نمایش دادن همه 15 نتیجه

18%تخفیف
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جامعه مدرسه خانواده
22%تخفیف
روانشناسی تحولی در گستره زندگی
640,000 499,555 تومان
32%تخفیف
فنون مشاوره و روان درمانی

فنون مشاوره و روان‌درمانی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 121,555 تومان
20%تخفیف
مبانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
250,000 200,750 تومان
21%تخفیف
مشاوره شغلی زندی پور

مشاوره شغلی – زندی پور

بدون امتیاز 0 رای
180,000 142,555 تومان
21%تخفیف
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ساموئل کرک
550,000 433,555 تومان
26%تخفیف
مشاوره تحول شغلی نظریه ها و کاربست ها
165,000 122,555 تومان
27%تخفیف
مبانی گروه‌درمانی راهنمای عملی برای گروه‌درمانی اثربخش

مبانی گروه‌ درمانی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 219,555 تومان
26%تخفیف
مبانی آسیب شناسی روانی - جیمز مادوکس
600,000 444,555 تومان
25%تخفیف
فنون و مهارت‌های اساسی مشاوره (یاریگر ماهر) رویکرد مدیریت مشکل و تحول فرصت در یاریگری
450,000 339,555 تومان
30%تخفیف
روانشناسی ورزش کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک
150,000 104,555 تومان
20%تخفیف
مشاوره شغلی و حرفه ای-رویکرد های ازه نگر
100,000 79,555 تومان
15%تخفیف
انگیزش و هیجان فیل گورمن

انگیزش و هیجان – فیل گورمن

بدون امتیاز 0 رای
50,000 42,555 تومان
25%تخفیف
روش های کاربردی پژوهش در روانشناسی بالینی و مشاوره
28%تخفیف
نظریه های رشد باربارا نیومن
275,000 198,555 تومان