نمایش 1–20 از 32 نتیجه

11%تخفیف
کتاب علم النفس از دیدگاه دانسمندان اسلامی بنی جمالی
11%تخفیف
کتاب درمان شناختی رفتاری استرس شغلی در حرفه های سلامت انتشارات علامه طباطبائی
111,000 98,790 تومان
11%تخفیف
کتاب آزمون های فرافکنی شخصیت هادی بهرامی
180,000 160,200 تومان
11%تخفیف
کتاب نظریه های آموزش الگوها، راهبردها، روش ها، فنون
150,000 133,500 تومان
11%تخفیف
کتاب نظریه های مددکاری اجتماعی عزت اله سام آرام
100,000 89,000 تومان
11%تخفیف
کتاب مددکاری اجتماعی سالمندی مسائل و مداخلات الهام محمدی
11%تخفیف
کتاب مقدمه ای بر نوروپسیکولوژی زمان انتشارات علامه طباطبائی
100,000 89,000 تومان
11%تخفیف
کتاب دیدگاه های تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای آموزه های قرآنی
11%تخفیف
کتاب هوش معنوی در آموزه های اسلام فرامرز سهرابی انتشارات علامه
70,000 62,300 تومان
11%تخفیف
کتاب درآمدی بر روش ها فنون و مهارت های تدریس انتشارات علامه
100,000 89,000 تومان
11%تخفیف
کتاب روایی و رواسازی کاترین اس تیلور انتشارات علامه طباطبایی
100,000 89,000 تومان
11%تخفیف
کتاب مصاحبه بالینی جان سامرز فلناگن انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
140,000 124,600 تومان
11%تخفیف
کتاب مسائل بحث برانگیز در روانشناسی زبان و تفکر
11%تخفیف
250,000 222,500 تومان
11%تخفیف
کتاب نظریه ها و روش های آموزش حسن اسدزاده
200,000 178,000 تومان
11%تخفیف
کتاب مبانی مددکاری اجتماعی محمد زاهدی اصل
120,000 106,800 تومان
11%تخفیف
کتاب مبانی آموزش مبتنی بر شایستگی
65,000 57,850 تومان
11%تخفیف
کتاب کار گروهی با نوجوانان اصول و کاربرد آن اندرو مالکوف
100,000 89,000 تومان
11%تخفیف
کتاب عوامل مشترک در خانواده درمانی و زوج درمانی اسپرتگل
111,000 98,790 تومان
11%تخفیف
کتاب زوج درمانی و خانواده درمانی شناختی رفتاری فرانک داتیلیو