تقویم آموزشی دانشگاه‌ آزاد و دانشگاه تهران هرساله قبل از شروع ثبت‌نام ورودی جدیدها و در اواسط تابستان اعلام می‌شود. دانشگاه‌های مختلف در سایت خود تقویم‌ آموزشی را که شامل تاریخ مواردی چون: ثبت‌نام، انتخاب واحد، شروع کلاس، حذف و اضافه، پایان کلاس و برگزاری امتحانات است، اعلام می‌کنند. امسال نیز طبق روال همیشه دانشگاه‌ها تقویم آموزشی خود را ارائه کرده‌اند. در ادامه‌ی مطلب علاوه بر تقویم آموزشی دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران، تقویم آموزشی دانشگاه شهید بهشتی را نیز در سال تحصیلی 1402- 1403 برایتان آورده‌ایم.

تقویم آموزشی دانشگاه تهران

نیمسال ثبت‌نام و انتخاب واحد شروع کلاس حذف و اضافه پایان کلاس برگزاری امتحانات
اول _غیرپزشکی 1402/06/04 تا 1402/06/11 1402/07/01 1402/07/15 تا 1402/07/17 1402/10/20 1402/10/28 تا 1402/11/14
دوم_ غیرپزشکی 1402/11/14 تا 1402/11/20 1402/11/21 1402/12/05 تا 1402/12/08 1403/03/24 1403/03/31 تا 1403/04/14

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

طبق گفته‌ی دکتر محمدعلی اکبری، معاون علوم‌مهندسی و کشاورزی دانشگاه، و دکتر محمدهادی همایون معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه و دکتر محسن‌ نفر معاون علوم‌پزشکی دانشگاه دستورالعمل «تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1403 دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه ‌علوم‌پزشکی را به روسای استان‌ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کردند.

نیمسال ثبت‌نام و انتخاب واحد شروع کلاس حذف و اضافه پایان کلاس برگزاری امتحانات
اول _غیرپزشکی 1402/06/08 تا 1402/06/23 1402/06/25 1402/07/01 تا 1402/07/06 1402/10/14 1402/10/16 تا 1402/10/28
دوم_ غیرپزشکی 1402/11/17 تا 1402/11/18 1402/11/21 1402/11/28 تا 1402/12/03 1403/03/31 1403/04/02 تا 1403/04/14

تقویم آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی برخلاف دو دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تقویم آموزشی را فقط برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403 ارائه داده است.

نیمسال ثبت‌نام و انتخاب واحد شروع کلاس حذف و اضافه پایان کلاس برگزاری امتحانات
اول _غیرپزشکی 1402/06/18 تا 1402/06/20 1402/06/26 1402/07/01 تا 1402/07/03 1402/10/13 1402/10/16 تا 1402/10/27

منبع

el.sbu.ac.ir

med.iau.ir

academics.ut.ac.ir