29%تخفیف

قیمت ۷۰,۷۵۰ تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا

ظرفیت تمام شد!

اشتراک 0دیدگاه 151 بازدید
برچسب ها انتشارات سمت
عنوان کتابفلسفه علم روانشناسی
نویسندهدکتر خسرو باقری نوع‌پرست
مترجم
ویراستار
ناشرسمت
تعداد صفحه190
شابک978-600-02-2197-3
قطع کتابوزیری
نوع جلدشومیز
نوبت و تاریخ چاپچاپ ششم، 1402
قیمت100 هزار تومان
دریافت3 تا 5 روز کاری پس از ثبت سفارش

معرفی کتاب

کتاب فلسفه علم روانشناسی کتابی موجز و مختصر و در عین حال قابل فهم است. کتاب در ابتدا یک تصویر مقدماتی از فلسفه و علم و همچنین ارتباط این‌دو با هم ارائه کرده است. سپس، فلسفه علم و فلسفه علم روانشناسی را تعریف کرده‌است. پس از آن به هدف نویسنده از نگارش کتاب‌، که به بررسی موضوع، روش و هدف علم روانشناسی اختصاص یافته‌است، می‌رسیم.

سخنی که نویسنده در محتوای کتاب برای ما دارد، این است که هر نظریه‌ای در علم روانشناسی هنگام پیدایش شوری در ما ایجاد می‌کند که به حقیقت روان انسان بسیار نزدیک شده‌ایم و فکر می‌کنیم جواب‌هایمان پاسخ داده شده‌اند. اما هنگامی که نظریه در گستره واقعیت انسان قرار می‌گیرد، کاستی ها و کژفهمی‌هایش نیز در کنار قدرت‌هایش نمایان می‌شوند.

این کتاب برای چه افرادی مناسب است؟

 • دانشجویان رشته روانشناسی: هنگامی که روانشناسی را به‌طور علمی شروع به مطالعه می‌کنید، گاهی نیاز است تقدس این رشته برایتان شکسته شود و از جوانب متفاوت‌تری نیز به آن نگاه کنید. این کتاب، این کار را برای شما خواهد کرد.
 • علاقه‌مندان مبحث فلسفه روانشناسی: هر کسی که از این حیطه لذت می‌برد، به دلیل متن روان کتاب می‌تواند از آن استفاده کند.

خرید کتاب فلسفه علم روانشناسی خسرو باقریقیمت کتاب فلسفه علم روانشناسی انتشارات سمت

