پس از گذشت سه‌ماه از کنکور ارشد 1403، کارنامۀ اولیۀ این آزمون اعلام شد. داوطلبان ارشد باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش (sanjesh.org)، اقدام به دریافت کارنامۀ اولیه خود کنند. با مراجعه به آدرس زیر می‌توانید به دو روش، با واردکردن اطلاعات خواسته‌شده، کارنامۀ اولیۀ خود را دریافت کنید. مراحل دریافت کارنامه در ادامه برای شما قرار داده شده است.

مراحل دریافت نتایج اولیۀ کنکور ارشد 1403

  • مرحلۀ 1: پس از ورود به صفحۀ اصلی سایت سازمان سنجش بر روی گزینۀ کارشناسی ارشد کلیک کنید.

نتایج کنکور ارشد روانشناسی 1403 - دریافت کارنامه

  • مرحلۀ 2: در نوارکناری در سمت راست صفحه، بر روی گزینۀ اعلام نتایج کلیک کنید و یا درقسمت اطلاعیه‌های آزمون کارشناسی ارشد، بر روی گزینۀ “سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد سال 1403” کلیک کنید.

کارنامه اولیه کنکور ارشد 1403

  • مرحلۀ 3: در این بخش بر روی “سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد سال 1403” کلیک کنید.

کارنامه کنکور ارشد روانشناسی 1403

  • مرحلۀ 4: در بخش راست صفحۀ بازشده، برروی گزینۀ ورود به سیستم کلیک کنید.

نتایج اولیه کنکور ارشد 1403

  • مرحلۀ 5: در این مرحله شما می‌توانید با واردکردن اطلاعات خواسته‌شده در هریک از دو روش زیر، کارنامۀ خود را دریافت کنید.

کارنامه اولیه کنکور ارشد 1403