انتشارات اطلاعات

آسیب شناسی روانی زندگی روزمره
-12%

آسیب شناسی روانی زندگی روزمره – فروید

قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۵۵۵ تومان است.

اطلاعات بیشتر

روانشناسی بزرگسالان
-11%

روانشناسی بزرگسالان

قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۸۵۵ تومان است.

اطلاعات بیشتر

فرهنگ توصیفی علوم رفتاری - شناختی
-23%

فرهنگ توصیفی علوم رفتاری – شناختی

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۳۰۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

بازی درمانی دینامیسم مشاوره کودکان
-13%

بازی درمانی دینامیسم مشاوره کودکان

قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۶۵۲ تومان است.

اطلاعات بیشتر

آشنایی با روان‌ - آسیب‌‌شناسی عمومی
-21%

آشنایی با روان‌ – آسیب شناسی عمومی – یاسپرس

قیمت اصلی ۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۵۵۵ تومان است.

اطلاعات بیشتر

نظریه های فرایند یادگیری
-22%

نظریه های فرایند یادگیری – وحیدی

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۵۵۵ تومان است.

اطلاعات بیشتر

پیشگامان روانشناسی رشد
-21%

پیشگامان روانشناسی رشد

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹,۵۵۵ تومان است.

اطلاعات بیشتر

روانشناسی رشد شعاری نژاد
-11%

روانشناسی رشد شعاری نژاد

قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۷۰۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر