وبینار رایگان «ماهِ کامل»، پاسخگوی دغدغه‌ها و مسائل داوطلبین کنکور روانشناسی در آخرین ماه باقی‌مانده تا کنکور است.
در این جلسه، تکنیک‌های کاربردی برای جمع‌بندی نهایی و نحوۀ برنامه‌ریزی صحیح روزانه، ویژۀ سه هفتۀ آتی، شرح داده می‌شود. همچنین خانم دکتر خجوی با توصیه‌هایی دقیق، گره از ابهامات معمول می‌گشایند و با ترسیم چندین مسیر مناسب، به داوطلب در خاتمه دادن و گذر از این بازۀ پرچالش کمک می‌کنند.

سرفصل‌های کارگاه

آموزش کامل جمع‌بندی در ماه آخر

چیستی و چگونگی خلاصه‌نویسی

سرفصل‌های مهم و کنکوری برای مرور

تست‌زنی و تثبیت یادگیری

اهمیت شرکت در آزمون آزمایشی

مدیریت استرس و زمان‌بندی صحیح

راهبردهای موفقیت در امتحانات