آنچه در این مطلب مطالعه می‌کنید، تحلیل کنکور ارشد روانشناسی 1403 است که توسط مولفان کتب روان آموز گردآوری شده است. همچنین در فایل pdf که برای دانلود دراختیارتان قرارگرفته، منبع دقیق هریک از سوالات کنکور با ذکر مبحث و شمارۀ صفحه از کتاب‌های رفرنس همراه با مستندات درصد پوشش‌دهی کتاب های روان آموز قرار گرفته است. همچنین می‌توانید منابع پیشنهادی ارشد روانشناسی 1404 را در آدرس زیر مشاهده کنید.

📌 متون روانشناسی

تعداد سوالات درس متون روانشناسی در کنکور امسال نیز 25 سوال بود. سطح سوالات نسبتاً ساده بوده، لغات تخصصی جدیدی مشاهده نمی‌شد و کلمات و عبارات، مشابه آزمون‌های 10سال اخیر بود. تیپ سوالات جدید نبود و آزمون از سطح استانداردی برخوردار بوده است. موضوع متون، عمومی بوده و اختلالات روان‌شناختی و اصطلاحات خاص درمیان آن‌ها وجود نداشت. ازجمله نکات برجسته در این کنکور، نزدیک‌بودن گزینه‌ها به یکدیگر در برخی تست‌ها بوده‌است. یکی‌از تست‌های دشوار در آزمون 1403، که در کتاب زبان روان پوشش داده شده است، تست شماره 10 است. همچنین تعدادی سوال استنباطی نیز در این آزمون به چشم می‌خورد. منابع استفاده‌شده برای درس متون روانشناسی در آزمون ارشد روانشناسی عبارت است از: متون روانشناسی به زبان انگلیسی یحیی سیدمحمدی، متون روانشناسی به زبان انگلیسی لیندالیل و متون روانشناسی به زبان انگلیسی هاشمیان.

تطابق کتاب زبان روان با کنکور ارشد روانشناسی 1403: 99/28 درصد

پوشش دهی تیپ تست های زبان روان با کنکور: 100 درصد

پوشش دهی 555 لغت از 559 لغت متمایز

پوشش دهی 25 سوال از 25 سوال

📌 علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

 سوالات علم النفس در کنکور روانشناسی امسال از نظریات اندیشمندان اسلامی مانند فارابی، ابن سینا و… بوده و بیشتر به سمت مسائل مربوط به دین، آیات و احادیث رفته است. به‌جز سوال‌های 27 و 40 که از بخش فلسفه و نظریات فلسفی بوده‌اند باقی سوالات مربوط به روانشناسی اسلامی است. در این کنکور مباحث روانشناسی و آیات بایکدیگر ترکیب شده‌اند و افرادی که تسلط بیشتری برروی ترجمۀ عبارات عربی و آیات دارند می‌توانند به درصد بیشتری در این درس دست پیدا کنند. طراحان برای سوالات درس علم النفس در کنکور 1403 از این منابع استفاده کرده‌اند: روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی احمدی، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی کجباف و علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی آمبر حق.

تطابق کتاب علم النفس به زبان ساده با کنکور ارشد روانشناسی 1403: 100 درصد

پوشش دهی 15 سوال از 15 سوال

📌 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

تمرکز تست‌ها در کنکور امسال اکثرا بر روی کودک و اختلالات مرتبط با آن بوده است اما از آسیب بزرگسالی نیز سوال‌هایی از اختلالات خلقی، خواب و … را داریم. سوالات به‌نسبت آسان بوده و تنوع آن‌ها بیشتر شده است. از نظر منابع برای درس روانشناسی مرضی پراکندگی منبع وجود نداشته و با منابع معرفی‌شده روان‌آموز در سال گذشته تطابق دارد. سوالات متفرقه از درس بالینی هم درمیان سوالات روانشناسی مرضی به چشم می‌خورد که با دانش عمومی افراد در این درس قابل پاسخگویی بوده است. سطح سوالات کودکان استثنایی، متوسط و با کتاب گنجی و کودکان روان آموز قابل پاسخگویی بوده است. 

