قیمت ۲۳۲,۸۰۰ تومان

موجود

اشتراک گذاری :
0 دیدگاه 20 بازدید
عنوان: نظریه های شخصیت ترجمه و تالیف: دکتر حمزه گنجی و مهدی گنجی ناشر: ساوالان ویرایش و چاپ: دوم 1400 شابک: 5-68-7609-964-978

u0646u0638u0631u06ccu0647 u0647u0627u06cc u0634u062eu0635u06ccu062a u062du0645u0632u0647 u06afu0646u062cu06cc u0648 u0645u0647u062fu06cc u06afu0646u062cu06cc u06a9u062au0627u0628u06cc u0628u0627 862 u0635u0641u062du0647 u0627u0633u062a u06a9u0647 u0628u0646u0627 u0628u0647 u0627u062fu0639u0627u06cc u0646u0648u06ccu0633u0646u062fu06afu0627u0646 u0628u0631u0627u06cc u062au0647u06ccu0647 u0622u0646 u0627u0632 u0645u0646u0627u0628u0639 u0628u0647 u0631u0648u0632 u0627u0646u06afu0644u06ccu0633u06ccu060c u0641u0631u0627u0646u0633u0648u06cc u0648 u0641u0627u0631u0633u06cc u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u0634u062fu0647 u0627u0633u062a. u0645u0648u0636u0648u0639 u06a9u062au0627u0628 u0647u0645u0627u0646 u0637u0648u0631 u06a9u0647 u0627u0632 u0627u0633u0645 u0622u0646 u067eu06ccu062fu0627u0633u062a u0647u0648u0644 u0645u062du0648u0631 u0634u062eu0635u06ccu062a u0645u06cc u06afu0631u062fu062f u0648 u0628u0647 u0646u0638u0631u06ccu0627u062a u0631u0648u0627u0646u0634u0646u0627u0633u0627u0646 u0628u0647 u0646u0627u0645 u062fu0631u0628u0627u0631u0647 u0648u06ccu0698u06afu06cc u0647u0627u06cc u0634u062eu0635u06ccu062a u067eu0631u062fu0627u062eu062au0647 u0627u0633u062a.

u06a9u062au0627u0628 u0646u0638u0631u06ccu0647 u0647u0627u06cc u0634u062eu0635u06ccu062a u062du0645u0632u0647 u06afu0646u062cu06cc u0648 u0645u0647u062fu06cc u06afu0646u062cu06cc u0645u0634u062au0645u0644 u0628u0631 u0686u0647u0627u0631 u0628u062eu0634 u0627u0635u0644u06cc u062au062fu0648u06ccu0646 u0634u062fu0647 u0627u0633u062a. u0628u062eu0634 u0627u0648u0644 u0645u0631u0628u0648u0637 u0628u0647 u0646u0638u0631u06ccu0647u200cu0647u0627u06cc u0633u0627u06ccu06a9u0648u062fu06ccu0646u0627u0645u06ccu06a9 u06ccu0627 u067eu0633u06ccu06a9u0648 u062fu06ccu0646u0627u0645u06ccu06a9 u0627u0632 u0646u06afu0627u0647 u0641u0631u0648u06ccu062fu060cu200c u06ccu0648u0646u06afu060cu200c u0627u062fu0644u0631u060c u0641u0631u0648u0645u060c u0647u0648u0631u0646u0627u06ccu060c u0633u0627u0644u06ccu0648u0627u0646u060cu200c u0627u0631u06ccu06a9u0633u0648u0646u060c u0645u0648u0631u06ccu060c u06a9u0644u0627u06ccu0646 u0648 u06a9u0648u0647u0648u062a u0645u0637u0627u0644u0639u0647 u0634u062fu0647. u062fu0631 u0628u062eu0634 u062fu0648u0645 u0628u0647 u0646u0638u0631u06ccu0647u200cu0647u0627u06cc u0635u0641u0627u062a u0634u062eu0635u06ccu062au06cc u0627u0632 u062fu06ccu062fu06afu0627u0647 u06a9u062au0644u060c u0622u06ccu0631u062au06a9 u0648 u0622u0644u067eu0648u0631u062a u067eu0631u062fu0627u062eu062au0647 u0634u062fu0647 u0627u0633u062a. u0646u0638u0631u06ccu0647u200cu0647u0627u06cc u0631u0641u062au0627u0631u06afu0631u0627u06ccu06cc u0648 u06ccu0627u062fu06afu06ccu0631u06cc u0627u062cu062au0645u0627u0639u06cc u062fu0631 u0628u062eu0634 u0633u0648u0645 u0627u0632 u0646u0638u0631u06afu0627u0647 u0627u0633u06a9u06ccu0646u0631u060c u062fu0627u0644u0631 u0648 u0645u06ccu0644u0631u060c u06a9u0644u06ccu060c u0645u06ccu0634u0644 u0648 u0631u0627u062au0631 u0648 u0628u0646u062fu0648u0631u0627 u0628u06ccu0627u0646 u06afu0631u062fu06ccu062fu0647 u0648 u062fu0631 u0628u062eu0634 u0686u0647u0627u0631u0645 u0646u06ccu0632 u0646u0638u0631u06ccu0647u200cu0647u0627u06cc u0627u0646u0633u0627u0646u06afu0631u0627 u0627u06afu0632u06ccu0633u062au0627u0646u0633u06ccu0627u0644 u0627u0632 u0645u0646u0638u0631 u0631u0627u062cu0631u0632u060c u0645u0632u0644u0648u060c u0641u0631u0627u0646u06a9u0644 u0648 u0645u06cc u0645u0637u0627u0644u0639u0647 u0634u062fu0647 u0627u0633u062a.

