رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403 و بیست و نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرسول پورعباس با اعلام این خبر، یادآور شد: ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403 و بیست و نهمین دورۀ المپیاد علمی دانشجویی کشور از 7 آبان ماه آغاز و 13 آبان ماه پایان می‌پذیرد لذا لازم است متقاضیان با مطالعۀ دقیق دفترچۀ راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه، برای شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دفترچۀ راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و تمام مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: ثبت‌نام داوطلبان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبت نام، شماره پرونده 6 رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی دریافت نمایند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: کنکور ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در روز جمعه ۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

اطلاعیه اعلام شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در کنکور كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1403 و بیست و نهمین دوره المپیاد علمی - دانشجویی كشور

به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و شركت در کنکور کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1403 در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و همچنين دانشگاه آزاد اسلامی و بيست و نهمین المپياد علمی- دانشجويی كشور می‌رساند با توجه به نكات زیر و همچنين در نظر داشتن شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون، می‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.

شرايط ثبت‌نام‌:

ثبت‌نام برای کنکور کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1403 از روز یکشنبه به تاریخ 1402/08/07 آغاز و در روز شنبه به تاریخ 1402/08/13 پايان می‌پذيرد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتی و از طريق درگاه اطلاع رسانی اين سازمان به نشانی:www.sanjesh.org انجام می‌شود.

متقاضیان ضمن اطلاع از شرايط عمومی و اختصاصی، مقررات وظيفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايرانی و توضيحات مربوط به سهميه رزمندگان و ايثارگران (مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون)، در صورتی كه واجد شرايط هستند، می‌توانند حداكثر در دو رشته امتحاني (یک رشته اصلی و یک رشته شناور مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام) متقاضی ثبت‌نام در اين آزمون شوند.

 دفترچه راهنمای ثبت نام، هم زمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطلاع رسانی اين سازمان در دسترس خواهد بود.

 مراحلی كه متقاضی بايد برای ثبت‌نام اقدام كند:

1- مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان به نشانی فوق برای خريد كارت اعتباری ثبت‌نام (سريال 12 رقمی) و دريافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره 1).

2- تهيۀ فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

3- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.

4- خريد كارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ 3/680/000 ريال (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال) از سامانۀ خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان.

5- پرداخت هزینۀ خدمات ارسال پيام كوتاه به متقاضیان به مبلغ 100/000 (یکصد هزار) ريال.

6- متقاضیانی كه علاوه بر رشتۀ انتخابی‌ يا امتحانی‌ اصلی (رشتۀ اول‌) علاقه‌مند به‌ شركت در رشته‌ امتحانی‌ شناور (رشتۀ دوم) هستند، ضرورت‌ دارد كه‌ كدرشته‌ امتحانی دوم را نيز در بند مربوط در تقاضانامه درج ‌نمايند. اين دسته از متقاضیان می‌بايست برای رشته امتحانی دوم يک كارت اعتباری ديگر، به مبلغ 3/680/000 ريال (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال) علاوه بر كارت اعتباری اول خريداری نمايند.

 دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتی:

 به متقاضیان توصيه می‌شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام (نمونه در عکس زیر)، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش‌نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه ‌نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد نمايند. ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت نمايند. بديهی است در صورت مشاهدۀ هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی در زمان قبولی در آزمون، بر اساس ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.

نمونه فرم پیش تقاضانامه ثبت نام

 زمان توزيع كارت اينترنتی و محل کنکور کارشناسی ارشد:

 بر اساس برنامه زمانی پيش‌بينی شدۀ کنکور کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1403 در روز جمعه به تاریخ 1402/12/04 برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز سه شنبه به تاریخ 1402/12/01 لغايت روز پنج‌شنبه به تاریخ 1402/12/03 با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان نسبت به تهيۀ پرينت كارت شركت در آزمون و برگ راهنمای شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند 36 تقاضانامه تعيين خواهد شد. لذا مقتضی است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و درج كد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.

