جامع روان آموز با درصدهای تطابق بسیار بالایی که در سالیان اخیر با کنکورهای ارشد روانشناسی داشته اند، به یکی از محبوب‌ترین منابع ارشد روانشناسی تبدیل شده‌اند. این کتاب‌ها دارای درسنامه مفصل و کاملی هستند که عصاره‌ای از مهم‌ترین کتب رفرنس هستند. همچنین خلاصه‌های فصل و تست‌های طبقه‌بندی شده به داوطلب کنکور فرصت یادگیری، مرور و جمع‌بندی در کوتاه‌ترین زمان ممکن را می‌دهد. برای مشاهدۀ این کتب می‌توانید به صفحۀ کتاب های جامع روان آموز مراجعه کنید.

آزمون های آزمایشی

داشتن جامعۀ آماری بالا و شباهت بالای سوالات با کنکور ارشد روانشناسی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک آزمون آزمایشی است. رتبۀ کسب‌شده توسط رتبه‌های برتری که در سال‌های اخیر در آزمون‌های آزمایشی روان آموز شرکت کرده‌اند با اختلاف بسیارکمی از رتبه‌ای قرار داد که در آزمون‌های آزمایشی روان آموز کسب کرده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این آزمون‌ها به صفحۀ آزمون های آزمایشی روان آموز مراجعه کنید.

کلاس های کنکور ارشد روانشناسی

متقاضیان کنکور ارشد روانشناسی می‌توانند به‌منظور افزایش آمادگی در آزمون، در کلاس‌های آموزشی کنکور ارشد روانشناسی شرکت کنند. این کلاس‌ها می‌توانند برای شما به یکی از جامع‌ترین منابع ارشد روانشناسی در زمان کوتاه باقی‌مانده تا کنکور تبدیل شوند. کلاس های جامع و نکته و تست روان آموز توانسته‌اند مسیر رتبه‌برترشدن را برای بسیای از داوطلبان هموار سازند. این کلاس‌ها شامل مهم‌ترین عناوین، نکات و مباحث آموزشی کنکور ارشد روانشناسی هستند که توسط اساتید باتجربه تدریس می‌شوند.

کلاس های کنکور روان آموز

خلاصه‌های الکترونیکی روان آموز

خلاصه‌های الکترونیکی روان آموز، خلاصۀ مهم‌ترین نکات حجیم‌ترین کتاب های رفرنس ارشد روانشناسی را همیشه دردسترس شما قرار می‌دهد. مجموعۀ روان‌آموز با هدف کمک به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و به کمک رتبه‌های برتر این آزمون در طی سال‌های گذشته اقدام به تألیف جزوه‌های متنوعی کرده‌است. این خلاصه‌های الکترونیکی دربرگیرنده‌ی مهم‌ترین نکات کنکوری، تست‌ها، سوالات متداول و خلاصه‌نویسی‌های کاربردی از مهم‌ترین کتب مرجع روانشناسی هستند. 

خلاصه‌های الکترونیک روان آموز

دریافت مشاورۀ تخصصی کنکور ارشد روانشناسی

مشاوره کنکور ارشد روانشناسی - مشاوره کنکور ارشد روانشناسی

چنانچه تمایل دارید از رتبه‌برترهای کنکوری دربارۀ چگونگی مطالعه‌ی دروس، انتخاب بهترین منابع آزمون ارشد روانشناسی، شرکت در کلاس‌های نکته و تست و… مشاوره بگیرید، می‌توانید به پلتفرم مشاوره‌ی بروکا در منو مراجعه کنید. در پلتفرم مشاوره‌ی بروکا رتبه‌های برتر سال‌های گذشته آماده هستد تا شما را در رسیدن به موفقیت در این آزمون همراهی کنند.

پلتفرم مشاوره بروکا

دانلود سوالات کنکور ارشد روانشناسی

تیم روان‌آموز سوالات کنکور کارشناسی‌ارشد روانشناسی سال‌های متفاوت را به همراه پاسخ‌های کلیدی‌شان جمع‌آوری کرده‌است. شما می‌توانید با کلیک بر روی لینک زیر سوالات کنکور ارشد روانشناسی از سال 1403 به قبل را به همراه پاسخ دریافت کنید.

دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد روانشناسی

سوالات متداول

منظور از کد ضریب چیست؟

در این جدول علاوه‌بر ضریب هر درس که به میزان اثرگذاری و اهمیت آن درس در کنکور اشاره دارد، یک عدد دیگر با عنوان کدضریب در جلوی هر رشته و گرایش نوشته شده است. کد ضرایب که در مجموعۀ روانشناسی 6 مورد هستند، درواقع به رشته‌‌های اصلی این مجموعه اشاره دارند. 
مجموعۀ روانشناسی به ترتیب شامل 6 کد ضریب روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روان‌سنجی، روانشناسی صنعتی‌سازمانی، روانشناسی کودکان استثنایی و روانشناسی تربیتی است.
باید به این نکته توجه داشته باشید که گرایش‌ها و رشته‌هایی که از کد ضریب یکسان برخوردارند، مواد امتحانی و ضرایب درسی یکسانی دارند. همچنین در کارنامۀ اولیۀ کنکور برای تمام شرکت‌کنندگان در مجموعۀ روانشناسی با توجه به درصدهایشان در هر درس، 6 رتبۀ منحصر به فرد در هر یک از این 6 کدضریب اعلام می‌شود. 
شرکت‌کنندگان با توجه به رتبۀ کسب شده در هر یک از این کدضریب‌ها می‌توانند نسبت به انتخاب رشته‌ها و گرایش‌های زیر مجموعۀ آن اقدام کنند. – برای مثال اگر شما در کدضریب 2 که مربوط به گرایش روانشناسی بالینی است مجاز به انتخاب‌رشته باشید، می‌توانید از بین گرایش‌های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی بالینی خانواده، علوم‌شناختی گرایش توابخشی شناختی و علوم‌شناختی گرایش روانشناسی شناختی کدرشته‌محل مورد نظرتان را انتخاب کنید. 

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی باید حتماً براساس جدیدترین نسخۀ چاپ باشند؟

منابع مطالعاتی بهتر است براساس آخرین نسخۀ چاپ باشند اما اگر ویراست کتاب تغییراتی نداشته است و تنها چاپ آن تغییر کرده است، می‌توان از این کتاب برای مطالعۀ کنکور ارشد روانشناسی استفاده کرد.

آیا تمام منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی را باید مطالعه کرد؟

هر چند که مطالعۀ منابع کنکور ارشد روانشناسی در کسب نتیجۀ دلخواه بسیار موثر و مهم است و هرچه میزان تسلط داوطلب بر منابع ارائه شده بیشتر باشد شانس قبولی وی در دانشگاه‌های بهتر بیشتر می‌شود اما به سبب حجم زیاد و زمان محدود، خواندن همۀ آن‌ها برای اکثر داوطلبین امکان‌پذیر نیست.
روش هوشمندانه‌تر این است که برای هر درس یک یا دو منبع سوال‌خیز و مهم را مطالعه کنید و برای پوشش سایر کتب مرجع، از کتاب‌های کمک‌آموزشی که خلاصه‌ای از همۀ کتب‌های ضروری برای کنکور است، استفاده کنید.

آیا کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت و علوم متفاوت هستند؟

بله. این دو کنکور علاوه بر متفاوت بودن منابع و پذیرش دانشگاه‌ها، زمان برگزاری متفاوتی نیز دارند. همچنین در برخی رشته‌های وزارت بهداشت تعداد واحد‌های بیشتری نسبت به کنکور وزارت علوم گذرانده می‌شود.

منابع ارشد روانشناسی برای داوطلبان با لیسانس غیرمرتبط چیست؟

منابع مطالعاتی کنکور ارشد روانشناسی برای تمامی داوطلبین (تغییررشته‌ای/روانشناسی) یکسان و مطابق کتب معرفی‌شده است.

بهترین منابع ارشد روانشناسی وزارت علوم چیست؟

بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی کتاب‌های مرجعی هستند که طراحان سوال کنکور هر سال برای طراحی سوال از آن‌ها استفاده می‌کنند. (لیست این کتاب‌ها را می‌توانید در فایل مستندات و درصد تطابق‌های کتب روان‌آموز مشاهده کنید.)

روانشناسی در مقطع ارشد چند رشته و گرایش دارد؟

روانشناسی در مقطع ارشد دارای 16 گرایش و 6 کد ضریب است که داوطلب باید پس از آزمون ارشد روانشناسی گرایش مورد نظر خود را انتخاب کند.

کدام گرایش روانشناسی بهتر است؟

تمام گرایش‌های روانشناسی اگر با توجه به علاقه، استعداد و اهداف افراد انتخاب شوند مهم، کاربردی و جذاب هستند. اگر باتوجه به رونق بازارکار رشتۀ روانشناسی بخواهیم پاسخ بدهیم، رشتۀ روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی از بازارکار بهتری برخوردار هستند.

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1403 چه تاریخی است؟

اعلام نتایج کنکور سراسری ارشد روانشناسی (نتایج اولیه=رتبه‌ها و نتایج نهایی=دانشگاه محل پذیرش) در دو مرحله در خرداد و شهریورماه 1403 از سوی سازمان سنجش منتشر می‌شود.