نمایش دادن همه 14 نتیجه

18%تخفیف
کتاب روانشناسی پرورشی نوین سیف - روانشناسی تربیتی سیف

روانشناسی پرورشی نوین سیف

بدون امتیاز 0 رای
460,000 376,750 تومان
16%تخفیف
کتاب روانشناسی تربیتی سانتراک - شاهده سعیدی
290,000 244,750 تومان
19%تخفیف
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف
460,000 374,750 تومان
20%تخفیف
کتاب اختلال های یادگیری هالاهان و کافمن
370,000 294,750 تومان
20%تخفیف
روانشناسی تربیتی وولفولک هوی - ترجمه سعدی پور
500,000 397,750 تومان
20%تخفیف
کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی سیف
460,000 366,555 تومان
13%تخفیف
روانشناسی یادگیری کدیور کدیور

روانشناسی یادگیری کدیور

بدون امتیاز 0 رای
121,000 104,750 تومان
25%تخفیف
روانشناسی تربیتی بیابانگرد
21%تخفیف
روانشناسی تربیتی کریمی
150,000 118,750 تومان
22%تخفیف
نظریه های فرایند یادگیری
11,000 8,555 تومان
19%تخفیف
روانشناسی تربیتی کاربردی بیابانگرد
320,000 258,555 تومان
22%تخفیف
کتاب روانشناسی تربیتی اسلاوین
320,000 248,555 تومان
14%تخفیف
روانشناسی تربیتی موسوی نشر ساوالان
84,000 72,555 تومان
21%تخفیف
یادگیری رویکرد تربیتی شانک رضایی
270,000 214,555 تومان