u0647u0645u0627u0646u0637u0648u0631 u06a9u0647 u0627u0634u0627u0631u0647 u06a9u0631u062fu06ccu0645 u06a9u062au0627u0628 u0646u0638u0631u06ccu0647 u0647u0627u06cc u0634u062eu0635u06ccu062a u0645u0647u062fu06cc u06afu0646u062cu06cc u0648 u062du0645u0632u0647 u06afu0646u062cu06cc u062fu0631 4 u0628u062eu0634 u0648 21 u0641u0635u0644 u0628u0647 u0634u0631u062d u0632u06ccu0631 u062au062fu0648u06ccu0646 u0648 u06afu0631u062fu0622u0648u0631u06cc u0634u062fu0647 u0627u0633u062a:

u0628u062eu0634 u0627u0648u0644 :u00a0u0646u0638u0631u06ccu0647 u0647u0627u06cc u0633u0627u06ccu06a9u0648 u062fu06ccu0646u0627u0645u06ccu06a9 u06ccu0627 u067eu0633u06ccu06a9u0648 u062fu06ccu0646u0627u0645u06ccu06a9

u00a0 u00a0 1 :u00a0u0632u06ccu06afu0645u0648u0646u062fu0641u0631u0648u06ccu062f
u00a0 u00a0 2 :u00a0u06a9u0627u0631u0644 u06ccu0648u0646u06af
u00a0 u00a0 3 :u00a0u0622u0644u0641u0631u062fu0622u062fu0644u0631
u00a0 u00a0 4 :u00a0u0627u0631u06ccu06a9 u0641u0631u0648u0645
u00a0 u00a0 5 :u00a0u06a9u0627u0631u0646 u0647u0648u0631u0646u0627u06cc
u00a0 u00a0 6 :u00a0u0647u0631u06cc u0633u0648u0644u06ccu0648u0627u0646
u00a0 u00a0 7 :u00a0u0627u0631u06ccu06a9 u0627u0631u06ccu06a9u0633u0648u0646
u00a0 u00a0 8 :u00a0u0647u0646u0631u06cc u0645u0648u0631u06cc
u00a0 u00a0 9 :u00a0u0647u0627u06ccu0646u062au0633 u06a9u0648u0647u0648u062a

u0628u062eu0634 u062fu0648u0645 :u00a0u0646u0638u0631u06ccu0647 u0647u0627u06cc u0635u0641u0627u062a u0634u062eu0635u06ccu062au06cc

u00a0 u00a0 10 :u00a0u0631u06ccu0645u0648u0646u062f u06a9u062au0644
u00a0 u00a0 11 :u00a0u0647u0627u0646u0633 u0627u06ccu0632u0646u06a9
u00a0 u00a0 12 :u00a0u06afu0648u0631u062fu0648u0646 u0627u0644u067eu0648u0631u062a

u0628u062eu0634 u0633u0648u0645 :u00a0u0646u0638u0631u06ccu0647 u0647u0627u06cc u0631u0641u062au0627u0631 u06afu0631u0627u06ccu06cc u2013 u06ccu0627u062fu06afu06ccu0631u06cc u0627u062cu062au0645u0627u0639u06cc

u00a0 u00a0 13 :u00a0u0628u0631u0633 u0641u0631u062fu0631u06ccu06a9 u0627u0633u06a9u06ccu0646u0631
u00a0 u00a0 14 :u00a0u062cu0627u0646 u062fu0627u0644u0631u062f u0648 u0646u06ccu0644 u0645u06ccu0644u0631
u00a0 u00a0 15 :u00a0u062cu0631u062c u06a9u0644u06cc
u00a0 u00a0 16 :u00a0u0648u0627u0644u062au0631 u0645u06ccu0634u0644 u0648 u062cu0648u0644u06ccu0646 u0631u0627u062au0631
u00a0 u00a0 17 :u00a0u0622u0644u0628u0631u062a u0628u0646u062fu0648u0631u0627

u0628u062eu0634 u0686u0647u0627u0631u0645 :u00a0u0646u0638u0631u06ccu0647 u0647u0627u06cc u0627u0646u0633u0627u0646 u06afu0631u0627 u2013 u0627u06afu0632u06ccu0633u062au0627u0646u0633u06ccu0627u0644

u00a0 u00a0 18 :u00a0u06a9u0627u0631u0644 u0631u0627u062cu0631u0632
u00a0 u00a0 19 :u00a0u0622u0628u0631u0627u0647u0627u0645 u0645u0632u0644u0648
u00a0 u00a0 20 :u00a0u0648u06ccu06a9u062au0648u0631 u0641u0631u0627u0646u06a9u0644
u00a0 u00a0 21 :u00a0u0631u0648u0644u0648 u0645u06cc

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
۲۳۲,۸۰۰ تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظریه های شخصیت حمزه گنجی”