اگر داوطلب کنکور دکتری روانشناسی هستید، یکی از مهم‌ترین کارهایی که منجر به موفقیت شما در کنکور پیش رو می‌شود، تحلیل کنکور سال گذشته است. این کار به شما کمک می‌کند تا مهم‌ترین مباحثی که مورد توجه طراحان کنکور هستند را شناسایی کنید و برنامه‌ای کارآمد برای مطالعۀ هریک از دروس آماده کنید. در ادامه تحلیل دو درس آسیب‌شناسی روانی و رشد در کنکور دکتری 1403 را برای شما قرار داده‌ایم. همچنین برای مطالعۀ کامل‌تر این مطلب می‌توانید فایل pdf که در ادامه برایتان قرار داده‌ایم را مطالعه کنید.

تحلیل درس روانشناسی رشد کنکور دکتری 1403

منبع اصلی طراحان سؤال کنکور دکتری روانشناسی 1403 برای درس رشد، دو کتاب روانشناسی رشد پاپالیا و روانشناسی ژنتیک منصور بوده است. از میان 10 سؤال رشد 8 سؤال از کتاب رشد پاپالیا و 2 سؤال از کتاب ژنتیک منصور بوده است.

مباحثی که در کنکور 1403 موردتوجه طراحان سؤال بوده است به شرح زیر است:

 • رشد هیجانی‌اجتماعی میان‌سالی
 • مبانی ژنتیکی و محیطی
 • نظریۀ والن
 • رشد هیجانی‌اجتماعی نوجوانی
 • رشد هیجانی‌اجتماعی در نوباوگی و نوپایی و نظریۀ دلبستگی
 • موضوعات اساسی در روانشناسی رشد، دیدگاه فراخنای زندگی
 • رشد پیش از تولد، تولد و نوزاد
 • رشد شناختی در نوباوگی و نوپایی

پوشش‌دهی کتاب‌های رشد 1 و 2 روان‌آموز در کنکور دکتری روانشناسی: 100درصد (10 سؤال از 10 سؤال)

برای مشاهدۀ دقیق تر تحلیل درس رشد به pdf انتهای صفحه مراجعه کنید.

تطابق کتاب روانشناسی رشد 1 و 2 روان آموز با کنکور دکتری روانشناسی 1403: 100 درصد

پوشش دهی 10 سوال از 10 سوال

تحلیل درس آسیب شناسی روانی کنکور دکتری 1403

کتب موردتوجه طراحان سؤال در کنکور دکتری 1403 عبارت است از: آسیب شناسی روانی هالجین، آسیب‌شناسی روانی گنجی جلد اول و دوم، آسیب‌شناسی روانی کودک مش، آسیب شناسی روانی بارلو.

مباحثی که در کنکور 1403 مورد توجه ویژه از سوی طراحان سؤال قرار گرفته‌اند عبارت است از:

 • اختلالات خلقی
 • مفاهیم اساسی در آسیب‌شناسی روانی
 • اختلالات سایکوتیک
 • اختلالات عصبی‌شناختی
 • اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد
 • اختلالات سلوک و کنترل تکانه
 • اختلالات حرکتی
 • اختلالات شخصیت
 • اختلالات اضطرابی
 • اختلالات پس از تروما

پوشش‌دهی کتاب آسیب‌شناسی روانی روان‌آموز در کنکور دکتری روانشناسی: 95 درصد (19 سؤال از 20 سؤال)

برای مشاهدۀ دقیق‌تر تحلیل درس آسیب‌شناسی روانی به pdf انتهای صفحه مراجعه کنید.

تطابق کتاب آسیب شناسی روان آموز با کنکور دکتری روانشناسی 1403: 95 درصد

پوشش دهی 19 سوال از 20 سوال