نتایج اولیۀ کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد. داوطلبان می‌توانند با دراختیارداشتن اطلاعات ثبت‌نام خود، کارنامۀ اولیۀ خود را با مراجعه با وب‌سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، دریافت کنند.

دریافت کارنامۀ اولیۀ کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت (کلیک کنید)