پیش فروش کتاب های جامع روان آموز

کتاب‌های جامع روان‌آموز (ویراست قدیمی)

آسیب شناسی روانی روان آموز
-6%

آسیب شناسی روانی روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

انگیزش و هیجان روان آموز
-6%

انگیزش و هیجان روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

روانشناسی بالینی 1 روان آموز
-6%

روانشناسی بالینی 1 روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

روانشناسی بالینی 2 روان آموز
-6%

روانشناسی بالینی 2 روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

روانشناسی تربیتی روان آموز
-6%

روانشناسی تربیتی روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

روانشناسی رشد 1 روان آموز
-6%

روانشناسی رشد 1 روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

رواشناسی رشد 2 روان آموز
-6%

روانشناسی رشد 2 روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

روانشناسی عمومی
-6%

روانشناسی عمومی روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز
-6%

روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

روانشناسی کودکان استثنایی روان آموز
-6%

روانشناسی کودکان استثنایی روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

زبان روان آموز
-6%

زبان روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

علم النفس روان آموز
-6%

علم النفس به زبان ساده روان آموز (ویراست قدیمی)

اطلاعات بیشتر

طرح SOS روان آموز

مشاوره رایگان با پشتیبانان حرفه ای روان آموز

در شروع درس خواندن معمولاً سوالاتی ذهنتان را به خودش مشغول می‌کند که ممکن است باعث نگرانیتان شده و حتی شما را از ادامه‌ی مسیر منصرف کند. روان‌آموز در کنار شماست تا پاسخگوی هر سوالی باشد که در مسیر درس خواندن و کنکور برایتان پیش می‌آید. فقط کافی‌ست شماره خودتان را در فرم پیش‌رو وارد کنید و منتظر تماس پشتیبابان حرفه‌ای روان‌آموز باشید.