جدول زمانبندی فرایندها

ردیف

مرحله

زمان انجام

1

ثبت نام

1402/08/07

تا

1402/08/13

2

مشاهده، كنترل و ويرايش اطلاعات ثبت نامی (همزمان با ثبت نام)

1402/08/07

تا

1402/08/13

3

انتشار اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون

1402/11/25

4

دريافت كارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون

1402/12/01

تا 

1402/12/03

5

برگزاری آزمون

4 اسفندماه 1402

6

اعلام نتايج اوليه آزمون به صورت كارنامه و انتخاب رشته توسط متقاضيان

دهه دوم خردادماه 1403

7

اعلام نتایج نهایی

دهه اول شهریورماه 1403

 

 برگزاری‌ المپياد علمی‌- دانشجويی كشور:

 متقاضیان علاقه‌مند می‌توانند هم زمان ‌با برگزاری‌ امتحانات‌ کنکور کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1403، در اولين ‌مرحله دوره بيست و نهمین آزمون المپياد علمی – دانشجويی‌ كشور بر اساس شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون شركت نمايند.

توصيه‌های‌ مهم‌:

1- متقاضیان براي اطلاع از مقررات وظيفه عمومی، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه ايثارگران و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای ثبت‌نام ‌مراجعه نمايند.

2- متقاضیان باید در انتخاب كدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنين شهرستان محل حوزه امتحانی خود، دقت نمایند؛ لذا پس از پایان مهلت ثبت نام، در اين خصوص به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح و يا جابجايی، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- متقاضیان پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 6 رقمی و كدپيگيری 16 رقمی يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداری نمايند.

4- هر ساله تعدادی از متقاضیان در درج معدل خود در زمان ثبت‌نام دقت لازم را بعمل نياورده و پس از قبولی در دانشگاه به دليل مغايرت معدل قبولی آن‌ها لغو می‌شود. لذا تاکید می‌شود در درج معدل خود دقت لازم را به‌عمل آورند و حتی اگر ثبت‌نام آن‌ها توسط خودشان انجام نمی‌پذيرد با مشاهده پرينت تقاضانامه نسبت به كنترل دقيق موارد درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدی كه امكان ويرايش اطلاعات (در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون و یا انتخاب رشته) برای آن‌ها وجود دارد نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام نمايند.

5- با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عكس متقاضیان، كه اين موضوع اكثراً برای متقاضیانی كه ثبت نام آنان از سوی ديگران یا کافی‌نت انجام می‌شود رخ داده است، تاكيد می شود كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالی خود دقت نماييد تا اشتباهاً عكس متقاضی ديگری به جای عكس شما ارسال نشود. بديهی است كه در صورت ارسال عكس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

6- هرگونه‌ تغييری‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌های جمعی ‌اعلام ‌خواهد شد.

منبع:

سازمان سنجش آموزش کشور

سوالات متداول

تمامی رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی امکان ثبت نام برای کنکور ارشد روانشناسی 1403 را دارند.

تاریخ اعلام نتایج اولیۀ کنکور کارشناسی ارشد 1403، دهۀ دوم خردادماه 1403 و اعلام نتیجۀ نهایی نیز دهۀ اول شهریورماه است.

درحال حاضر اطلاعیه‌ای مبتنی بر تمدید امکان ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد از سوی سازمان سنجش کشور منتشر نشده‌است اما به‌محض تمدید تاریخ ثبت نام کنکور ارشد، در همین صفحه اطلاع‌رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است که هرسال پس از اتمام زمان ثبت نام برای کنکور کارشناسی ارشد، فرصت دیگری برای ثبت نام داوطلبین درنظر گرفته می‌شود، اما توصیه می‌کنیم در همین بازه اقدام به ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد کنید.

پذیرفته شدگان دورۀ روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 می‌توانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1403 ثبت نام و شرکت کنند. درضمن متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های روزانه و غیرروزانۀ کارشناسی ارشد ناپیوسته (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403 ثبت نام و شرکت کنند. این متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.

خیر. پذیرش برای آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد به دلیل ادغام این دو با یکدیگر توسط یک آزمون صورت می‌گیرد. همچنین نتایج اولیۀ آزمون ارشد برای دانشگاه‌های دولتی و آزاد یکسان است.