21%تخفیف

قیمت ۱۵۰,۷۵۰ تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا

موجود

اشتراک 0دیدگاه 48 بازدید
برچسب ها انتشارات روان
عنوان کتابپایه‌های پژوهش در علوم رفتاری
نویسندهپل. سی. کازبی
مترجماندکتر حجت‌الله فراهانی- دکتر حمیدرضا عریضی
ویراستار
ناشرروان
تعداد صفحه376
شابک978-964-8345-37-7
قطع کتابوزیری
نوع جلدشومیز
نوبت و تاریخ چاپچاپ دوم، 1387
قیمت190 هزار تومان
دریافت3 تا 5 روز کاری پس از ثبت سفارش

📌 تمام کتاب‌های مرجع قابل سفارش در سایت، با قیمت قطعی در انبار روان‌آموز موجود است و به محض تکمیل خرید برای شما ارسال خواهد شد.

🎁 به پاس قدردانی، همراه با سفارش خود، منتظر یک یادگاری زیبا از روان‌آموز باشید.

خرید کتاب پایه های پژوهش در علوم رفتاری پل سی کازبیقیمت کتاب پایه های پژوهش در علوم رفتاری حجت الله فراهانی

فهرست کتاب پایه های پژوهش در علوم رفتاری

فصل ۱: درک علمی رفتار

کاربردهای روش‌های پژوهشی

رویکرد علمی

محدودیت‌های شهود و نفوذ

نفوذ

شک‌گرایی، علم و رویکرد تجربی

تلفیق شهود، شک‌گرایی و نفوذ

اهداف علم

توصیف رفتار

پیش‌بینی رفتار

تعیین‌علت‌های رفتار

تبیین رفتار

پژوهش‌های بنیادی و کاربردی

پژوهش بنیادی

پژوهش کاربردی

مقایسۀ پژوهش بنیادی و کاربردی

فصل 2: جایی برای شروع

فرضیه و پیش‌بینی

افراد مورد بررسی: توضیحی بر اصطلاح‌شناسی

منابع ایده‌ها

عقل سليم

مشاهدۀ جهان پیرامون خود

نظریه‌ها

پژوهش‌های پیشین

مسایل کاربردی

پژوهش‌های کتابخانه‌ای

ماهیت مجلات

چکیده‌های روان‌شناختی

جستجو در PsycINFO

نمایۀ استنادی علوم پایه و نمایۀ استنادی علوم اجتماعی

بازنگری ادبیات

دیگر منابع جستجوی الکترونیکی

جستجوهای اینترنتی

کالبدشناسی یک مقالۀ پژوهشی

چکیده

مقدمه

روش

نتایج.

بحث

فصل ۳: اخلاق در پژوهش

آزمایش فرمانبرداری میلگرام

اساسنامه بلمونت

سنجش خطرات و مزایا

خطرات در پژوهش‌های روان‌شناختی

رضایت آگاهانه

رضایت‌نامة آگاهانه

مسایل مربوط به صاحب‌اختیار بودن شرکت‌کنندگان

مسایل مربوط به آگاهی شرکت‌کنندگان: خودداری از ارایۀ اطلاعات و فریب

آیا فریب یک مشکل اخلاقی جدّی در پژوهش‌های روان‌شناختی تلقی می‌شود؟

اهمیت توجیه شرکت‌کنندگان

جایگزین‌هایی برای فریب

ایفای نقش .

