مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: زینب خجوی

سال تولد: 1368

وضعیت تاهل: متاهل

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری (فارغ التحصیل سال 98)

آدرس الکترونیکی: psy.khajavi@yahoo.com

رزومه دکتر زینب خجوی
دکتر زینب خجوی

سوابق تحصیلی

مقطع 

دکتری روانشناسی سلامت

فارغ التحصيل سال 98

ورودي سال 93 ، روزانه دانشگاه تهران

رتبه 2 کنکور دکتري روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ورودي سال 90 ، روزانه دانشگاه تهران

رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

رتبه اول در ميان دانشجویان ارشد ورودي

کارشناسی روانشناسی بالینی

ورودي روزانه سال 86 ، دانشگاه اصفهان

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون بواسطه سهميه استعدادهاي درخشان

مختصري از فعاليت‌ها:

تجارب درمانی و کارگاهی:

روان‌درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه تهران، کلينيک ایران زمين، کلينيک شایگانه.

ارائه روش‌های مداخله در اختلال شب ادراری در برنامه خانواده شبکه اول سيما.

ارائه کارگاه‌های عمومی تحت عنوان آشنایی با شيوه‌های شناسایی و درمان اختلالات

روانشناختی و انگ‌زدایی آنها در فرهنگسرای سرو زیر نظر شهرداری تهران.

تجارب مشاوره و تدریس:

مدرس درس انگيزش و هيجان و روانشناسی رشد در دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی.

تدریس کلاس‌های نکته‌و‌تست (روانشناسی رشد و روانشناسی بالينی) در موسسات آموزش عالی (مدرسان شریف و روان آموز).

طراح سوالات آزمون‌های آزمایشی در مقاطع ارشد و دکتری در موسسات آموزشی.

مشاوره و هدایت تحصيلی در مقاطع ارشد و دکتری روانشناسی.

سایر فعاليت‌ها:

سردبير علمی و داور فصلنامه رویش روانشناسی دانشگاه تهران (زیر نظر دکتر رضا

پورحسين).

نگارش مطالب بخش روانشناسی سلامت در مجله موفقيت.

سوابق پژوهشی

مقاله خارجی چاپ‌شده:

Besharat, M. A., Khajavi, Z. (2013). The relationship between attachment styles and
alexithymia: Mediating role of defense mechanisms. Asian Journal of Psychiatry, 6 
571–576.

مقالات داخلی چاپ‌شده:

بشارت، م؛ خجوی، ز؛ پورخاقان، ف. (1392). نقش واسطه‌ای ناگويی هیجانی در رابطه سبک دلبستگی و عملکرد جنسی در زنان. مجله رويش روانشناسی، 1(4)، 51-64.

بشارت، م؛ خجوی؛ ز؛ شعبانی، ا؛ لواسانی، م. (1394). معیارهای اختلال طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلال‌های خلقی در دوره جاری افسردگی: مقايسه افسردگی يک قطبی و دوقطبی. مجله انديشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 9، 17-26.

رستمی، رضا؛ خجوی، ز؛ اصلانی، سعید. (1396). تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز. مجله رويش روانشناسی، 1.

خجوی، زينب. (1396). جنبه‌های هیجانی بیماری آلزايمر. مجله رويش روانشناسی، 2.

خجوی، زينب؛ ايزدی خواه، زهرا. (1398). نقش واسطه‌ای سبک دلبستگی ناايمن- دوسوگرا در اثر طرد ادراک-شده از سوی مادر بر طرحواره‌های رهاشدگی و محرومیت هیجانی در زنان. مجله علوم شناختی و رفتاری، 14، 45-58.

رستمی، رضا؛ خجوی، زينب؛ هادی زاده شالدهی، مريم؛ پورخاقان، فاطمه (1398). پیشبینی ترس از حرکت براساس فاجعه‌سازی درد و روان‌رنجورخويی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتريت. مجله علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 4(32)، 25-40.

خجوی، زينب؛ رستمی، رضا؛ رستمیان، عبدالرحمان؛ قربانی، نیما؛ فراهانی، حجت الله؛ حسین زاده، غلامعلی. (1398). پیشبینی شدت درد بر اساس فاجعه‌سازی درد و اضطراب درد در زنان مبتلا به روماتوئید آرتريت. مجله علوم روانشناختی، 18 (80)، 879-885.

رستمی، رضا؛ خجوی، زينب؛ رستمیان، عبدالرحمن؛ حسین زاده دهکردی، غلامعلی؛ قربانی، نیما؛ فراهانی، حجت الله. (1398). شبکه حالت پیش فرض مغز: مروری بر تاريخچه، ساختار تشريحی و کارکردها. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 10(3)، 47-65.

مقالات ارائه‌شده شفاهی در همایش خارجی:

Khajavi, Z., Izadikhah, Z., O’Connor, Peter J. (2014). The Mediating Effect of Ambivalent Attachment Style on the Relationship between Remembered Maternal Rejection and Schemas of Abandonment and Emotional Deprivation International Conference on Psychology, Education and Social Science.

Khajavi, Z., Izadikhah, Z. (2014). Early maladaptive schema and marital communication and conflict resolution: mediation effect of differentiation of self. International Conference on Psychology, Education and Social Science.

مقاله ارائه‌شده شفاهی در همایش داخلی:

خجوی، ز؛ ايزدی خواه، ز؛ پورخاقان، ف. (1393). طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ارتباط و حل تعارض زناشويی: نقش واسطه‌ای تمايزيافتگی خود. هفتمین همايش بهداشت روان دانشجويان، 21 ارديبهشت 93 ، دانشگاه صنعتی اصفهان.

مقاله ارائه‌شده به شکل پوستر در همایش داخلی:

کشاورز، س؛ ترک قشقايی، ع؛ خجوی، ز؛ دهقانی، س (1392). مقايسه روش‌های فرزندپروری ادراک شده در افراد معتاد و غیرمعتاد. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ايران، دانشگاه تهران.

عناوین پایان‌نامه‌ها :

  • پایان‌نامه مقطع کارشناسی به راهنمایی دکتر زهرا ایزدي خواه:

نقش واسطه‌ای سبک دلبستگی دوسوگرا در رابطه‌ی بین طرد ادراک شده از سوی مادر و طرحواره‌های رهاشدگی و محرومیت هیجانی.

  • پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمدعلی بشارت و مشاوره دکتر امير شعبانی و دکتر مسعود لواسانی:

بررسی ملاک‌های طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در دوره جاری افسردگی.

  • پایان‌نامه مقطع دکتري به راهنمایی دکتر رضا رستمی:

مقایسه میزان ارتباطات کارکردی شبکه حالت پیشفرض مغز (DMN) درحالت استراحت بین زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید و سالم و رابطه آن با فاجعه سازی درد و شدن درد.