محاسبه نمره کل کنکور ارشد روانشناسی

برای محاسبه نمره کل آزمون ارشد، ابتدا مثل هر آزمون دیگری که نمره منفی دارد، به این شیوه نمره کل هر درس را به دست می آورند:

Total Score 940830 score 72
اما از این جا به بعد نحوه محاسبه نمره کل آزمون ارشد با محاسبه تراز در آزمون کارشناسی متفاوت است، در آزمون کارشناسی برای هر درس جداگانه نمره تراز را به شیوه آماری محاسبه می کردند و بعد برای محاسبه معدل درس ها، میانگین آماری این ترازها محاسبه می شد،  اما در آزمون ارشد همین ابتدای کار نمره خام هر درس را در ضریب آن درس ضرب می کنند و مطابق شکل زیر یک میانگین وزنی ساده می گیرند:
Total Score 940830 Average 72
این تفاوت در نحوه معدل گرفتن، تاثیر عمده ای در مورد نحوه درس خواندن در آزمون ارشد نسبت به آزمون کارشناسی دارد، در آزمون کارشناسی در دو درس با ضریب مشابه، ده درصد نمره بیشتر، با توجه به این که درس سخت باشد یا آسان، ممکن است تراز متفاوتی برای شما بیاورد. اما در آزمون ارشد هیچ تفاوتی نمی کند که این ده درصد را در چه درسی پاسخ داده اید، بنابراین توصیه ما این است که حتما به همه درس ها به طور نسبی مسلط باشید تا مطلب ساده ای را نخوانده نگذارید، چون در نتیجه آزمون بین شما که ده تست بسیار دشوار را پاسخ داده اید و یک درس صد زده اید و یک درس را صفر، با کسی که فقط مباحث ساده را خوانده و هر دو درس را پنجاه زده هیچ تفاوتی وجود ندارد. بعد از محاسبه معدل درس ها نوبت به محاسبه نمره کل می رسد، نمره کل از 10000 نمره است که 8000 نمره آن مربوط به آزمون و 2000 نمره مربوط به معدل است:

Total Score 940830 1 72
برای به دست آوردن رتبه، معدل درس های شما در آزمون را که در بخش قبل به دست آمد، بر  معدل نفر اول در آن گرایش تقسیم می کنند و در عدد 8000 ضرب می کنند. به این شکل نفر اول کل 8000 نمره را می گیرد و بقیه کسری از 8000 امتیاز را به دست می آورند. 2000 امتیاز باقیمانده معدل موثر شماست که ضربدر 100 می شود و به امتیاز شما اضافه می شود. مطابق رابطه زیر:

Total Score

در نهایت داوطلبان را بر اساس این نمره کل مرتب می کنند و رتبه هر داوطلب به دست می آید.

در برنامه زیر که بر اساس میانگین درصدهای نفر اول در پنج سال اخیر طراحی شده است، با تقریب خوبی می توانید نمره کل خود را در آزمون های آزمایشی که در خانه می دهید و یا آزمون ارشد را محاسبه کنید.

تاثیر معدل

همان طور که در برنامه هم به صورت آنلاین می توانید مشاهده نمایید، به طور مثال در آزمون سال 97 در گرایش بالینی هرتست زبان ۶۳ نمره، هر تست درس بالینی ۱۴۳ نمره، هر تست درس های علم النفس، آمار و فیزیولوژی ۴۷ نمره و هر تست درس روانشناسی مرضی و رشد ۹۵ نمره، از ۱۰۰۰۰ نمره ی کل را به خود اختصاص می دهد.

اگر تست ها را بر اساس نمره معدل بسنجیم می بینیم که به طور مثال هر تست درس بالینی به اندازه ۱٫۴۳ نمره معدل یا هر تست درس زبان ۰٫۶۳ نمره معدل در آزمون ارزش دارند، بنابراین می بینیم که اگر فکر می کنید که معدل تان زیاد بالا نیست، جای نگرانی وجود ندارد،  با مرور و جمع بندی درست مطالب می توانید، با زدن یک یا دو تست بیشتر به خوبی اثر معدل را جبران نمایید.

535 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید