همراهی رتبه‌برترها و علاقمندان به روان‌آموز برای مجموعه‌ی ما همیشه لذت بخش بوده، به همین‌خاطر تصمیم گرفتیم این همراهی رسمی‌تر و جدی‌تر شود، تا بتوانیم بیشتر از تجربیات شما مخاطبین خوب و همراهان روان‌آموز استفاده کنیم. اگر شما هم مثل ما مایل به همکاری هستید فرم زیر را پر کرده و در قسمت نوع همکاری زمینه‌ای که دوست دارید با ما تعامل داشته‌باشید، مشخص کنید. بعد از بررسی و تایید فرم، توسط تیم منابع انسانی روان‌آموز، با شما تماس گرفته خواهدشد تا داستان همکاری را آغاز کنیم.

همکاری با ما روان آموز

با ثبت رتبه‌ات به ستاره‌های روان آموز ملحق شو ✨

رتبه‌برترهای عزیز، شنیدن موفقیت و درخشش شما در مسیر کنکور باعث خوشحالی ماست. اگر روان‌آموز به کمک کتاب، کلاس یا هر محصول دیگری باعث آسان‌تر شدن این مسیر برای شما شده‌باشد خوشحالی‌مان دوچندان نیز می‌شود. همچنین استفاده از تجربیات و نظرات شما در این مسیر می‌تواند یاری‌گر دوستان شما در سال‌های بعد باشد. با پر کردن فرم زیر و ثبت رتبه‌ی خود می‌توانید، نام خود را در بین ستاره‌های روان‌آموز ثبت کنید تا این درخشش فراموش نشود.