پژوهش شبیه‌سازی شده

آزمایش‌های صادقانه

عدالت و گزینش شرکت‌کنندگان

تعهدات پژوهشگر

هیأت بازنگری مؤسسه‌ای و نظارت مرکزی

پژوهش‌های بی‌نیاز از بازنگری

پژوهش‌های با کمترین احتمال خطر

پژوهش‌های با احتمال خطر بیشتر

نظامنامۀ اخلاقی APA

پژوهش با شرکت‌کنندگان انسانی

اخلاق و پژوهش‌های حیوانی

بازنگری خطرات و مزایا

تصویر غلط

فصل 4: بررسی رفتار

متغير

تعاریف عملیاتی متغیرها

روابط میان متغیرها

رابطۀ خطی مثبت

رابطۀ خطی منفی

رابطۀ منحنى

عدم رابطه

روابط و کاهش عدم قطعیت

روش‌های غیرآزمایشی در مقابل آزمایشی

روش غیرآزمایشی

روش آزمایشی

متغیرهای مستقل و وابسته

علّيت

انتخاب یک روش: مزایای روش‌های چندگانه

ساختگی بودن آزمایش

ملاحظات عملی و اخلاقی

متغیرهای شرکت‌کنندگان

توصیف رفتار

پیش‌بینی‌های درست رفتار آتی

مزایای روش‌های چندگانه

ارزیابی پژوهش‌ها: سه اعتبار

اعتبار سازه

اعتبار درونی

اعتبار بیرونی

فصل 5: مفاهیم اندازه‌گیری

پایایی ابزارها

پایایی آزمون- بازآزمون

پایایی همسانی درونی

پایایی بین‌ارزیاب‌ها

پایایی و دقت ابزارها

اعتبار سازة ابزار

شاخص‌های اعتبار سازه

اعتبار پیش‌بین

اعتبار همزمان

اعتبار همگرا

اعتبار تشخیصی

واکنش‌پذیری ابزارها

متغیرها و مقیاس‌های اندازه‌گیری

مقیاس‌های اسمی

مقیاس‌های ترتیبی

مقیاس‌های فاصله‌ای و نسبی

اهمیت مقیاس‌های اندازه‌گیری

فصل ۶: مشاهدۀ رفتار

رویکردهای کمّی و کیفی

مشاهدۀ طبیعی

توصیف و تفسیر داده‌ها

مشکلات مشاهدة طبیعی

مشاهدۀ منظم

نظام‌های نشانه‌گذاری

مسایل روش‌شناختی

موردپژوهی

پژوهش آرشیوی

ثبت آماری

اسناد پیمایشی

اطلاعات رسانه‌های گروهی و تحریری

تحلیل محتوای اسناد

توصیف تفاوت‌های فردی و شخصیت

فصل ۷: پرسش از افراد دربارۀ خود: پژوهش‌های پیمایشی

چرا پژوهش‌های پیمایشی انجام می‌دهیم؟

طراحی پرسشنامه

تعریف اهداف پژوهش

عبارت‌پردازی سئوال

پاسخ‌گویی به سئوالات

سئوال‌های بسته‌پاسخ در مقابل سئوال‌های بازپاسخ

تعداد گزینه‌های پاسخ

مقیاس‌های درجه‌بندی

عنوان‌دهی به گزینه‌های پاسخ

تمام‌کردن پرسشنامه

شکل‌دهی پرسشنامه

اصلاح سئوالات

اجرای پژوهش‌های پیمایشی

پرسشنامه

مصاحبه

طرح‌های پیمایشی برای بررسی تغییرات در طول زمان

نمونه‌برداری از یک جامعه

فواصل اطمینان

اندازۀ نمونه

فنون نمونه‌برداری

نمونه‌برداری احتمالی

نمونه‌برداری غیراحتمالی

ارزشیابی نمونه‌ها

چهار‌چوب نمونه‌برداری

نرخ پاسخ

دلایل استفاده از نمونه‌های در دسترس

فصل 8: طرح‌های آزمایشی

درهم‌آمیختگی و اعتبار درونی

آزمایش‌های پایه

طرح «فقط با پس‌آزمون»

طرح «پیش‌آزمون- پس‌آزمون»

مزایا و معایب این دو طرح

گمارش شرکت‌کنندگان به موقعیت‌های آزمایشی

طرح گروه‌های مستقل

طرح اندازه‌های تکراری

مزایا و معایب طرح اندازه‌های تکراری

توازن‌سازی

فاصلة زمانی بین آزمون‌ها

انتخاب طرح گروه‌های مستقل یا طرح اندازه‌های تکراری

طرح زوج‌های جورشده

طرح‌های پژوهشی تحولی‌نگر

روش مقطعی

روش طولی

مقایسۀ روش‌های طولی و مقطعی

روش متوالی (پیاپی)

