13%تخفیف

قیمت ۹۰,۷۵۰ تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا

ظرفیت تمام شد!

اشتراک 0دیدگاه 219 بازدید
برچسب ها انتشارات سمت
عنوان کتابجامعه شناسی آموزش و پرورش
نویسندهدکتر محمود شارع‌پور
مترجم
ویراستار
ناشرسمت
تعداد صفحه280
شابک978-600-02-2774-6
قطع کتابوزیری
نوع جلدشومیز
نوبت و تاریخ چاپچاپ شانزدهم، 1401
قیمت104 هزار تومان
دریافت3 تا 5 روز کاری پس از ثبت سفارش

معرفی کتاب

کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش، کتابی خلاصه و کلی است که به ارتباط بین جامعه موجود و بحث آموزش و پرورش می‌پردازد. در این کتاب، نویسنده تلاش کرده است تاثیر جوامع مختلفی نظیر فضای مدرسه و خوانواده را بر بحث آموزش بررسی کرده و نظریات مختلف در این حوزه را معرفی و بررسی کند.

کتاب از 9 فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیاتی مانند تاریخچه و پیدایش و رشد رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش بیان شده است. سپس، نظریات کلاسیک موجود در این حوزه بیان شده‌اند و به این نظریه‌پردازان پرداخته شده است. پس از آن نظریات معاصر معرفی و نقد می‌شوند. در ادامه نیز مسائل اختصاصی تر مانند سازمان اجتماعی مدرسه و خانواده و مدرسه بحث و بررسی می‌شوند.

این کتاب برای چه افرادی مناسب است؟

دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی: دانستن درمورد نقش جامعه در مسائل آموزشی و اهمیت آن در جهت‌دهی به آموزش، برای فردی که در آینده به این جامعه ورود پیدا خواهد کرد از اهمیت بالایی برخوردار است.

اساتید دانشگاه: کتاب به دلیل حجم و سطح مناسب بیان و اطلاعات خود، برای تدریس به دانشجویان مربوطه در طول ترم دانشگاهی مناسب است.

خرید کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش شارع پورقیمت کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش شارع پور

فهرست کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش

مقدمه

  •  فصل اول: کلیات

تعریف جامعه شناسی آموزش و پرورش

ظهور و رشد جامعه شناسی آموزش و پرورش

قلمرو جامعه شناسی آموزش و پرورش

الف) جامعه شناسی آموزش و پرورش به عنوان مطالعه کنترل اجتماعی

ب) جامعه شناسی آموزش و پرورش به عنوان مطالعه فرصت

  • فصل دوم: نظریه ‌های کلاسیک در جامعه شناسی آموزش و پرورش

نظریه کار کردگرایی

امیل دور کیم

نقد

تالکوت پارسونز

رهیافت حساب سیاسی

بحث در مورد نابرابری و تجربه گرایی روش شناختی

مطالعات بلاو و دانکن

گزارش کلمن

مطالعه كريستوفر جنكز

نظریه سرمایه انسانی

نقد نظریه سرمایه انسانی

نظریه مارکسیستی

مارکسیست ‌های ساختارگرا و اختیار گرا

لویی آلتوسر

آنتونیو گرامشی

ماكس وبر

  • فصل سوم: نظریه ‌های معاصر در جامعه شناسی آموزش و پرورش

پارادایم انتقادی

خاستگاه فکری

پائولو فریره: آموزش و پرورش و کنش فرهنگی

آموزش و پرورش بانک مانند

آموزش و پرورش مبتنی بر گفتگو

رهیافت پائولو فریره

نظریه فریره در مورد شناخت

ایوان ایلیچ

نظریه ‌های باز تولید

نظریه بازتولید اجتماعی

نظریه تطابق

نقاط ضعف نظریه بازتولید اجتماعی

نظریه بازتولید فرهنگی

باسیل برنشتاین: منادی ترکیب جدید

نقد نظریه برنشتاین

پی یر بوردیو

سرمایه فرهنگی

سازو کار عمل سرمایه فرهنگی

سایر مفاهیم دستگاه نظری بوردیو

خلاصه و نقد نظریات بوردیو

تفاوت‌های زبانی

نقد نظریه ‌های باز تولید

ژیرو و نظریه مقاومت

نقد نظریه مقاومت

راندال کالینز و نظریه تضاد وبری جدید

جامعه شناسی آموزش و پرورش :جدید مایکل یانگ و نظریه تفسیری

ریشه‎‌های فکری پارادایم تفسیری

ریشه‎‌های اجتماعی دیدگاه تفسیری

موضوعات اصلی مورد توجه در رهیافت تفسیری

برنامه درسی

نقد نظریه تفسیری نتیجه گیری

  • فصل چهارم: روش‌های تحقیق در جامعه شناسی آموزش و پرورش

 پارادایم ‌های تحقیق در آموزش و پرورش

دو پارادایم کلاسیک

روش‌های کمی و روش‌های کیفی

روش‌های تحقیق کمی

روش‌های تحقیق کیفی

تأثيرات ناشی از مردم شناسی

روان شناسی محیطی

۲. قوم نگاری کل گرا

قوم نگاری ارتباطات

۴. مردم شناسی مبتنی بر شناخت

 ۵. کنش متقابل نمادی

مقایسه سنت ‌ها با یکدیگر

نتیجه گیری

  • فصل پنجم: سازمان اجتماعی مدرسه نظام دیوان سالاری سازمان‎‌های اجتماعی

تقسیم بندی سازمان‎‌ها

مدرسه به مثابه سازمان

مدرسه به مثابه سازمان آموزشی

ویژگی‎‌های سازمانی خاص مدرسه

کنترل در سازمان اجتماعی مدرسه

جامعه شناسی کلاس درس

کلاس درس به عنوان یک نظام اجتماعی

  • فصل ششم: فرایند‌های مربوط به مدرسه

عملکرد تحصیلی دانش آموزان فرهنگ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی

آرمان‌ها و عزت نفس

انگیزه پیشرفت

نظریه اتکینسون در خصوص انگیزه پیشرفت

نظریه مک کله لند در خصوص انگیزه پیشرفت

موفقیت دانش آموز و انتظارات معلمان

نظریه پیشگویی خود تحقق بخش

تأثیرات محیط خانواده بر موفقیت تحصیلی

اشتغال مادر و تأثیر آن بر موفقیت فرزندان

تحلیل کار کردگرایانه و رادیکال از عملکرد تحصیلی دانش آموز

نتایج و پیامد‌های هنجاری حضور در مدرسه

نقش مدرسه در یادگیری هنجار‌های استقلال موفقیت، عام گرایی و خاص گرایی افراد و موقعیت‌ها

برنامه درسی پنهان

نسل اول تحقیقات مربوط به برنامه درسی پنهان

نسل دوم تحقیقات مربوط به برنامه درسی پنهان

آموزش و پرورش و فرایند قشربندی

تبیین ‌های مهم برای قشربندی

نظریه کار کردگرایی در مورد قشربندی

نظریات تضاد نئو مارکسیستی و بازتولید در خصوص قشربندی

انتظار برای نیل به تساوی

آموزش و پرورش رسمی و برابری فرصت‌ها

آموزش و پرورش و نابرابری

فصل هفتم: خانواده و مدرسه

  • نقش‌های مکمل خانواده و مدرسه

مقایسه ویژگی‌های ساختاری مدرسه با ویژگی‌های ساختاری خانواده

الگو‌های سلوک و رفتار در خانواده و مدرسه ارتباط هنجار‌ها با ابراز عاطفه

فعالیت‌های مربوط به خانواده و مدرسه

تشویق و تنبیه

اساس ساختاری ضمانت اجرای تشویق و تنبیه در مدرسه

تأثیر مدرسه و خانواده

رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده و عملکرد تحصیلی

سرمایه اجتماعی

تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی و تعریف آن

سرمایه اجتماعی و آموزش و پرورش

  • فصل هشتم: معلم و مدرسه

جامعه شناسی تدریس

نقش معلم در جامعه: دیدگاه ‌های جامعه شناختی

روان شناسی اجتماعی تدریس

ماهیت اجتماعی آموزش و پرورش

سازمان آموزشی و نظریه نقش

نظریه انتظار

نظریه وابستگی متقابل اجتماعی

نظریه عدالت توزیعی

نظریه اسناد

نظریه عزت نفس

معلم و تدریس

دانش معلم

موقعیت اجتماعی معلم

پایگاه معلم

ابعاد جامعه شناختی حقوق معلمان

انتظارات معلم از دانش آموز

مدل برافی ـ گود

ابراز انتظارات تبعیض آمیز

ادراک دانش آموز از رفتار تبعیض آمیز معلم

ارزیابی و قضاوت معلم

چگونگی انحراف: نظریه برچسب و آنگ

بی رمقی معلمان

دیدگاه روان شناختی در مورد بی رمقی

دیدگاه جامعه شناختی در مورد بی رمقی

نتیجه گیری

  • فصل نهم: آموزش و پرورش و جامعه پذیری سیاسی

آموزش و پرورش و توسعه سیاسی

جامعه پذیری سیاسی

رشد نگرش‎‌ها و یادگیری‎‌های سیاسی در کودکان

الف) الگوی انباشت

ب) الگوی همانندی

ج) الگوی انتقال نقش

د) الگوی شناختی – رشدی

عوامل جامعه پذیری سیاسی

1- خانواده

۲- مدرسه

3- وسایل ارتباط جمعی

4- گروه دوستان

مفهوم شهروندی

تعريف مفهوم آموزش شهروندی

منابع

توضیحات تکمیلی

نویسنده در این کتاب تلاش کرده است خلاء آموزشی موجود در حیطه جامعه شناسی آموزش و پرورش را به نوعی پر کند. هرچند در این مسئله کاملا ورود نکرده و به بررسی همه‌جانبه مسائل نپرداخته است، اما با بیان کلیات آمادگی ذهنی خوبی را برای دانشجو در این حیطه آماده می‌کند. همه نظریات شاید به‌طور کامل در این اثر بررسی نشوند، اما خواننده علاقه‌مند برای مطالعه تخصصی تر در این حیطه تشویق می‌شود.

نقاط قوت و ضعف کتاب

جامعیت مطالب و تلاش نویسنده برای یادآوری جهات مختلف موضوع جامعه در آموزش و پرورش، در این اثر موفق بوده است. نویسنده ادعایی درمورد پرداختن به همه نکات و بحث مفصل درمورد آن‌ها نداشته، که شاید بابت همین مسئله به او نقد وارد باشد، اما کتاب تلاشی برای بیان کلیات و نظریات اصلی این حیطه بوده و صرفا خواننده را با مقدمات آن آشنا می‌کند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جامعه شناسی آموزش و پرورش – شارع پور”