فهرست کتاب فلسفه علم روانشناسی

مقدمه

بخش اول: مفاهیم اساسی

 • فصل اول: فلسفه علم و رابطۀ آن دو

مقدمه

چیستی فلسفه

فلسفه: دانش یا روش؟

ویژگی‌های فلسفه

چیستی علم تجربی

چالش دربارۀ چیستی علم تجربی

سخن حداقلی دربارۀ علم تجربی

رابطۀ میان فلسفه و علم

دو نوع رابطه میان فلسفه و علم

سه استعاره برای رابطۀ فلسله و علم

رابطۀ پیش فرض های علم با عینی بودن آن

 • فصل دوم: فلسفۀ علم و فلسفه علم روان‌شناسی

مقدمه

چیستی فلسفۀ علم

چیستی فلسفۀ علم روان‌شناسی

ابعاد فلسفۀ علم روان‌شناسی

مفاهیم مرتبط با فلسفۀ روان‌شناسی

اهمیت فلسفۀ روان‌شناسی

اهداف فلسفۀ روان‌شناسی

در یک نگاهبخش دوم : موضوع روان‌شناسی

 • فصل سوم : از حالات روان‌تنی تا آگاهی

مقدمه

همبستگی‌های روان‌تنی همچون موضوع روان‌شناسی

آگاهی همچون موضوع روانشناسی

بحث و بررسی در مورد پدیده‌های روان‌تنی و آگاهی

روان‌شناسی آگاهی و نقد سنت روان‌تنی

عنصرگرایی در تحلیل آگاهی

 • فصل چهارم: ضمیر ناخودآگاه همچون موضوع روان‌شناس

مقدمه

رویکرد فیزیکی فروید

چرخش اول فروید: ناخودآگاه و انسان غیر عقلانی

چرخش دوم فروید: جایگاهی برای عقل یا تحکیم ناخودآگاه؟

بحث و بررسی در مورد ناخودآگاه

روان‌شناسی؛ علم طبیعی یا علم تفسیری؟

یکپارچگی / تجزیۀ روان و غیر عقلانی بودن انسان

 • فصل پنجم: ساختار ذهن همچون موضوع روان شناسی

مقدمه

تبیین گشتالتی ساختارهای ذهنی

مفهوم گشتالت

مفهوم پیکربندی

مفهوم پرگنانتس

مفهوم آمایه

مفهوم فراگذاری و رابطۀ آن با تفکر

بحث و بررسی در مورد ساختار ذهن

رویکرد فروکاهشی گشتالت

 • فصل ششم: تکوین ساختار ذهن همچون موضوع روان‌شناس

مقدمه

جایگاه کانونی ساختار ذهن در روان‌شناسی تکوینی

تحولی نگریستن به ساختارهای ذهنی

تحول از زیست تا ذهن

تبیین ضرورت‌های ریاضی و منطقی

بحث و بررسی در مورد تکوین ساختار ذهن

دیدگاه نوظهور گرایی پیاژه

روند ثابت تحول ذهن

غفلت از نقش زبان و روابط اجتماعی

مغالطۀ تکوینی در معرفت‌شناسی

 • فصل هفتم: رفتار همچون موضوع روان شناسی

مقدمه

رفتار به منزلۀ موضوع روان‌شناسی

واتسن: روان‌شناسی، یک علم طبیعی

رفتارگرایی رادیکال اسکینر

پشتوانۀ فلسفی رفتار گرایی

بحث و بررسی در مورد رفتار

چالش با رفتار به منزلۀ موضوع روان شناسی

چالش با پشتوانۀ فلسفی رفتارگرایی

در باب انکار موجودیت امور روانی

 • فصل هشتم: شناخت همچون موضوع روان شناسی

مقدمه

فراخواندن ذهن به عرصۀ روان شناسی

چیستی روان شناسی شناختی

فطری بودن امور ذهنی

رویکرد طبیعی گرا به « دربارگی» امور ذهنی

بحث و بررسی در مورد شناخت

روان شناسی شناختی: انقلابی در روان شناسی؟

آگاهی ؛ حلقه ای مفقود در روان شناسی شناختی

ابهام های مربوط به بررسی آگاهی

ابهام های مربوط به فطری بودن امور ذهنی

چالش التفاتی بودن امو ذهنی برای طبیعی گرایی

 • فصل نهم:پدیده های عصب روان شناختی همچون موضوع روان شناسی

مقدمه

نوزایی عصب روان شناسی در اواخر سدۀ بیستم

چیستی پدیده های عصب روان شناختی

بحث و بررسی در مورد پدیده های عصب روان شناسی

نقد نگرش فرو کاهشی از منظر نوظهور گرایی

نقد نگرش فرو کاهشی از منظر تجربۀ اول شخص

بخش سوم: روش پژوهش در روان شناسی

مقدمه: مروری بر برخی از روشهای پژوهش روانشناختی

