19%تخفیف

قیمت ۱۹۶,۷۵۰ تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا

موجود

اشتراک 0دیدگاه 73 بازدید
برچسب ها انتشارات سمت
عنوان کتابمهارت های آموزشی و پرورشی؛ روش ها و فنون تدریس (جلد اول)
نویسندهدکتر حسن شعبانی
مترجمان
ویراستار
ناشرسمت
تعداد صفحه476
شابک978-964-530-622-7
قطع کتابوزیری
نوع جلدشومیز
نوبت و تاریخ چاپچاپ چهل و یکم 1402
قیمت244 هزار تومان
دریافت3 تا 5 روز کاری پس از ثبت سفارش

معرفی کتاب

 کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی، کتابی جامع و پر محتوا درمورد ابعاد مختلف آموزش و تدریس است که نگاه متعادلی هم از لحاظ نظری و هم عملی به این هنر مهم دارد. کتاب دارای دو جلد است که هر دو جلد شامل تجدیدنظر اساسی مولف در آن‌ها بوده اند که در قسمت تکمیلی این ویرایش‌ها بررسی خواهند شد. اما باید گفت اگر شما ویراست دوم کتاب را خوانده اید، اکنون با کتاب متفاوتی رو‌به‌رو هستید. این کتاب در حجمی نسبتا زیاد برای آموزش تئوری و کاربردی مهارت‌های مختلف تدریس تالیف شده است و منبع کاملی برای محصلین این رشته است.

کتاب از سه بخش کلی تشکیل شده است. بخش اول به مبانی نظری می‌پردازد و نظریات و دیدگاه‌های مختلف درمورد تدریس و یادگیری و ارتباط این دو را شرح داده است. بخش دوم، مدیریت و طراحی فعالیت‌های آموزشی است. بخش آخر نیز به روش و فنون تدریس می‌پردازد و در آن فنون اصلی تدریس شرح، آموخته و بررسی می‌شوند.

این کتاب برای چه افرادی مناسب است؟

اساتیدی که به تربیت معلمان پرداخته‌اند: اهمیت نویسنده به بازبینی و به‌روز بودن مطالب و استفاده از متنی روان در کتاب، این احساس را به مدرس می‌دهد که با همکاری قابل اعتماد و حرفه‌ای روبه‌روست و می‌تواند از اثر او در کلاس درس خود استفاده کند.

معلمان و دانشجویان: متن روان و ارائه مبانی قابل استفاده در بطن کلاس، کتاب را برای معلمان و دانشجویان درحال تحصیل این رشته قابل استفاده می‌سازد.

خرید کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول قیمت کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی روش ها و فنون جلد اول