منابع استفاده‌شده در سوالات آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی عبارت است از: آسیب شناسی روانی گنجی جلد اول و دوم، آسیب شناسی روانی هالجین، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سیف نراقی، روانشناسی کودکان استثنایی گنجی، دانش آموزان استثنایی هالاهان، آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان مش، کودکان استثنایی میلانی فر و راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی براساس DSM-5-TR ترجمۀ گنجی .

تطابق کتاب کودکان استثنایی و آسیب شناسی روان آموز با کنکور ارشد روانشناسی 1403: 85 درصد

پوشش دهی 17 سوال از 20 سوال

📌 روانشناسی رشد

در کنکور ارشد روانشناسی 1403 می‌بینیم که سوالات درس روانشناسی رشد جزئی‌تر شده و تمرکز طراح بر روی کتاب روانشناسی رشد پاپالیا بوده است به‌همین‌خاطر سطح سوالات دشوار به‌نظر می‌رسد. باقی سوالاتِ مطرح‌شده از کتاب نظریه های رشد کرین و روانشناسی رشد لورا برک و مطابق با منابعِ پیشنهادی روان آموز در سال گذشته است. در آزمون‌های اخیر، تمرکز بر روی نظریه‌ها علی‌الخصوص نظریه‌های کلان بوده است اما در کنکور امسال شاهد تمرکز طراحان بر روی نظریه‌های ریزتر و چرخۀ زندگی (میانسالی و بزرگسالی) هستیم. به‌همین‌خاطر است که تاکید ما بر روی خواندن جلد دوم رشد روان آموز علاوه‌بر جلد اول از همیشه بیشتر است. منابع استفاده‌شده در سوالات کنکور ارشد روانشناسی 1403 عبارت است از: روانشناسی رشد پاپالیا، روانشناسی رشد لورا برک جلد دوم و نظریه های رشد کرین. 

تطابق کتاب روانشناسی رشد 1 و 2 روان آموز با کنکور ارشد روانشناسی 1403: 95 درصد

پوشش دهی 19 سوال از 20 سوال

📌 روانشناسی بالینی

سوالات درس روانشناسی بالینی در کنکور 1403 نسبتا خوب بوده است و منابع استفاده شده در سوالات، با منابع پیشنهادی روان آموز درسال گذشته تطابق دارد. کمتر از نصف سوالات (حدودا 8 سوال) از درمان‌های معروف بوده است که در نظریه های روان درمانی پروچاسکا و جلد 2 روانشناسی بالینی روان آموز وجود دارند. 5 مورد از این 8 سوال از رفتاردرمانی بوده است. سوالات سنجش با دانش متوسط داوطلبان قابل پاسخگویی بوده است و در جلد 1 روان آموز و روانشناسی بالینی فیرس وجود دارد. برخی از سوالات مربوط به روش‌های تحقیق و مفاهیم آن بوده است که در جلد 1 روان آموز پوشش داده شده است. 2 سوال از درس آسیب‌شناسی روانی درمیان سوالات بالینی به‌چشم می‌خورد که در کلاس بالینی روان آموز پوشش داده شده است. 

طراحان سوال برای درس روانشناسی بالینی در کنکور ارشد روانشناسی 1403 از منابع زیر استفاده کرده‌اند : نظریه های روان درمانی پروچاسکا و نورکراس، روانشناسی بالینی کرامر، روانشناسی بالینی فیرس، سنجش روانی مارنات جلد اول، زمینه روانشناسی هیلگارد، روانشناسی بالینی گنجی، خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد اول و دوم و روانشناسی بالینی شاملو.