فصل ۹: اجرای آزمایش

گزینش شرکت‌کنندگان در پژوهش

دستکاری متغیر مستقل

طراحی شرایط آزمایش

انواع دستکاری

شدت دستکاری

هزینۀ دستکاری

اندازه‌گیری متغیر وابسته

انواع اندازه‌گیری

حساسیت متغیر وابسته

اندازه‌گیری‌های چندگانه

هزینۀ اندازه‌گیری

اخلاق

کنترل‌های بیشتر

کنترل انتظارات شرکت‌کنندگان

کنترل انتظارات آزمایشگر

ملاحظات دیگر

پیشنهاده‌های پژوهش

بررسی‌های مقدماتی

بازبینی‌های دستکاری

توجیه شرکت‌کنندگان

تحلیل و تفسیر نتایج

اطلاع‌رسانی نتایج پژوهش به دیگران

همایش‌های علمی

مقالات مجلات علمی

فصل ۱۰: طرح‌های آزمایشی پیچیده

افزایش تعداد سطوح یک متغیر مستقل

افزایش تعداد متغیرهای مستقل: طرح‌های عاملی

تفسیر طرح‌های عاملی

طرح‌های عاملی با متغیرهای دستکاری شده و نشده

اثرات متقابل و متغیرهای تعدیل‌کننده

برون‌داد یک طرح عاملی ۲×۲

تفسیرها و اثرات اصلی ساده

روندهای گمارش و طرح‌های عاملی

افزایش تعداد سطوح متغير مستقل

افزایش تعداد متغیرهای مستقل در یک طرح عاملی

فصل ۱۱: طرح‌های شبه‌آزمایشی و طرح‌های آزمایشی مورد منفرد

ارزشیابی برنامه

طرح‌های شبه‌آزمایشی

طرح تک- گروهی فقط با پس آزمون

طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی

طرح گروه کنترل نامعادل

طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نامعادل

طرح سری‌های زمانی مداخله‌ای

طرح سری‌های کنترل

طرح‌های آزمایشی تک‌آزمودنی

طرح‌های بازگشتی

طرح‌های خط پایه چندگانه

تکرار در طرح‌های مورد منفرد

فصل ۱۲: درک نتایج پژوهش: توصیف و همبستگی

مروری بر مقیاس‌های اندازه‌گیری

تجزیه تحلیل نتایج پژوهش

مقایسۀ درصدهای گروهی

همبستگی نمرات فردی بررسی

مقایسۀ میانگین‌های گروهی

توزیع‌های فراوانی

ترسیم توزیع‌های فراوانی

آمارۀ توصیفی

گرایش مرکزی

پراکندگی

ترسیم روابط

ضرایب همبستگی: توصیف شدت روابط

ضریب همبستگی r پیرسون

ملاحظات مهم

اندازۀ اثر

معنی‌داری آماری

معادلات رگرسیون

همبستگی چندگانه

همبستگی تفکیکی و مشکل متغیر سوم

مدل‌های ساختاری

فصل ۱۳: درک نتایج پژوهش: استنباط آماری

جامعه و نمونه

آمار استنباطی

فرضیه‌های صفر و پژوهش

احتمالات و توزیع‌های نمونه‌برداری

احتمال: مورد ادراک فراحسی

توزیع نمونه‌برداری

حجم نمونه

مثال آزمون‌های t و F

آزمون t

درجۀ آزادی

آزمون‌های یک دامنه در مقابل دو دامنه

آزمون F

محاسبۀ اندازۀ اثر

فاصلۀ اطمینان و معنی‌داری آماری

نگاهی به معنی‌داری آماری

خطای نوع I و II

تصمیم‌های درست

خطای نوع I

خطای نوع II

کاربرد روزانۀ خطای نوع I و نوع II

انتخاب یک سطح معنی‌داری

تفسیر نتایجی که معنی‌دار نیستند

انتخاب حجم نمونه: تحلیل توان

اهمیت تکرار پژوهش‌ها

اهمیت ضریب همبستگی پیرسون

تحلیل کامپیوتر (رایانه) از داده‌ها

انتخاب آزمون معنی‌داری مناسب

یک متغیر مستقل- تنها دو گروه

یک متغیر مستقل- سه گروه یا بیشتر

دو یا چند متغیر مستقل

فصل ۱۴: تعمیم نتایج

تعمیم به جامعه‌هایی غیر از شرکت‌کنندگان پژوهش

دانشجویان

داوطلبان

ملاحظات جنسیتی

ملاحظات مکانی

تعمیم اثرات متقابل آماری

دفاع از دانشجویان و موش‌ها

ملاحظات فرهنگی

تعمیم به دیگر آزمایشگران

پیش‌آزمون و تعمیم

تعمیم از محیط‌های آزمایشگاهی

واقعیت‌نگری آزمایشی و عینی

مزایای متقابل پژوهش‌های میدانی و آزمایشگاهی

اهمیت تکرار پژوهش

تکرار دقيق

تکرار مفهومی

ارزشیابی تعمیم‌پذیری از طریق مرور پیشینه پژوهشی و فراتحلیل

کاربرد پژوهش‌ها در بهبود زندگی

پیوست الف- جداول آماری

پیوست ب

طراحی یک مربع لاتین

واژه‌نامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایه های پژوهش در علوم رفتاری – پل سی کازبی”