نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمونه سوالات روانشناسی بالینی فیرس
نمونه سوالات آسیب شناسی روانی گنجی
نمونه سوالات روانشناسی رشد لورابرک
خلاصه روانشناسی سلامت سارافینو
99,000 تومان
خلاصه روانشناسی رشد پاپالیا
68,000 تومان
خلاصه نظریه های روان درمانی پروچاسکا
خلاصه روانشناسی رشد لورا برک جلد دوم
53,000 تومان
خلاصه روانشناسی رشد لورابرک جلد اول
خلاصه نظریه های شخصیت فیست
88,000 تومان
خلاصه روانشناسی بالینی کرامر
68,000 تومان
خلاصه آسیب شناسی روانی باچر
88,000 تومان
خلاصه انگیزش و هیجان ریو
58,000 تومان
خلاصه آسیب شناسی روانی بارلو
68,000 تومان

*خلاصه های الکترونیک روان آموز
زمانی که بخواهید به مطالب کتاب‌های مرجع دانشگاهی و منابع مهم کنکور تسلط پیدا کنید اما زمان کافی برای مطالعه نداشته باشید می‌توانید از خلاصه‌های الکترونیک روان آموز کمک بگیرید. خلاصه‌های الکترونیک روان‌آموز به خوبی مطالب مهم و کلیدی کتاب مرجع را پوشش داده و براساس آخرین ویراست موجود کتاب‌های رفرنس روانشناسی تهیه شده‌اند. خلاصه‌های الکترونیک روان آموز برای کتاب‌های مرجع و منبع کنکور روانشناسی همچون: روانشناسی رشد پاپالیا، نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا، روانشناسی رشد لورابرک، نظریه‌های شخصیت فیست، روانشناسی بالینی کرامر، آسیب شناسی روانی باچر، انگیزش و هیجان ریو و آسیب شناسی روانی بارلو به صورت فایل الکترونیک تهیه شده‌اند.
بعد خواندن دروس روانشناسی بالینی فیرس، آسیب شناسی روانی گنجی و روانشناسی رشد لورا برک که هر سه از دروس مهم و کلیدی رشتۀ روانشناسی به شمار می‌روند برای اینکه میزان یادگیریتان را ارزیابی کنید می‌توانید از نمونه سوالات تالیفی روان آموز استفاده کنید. نمونه سوالات تالیفی برای زمانی که قصد دارید مهارت تست‌زنی خود را تقویت کنید نیز به شما کمک می‌کنند. نمونه سوالات تالیفی روان آموز به صورت فایل الکترونیک همیشه در دسترس شماست. شما با خریداری هریک از خلاصه‌های الکترونیک و یا نمونه سوالات تالیفی روان آموز می‌توانید تا یک‌سال لایسنس استفاده از آن را فعال کنید.