تطابق کتاب روانشناسی بالینی 1 و 2 روان آموز با کنکور ارشد روانشناسی 1403: 85 درصد

پوشش دهی 17 سوال از 20 سوال

📌 روانشناسی عمومی

سطح سوالات این درس متوسط بوده است. سوالات این درس با دانش عمومیِ داوطلب از دروس رشد و فیزیولوزیک قابل پاسخگویی بوده است. اکثر سوالات از کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد براهنی بوده است. تمامی مباحث در روانشناسی عمومی حائز اهمیت هستند و پراکندگی سوالات در این آزمون به چشم می‌خورد. منابع استفاده شده در طرح سوالات روانشناسی عمومی در آزمون 1403 عبارت است از: زمینه روانشناسی هیلگارد و زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد رفیعی جلد اول.

تطابق کتاب روانشناسی عمومی روان آموز با کنکور ارشد روانشناسی 1403: 80 درصد

پوشش دهی 12 سوال از 15 سوال

📌 روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

در کنکور امسال 8 سوال از درس فیزیولوژیک و 8 سوال از درس انگیزش و هیجان بوده است. درمیان 8 سوالِ فیزیولوژیک، 2 سوال از سطح دشوار و 6 سوال از سطح متوسط برخوردار بوده است. مباحثی مثل تصویربرداری، هورمون‌ها، خواب و بیداری، حافظه و… مورد سؤال قرار گرفته‌اند. منبع استفاده‌شده نیز، کتاب روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی بوده است. با این وجود همچنان برای درس روانشناسی فیزیولوژیک، خواندن کتاب کمک آموزشی به‌جای کتاب مرجع پیشنهاد می‌شود.

سوال‌های درس انگیزش و هیجان نسبت به کنکورهای اخیر جدیدتر بوده است. یکی از مباحث جدید که در این کنکور پوشش داده‌شده است، نیازهای روان‌شناختی است. سوال‌ها طولانی‌تر بوده و سوال‌های تحلیلی بیشتری به‌چشم می‌خورد. اکثر سوالات از کتاب انگیزش و هیجان مارشال ریو هستند و مباحثی چون نظریه‌های شناختی، نظریه‌های تحولی، هیجان‌های خاص، قانون تاثیر برانگیختگی بر یادگیری را شامل شده‌اند. همچنین در میان سوالات، سوال تکراری وجود نداشت.

منابعی که در ادامه معرفی شده‌است در کنکور ارشد روانشناسی 1403 موردتوجه طراحان سوال بوده است: روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی، نوروسایکولوژی کلب جلد اول و انگیزش و هیجان مارشال ریو.

تطابق کتاب فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان روان آموز با کنکور ارشد روانشناسی 1403: 93/3 درصد

پوشش دهی 14 سوال از 15 سوال

📌 روانشناسی تربیتی

سوالات درس روانشناسی تربیتی در این آزمون دربرگیرندۀ سه سطحِ آسان، متوسط و سخت است. 5 سوال جزو سوالات دشوار این آزمون بوده است. 7 سوال، ساده و 8 سوال باقی‌مانده در دستۀ سوالات متوسط قرار می‌گیرند. 2 تست از خارج کتاب طرح‌شده و تحلیلی هستند و 2 سوال نیز از مباحث جدید کتب منبعی مثل کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری و روانشناسی تربیتی کاربردی طراحی شده‌اند. تاکید طراح در این کنکور بر روی مباحث انگیزش، رفتارگرایی، نظریۀ رشد ویگوتسکی، مفهوم‌سازی، آفرینندگی، بندورا و… بوده است. همچنین منابع اصلی درس روانشناسی تربیتی به شرح زیر است: روانشناسی پرورشی نوین سیف، روانشناسی تربیتی سانتراک، روانشناسی تربیتی کدیور، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، روانشناسی تربیتی بیابانگرد، روانشناسی تربیتی کاربردی بیابانگرد و زمینه روانشناسی هیلگارد براهنی.

تطابق کتاب روانشناسی تربیتی روان آموز با کنکور ارشد روانشناسی 1403: 85 درصد

پوشش دهی 17 سوال از 20 سوال