 • فصل دهم: روش درون بینی آزمایشگاهی وونت

مقدمه

درون بینی ذهن گرا و درون بینی روشمند

مبنای فیزولوژیک درون بینی روشمند

بحث و بررسی در مورد روش درون بینی آزمایشگاه

تجدید نظرطلبینورفتار گرایان

رفتارگرایی رادیکال اسکینر

پشتوانۀ فلسفی رفتارگرایی

بحث و بررسی در مورد رفتار

چالش با رفتار به منزلۀ موضوع روان‌شناسی

چالش باپشتوانۀ فلسفی رفتارگرایی

در باب انکار موجودیت امور روانی

 • فصل هشتم: شناخت همچون موضوع روان‌شناسی

مقدمه

فراخواندن ذهن به عرصۀ روان‌شناسی

چیستی روان‌شناسی شناختی

فطری بودن امور ذهنی

رویکرد طبیعی گرا به «دربارگی» امور ذهنی

بحث و بررسی در مورد شناخت 

روان‌شناسی شناختی :انقلابی در روان‌شناسی؟

آگاهی؛ حلقه‌ای مفقود در روان‌شناسی شناختی

ابهام های مربوط به بررسی آگاهی

ابهام های مربوط به فطری بودن امور ذهنی 

چالش التفاتی بودن امور ذهنی برای طبیعی گرایی

 • فصل نهم: پدیده های عصب روان‌شناختی همچون موضوع روان‌شناسی

مقدمه

نوزایی عصب روان‌شناسی در اواخر سدۀ بیستم

چیستی پدیده‌های عصب روان‌شناختی 

بحث و بررسی در مورد پدیده‌های عصب روان‌شناسی

نقد نگرش فرو کاهشی از منظر نوظهورگرایی

نقد نگرش فرو کاهشی از منظر تجربۀ اول شخص

بخش سوم: روش پژوهش در روان‌شناسی

مقدمه: مروری بر برخی از روشهای پژوهش روان‌شناختی

 • فصل دهم :روش درون‌بینی آزمایشگاهی وونت

مقدمه

درون‌بینی ذهن گرا و درون‌بینی روشمند

مبنای فیزیولوژیک درون‌بینی روشمند

بحث و بررسی در مورد روش درون‌بینی آزمایشگاهی

نقد روش درون‌بینی از حیث روایی، اعتبار و فایده

دفاع از روش درون بینی

 • فصل یازدهم: روش مشاهدۀ رفتاری

مقدمه

واتسن و تأکید بر روش علوم طبیعی

نو رفتارگرایان و راهبرد روش شناختی عملیات 

گرایی اسکینر و روش‌شناسی تجربی رادیکال

بحث و بررسی در مورد روش مشاهدۀ رفتاری

مشکلات رویکرد نورفتار گرایان در تعریف عملیاتی امور ذهنی 

نقش تبیین کنندۀ امور روانی در چالش با اسکینر

 • فصل دوازدهم :روش تجربی- منطقی در روان‌شناسی تکوینی

مقدمه

ارزیابی پیاژه از روش‌های رایج

روش تجربی- منطقی پیاژه

جنبه تجربی و توصیفی روش

جنبۀ منطقی روش

بحث و بررسی در مورد روش تجربی- منطقی

مشکلات روش درون‌بینی

غفلت از تاریخچۀ زندگی فرد

غفلت از نقش عاملیت فرد

سخن آخر: آیندۀ روان‌شناسی

منابع

توضیحات تکمیلی

نویسنده، نتیجه سال‌ها تحقیق و تدریس خود را در این کتاب برای ما شرح داده‌ است. ظاهر کتاب کوچک و باکیفیت است اما مهم‌تر از آن ایده و دیدگاهی است که نویسنده کتاب به ما ارائه می‌کند و بخشی از آن نیز این است که هیچ نظریه‌ای یارای آن را نداشته که همه واقعیت روان انسان را بنمایاند.

نقاط قوت و ضعف کتاب

از نکات مثبت کتاب، مختصر بودن متن و کم بودن تعداد صفحات آن است که باعث می‌شود بتوانید آن را در هرجایی مطالعه کنید. متن ساده کتاب نیز در تمام فصول حفظ شده است تا خوانندگان علاقه‌مند بدون توجه به پیش‌زمینه‌ای که دارند بتوانند از آن استفاده کنند. اما نباید از یاد برد که شاید محتوایی مانند محتوای این اثر، به بحث های مفصل تر و دیدگاه‌هایی بیشتر از 190 صفحه احتیاج داشته باشد و نویسنده در این مورد، خواننده را ناکام گذاشته است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فلسفه علم روانشناسی – خسرو باقری”