فهرست کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) - جلد اول

بخش اول: مبانی نظری تدریس – یادگیری

 • فصل اول: مبانی نظری یادگیری

تعریف یادگیری و تحلیل مفاهیم آن

الف) مفهوم فرایند

ب) مفهوم تغییر

ج) مفهوم نسبتا پایدار

د) مفهوم رفتار

هـ) مفهوم توان رفتاری

و) مفهوم تجربه

تفاوت بین یادگیری و عملکرد

انواع یادگیری

یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک

یادگیری از طریق مجاورت

یادگیری از طریق شرطی شدن فعال

یادگیری از طریق مشاهده

یادگیری از طریق شناخت

تحلیلی بر فرایند یادگیری انسان

عوامل مؤثر بر یادگیری

آمادگی

هدف و انگیزه

3. اسنادهای عِلَی و انتظار موفقیت

تجارب گذشته

رابطه کل و جزء

تمرین و تکرار

موقعیت و محیط یادگیری

چکیده فصل

خود را بیازمایید

 • فصل دوم: مبانی نظری تدریس

تعریف تدریس و تحلیل مفاهیم  آن

تحلیل مفهوم تدریس از دیدگاههای مختلف

تعریف تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف

نظریه های تدریس

نظریه تدریس وحدت یافته

تجویز فرایند تعیین و تنظیم برنامه درسی

کارکردهای تدریس

کارکردهای درونی تدریس

عوامل مؤثر بر تدریس

عوامل چهارچوب

ماهیت فرایند تدریس

چکیده فصل

خود را بیازمایید

 • فصل سوم : ارتباط و نقش آن در فرایند آموزش

مفهوم و تعریف ارتباط

معنی چیست و چگونه ایجاد می شود؟

هدف و روش ارتباط

معرفی یک الگوی ارتباط و تحلیل سازه های آن

الف) منبع و فرستنده پیام

ب) پیام

ج) گیرنده پیام

موانع ارتباط

ارتباط به عنوان یک عامل مؤثر در فرایند آموزش

چکیده فصل

خود را بیازمایید

بخش دوم : مدیریت و طراحی فعالیتهای آموزشی

 • فصل :چهارم مدیریت کلاس درس

مدیریت کلاس درس از نگاه متخصصان مختلف

برنامه ریزی فعالیت‌های آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

انواع فعالیت‌های آموزشی فصل پنجم: هدف‌های آموزشی و منابع تعیین آنها

تعریف و تحلیل مفاهیم اهداف آموزشی

ضرورت تعیین و تنظیم هدف‌های آموزشی

منابع تعیین هدف‌های آموزشی

نیازهای دانش آموزان

نیازهای جامعه

دیدگاه‌های متخصصان

حیطه های اهداف آموزشی

حیطه شناختی

حیطه عاطفی

حیطه روان

 چکیدۀ فصل

خود را بیازمایید

 • فصل ششم: طراحی آموزشی و مراحل تحلیل و تنظیم آن

گام اول:  تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی

مراحل نگارش هدف‌های آموزشی

گام دوم: تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی

رخدادهای آموزشی

رابطه بین اهداف آموزشی

تعیین رفتار ورودی

ارزشیابی تشخیصی

تعیین اولین گام آموزشی

گام سوم: تحلیل و تعیین محتوا ،روش و وسایل آموزشی

الف) تحلیل و تعیین محتوا

ب) تحلیل و تعیین روش آموزش

ج) تحلیل و انتخاب وسایل آموزشی

گام چهارم : تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

ارائه چند الگوی طراحی براساس مفاهیم ارائه شده

چکیدۀ فصل

خود را بیازمایید

 • فصل هفتم: روش تنظیم برنامه های درسی ترمی و روزانه

مراحل تنظیم طرح درس ترمی

الگوی طرح درس ترمی

روش نگارش و تنظیم  طرح درس روزانه

مراحل تنظیم طرح درس روزانه

چکیدۀ فصل

خود را بیازمایید

بخش سوم: اجرای فعالیت‌های آموزشی (روش‌ها و فنون تدریس)

 • فصل هشتم: روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم

روش یادسپاری

مراحل اجرای روش یاد سپاری

محاسن و محدودیت‌های روش یاد سپاری

روش سخنرانی

مراحل اجرای روش سخنرانی

محاسن و محدودیت‌های روش سخنرانی

 • فصل ششم: طراحی آموزشی و مراحل تحلیل و تنظیم آن

گام اول:  تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی

مراحل نگارش هدف‌های آموزشی

گام دوم: تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی

رخدادهای آموزشی

رابطه بین اهداف آموزشی

تعیین رفتار ورودی

ارزشیابی تشخیصی

تعیین اولین گام آموزشی

گام سوم: تحلیل و تعیین محتوا ،روش و وسایل آموزشی

الف) تحلیل و تعیین محتوا

ب) تحلیل و تعیین روش آموزش

ج) تحلیل و انتخاب وسایل آموزشی

گام چهارم : تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

ارائه چند الگوی طراحی براساس مفاهیم ارائه شده

چکیدۀ فصل

خود را بیازمایید

 • فصل هفتم: روش تنظیم برنامه های درسی ترمی و روزانه

مراحل تنظیم طرح درس ترمی

الگوی طرح درس ترمی

روش نگارش و تنظیم  طرح درس روزانه

مراحل تنظیم طرح درس روزانه

چکیدۀ فصل

خود را بیازمایید

بخش سوم: اجرای فعالیت‌های آموزشی (روش‌ها و فنون تدریس)

 • فصل هشتم: روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم

روش یادسپاری

مراحل اجرای روش یاد سپاری

محاسن و محدودیت‌های روش یاد سپاری

روش سخنرانی

مراحل اجرای روش سخنرانی

محاسن و محدودیتهای روش سخنرانی

 • فصل دهم: روش‌های تدریس مسئله محور

روش گردش علمی

روش آزمایشگاهی

محاسن و محدودیت‌های روش آزمایشگاهی

روش اکتشافی

 مراحل اجرای روش اکتشافی

محاسن و محدودیتهای روش اکتشافی

روش کاوشگری

مراحل اجرای روش کاوشگری

محاسن و محدودیت‌های روش کاوشگری

روش واحد محور

   روش تدریس موضوع محور

   روش تدریس تجربه محور

   روش تدریس پروژه محور

چکیدۀ فصل

خود را بیازمایید

فصل یازدهم :روش‌های آموزش انفرادی

آموزش انفرادی و ویژگی‌های آن

آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر

آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم

آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر

آموزش انفرادی تجویز شده (IPI) 

آموزش انفرادی هدایت شده (IGE)

آموزش انفرادی رایانه محور

کاربرد رایانه در آموزش

آموزش به کمک رایانه

ارزیابی آموزش انفرادی

فناوری‌های جدید و نقش آن‌ها در آموزش انفرادی

یادگیری الکترونیکی

چکیدۀ فصل

خود را بیازمایید

منابع                 

واژه نامه فارسی-انگلیسی

توضیحات تکمیلی

نویسنده به دلیل گذشت زمان و تغییر برخی رویکردهای آموزشی و متفاوت شدن الگوهای تدریس، اقدام به بازبینی محتوای کتاب کرد. در این جلد از کتاب، بخش اول و سوم شامل بازنگری و اضافه شدن مطالب جدید به فصول خود شده اند. اما در بخش دوم، دو فصل جدید می‌بینیم که محتوای کاملا تازه‌ای به کتاب اضافه می‌کنند. فصلی به نام ارزشیابی آموزشی اما، در بازبینی از کتاب حذف شده است.

نقاط قوت و ضعف کتاب

احساس ضرورت نویسنده برای بازبینی مطالب و حتی حذف برخی بخش‌ها، به ما این اطمینان را می‌دهد که می‌شود به مطالب گفته شده در متن کتاب اعتماد کرد و خواندن آن، بازدهی مناسب را دارد و اتلاف وقت نیست. متن کتاب نیز روان است و خواننده را با کلمات گیج نمی‌کند. اما در کتاب، اشاره‌ای به محتوای جلد دوم کتاب نشده است و خواننده نمی‌تواند تصمیم بگیرد که به محتوای جلد دوم نیاز دارد یا خیر، و تفاوت این دو جلد در چیست.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول (روش ها و فنون تدریس)”