پیش فروش کتاب های جامع روان آموز

کودکان استثنایی

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه
-23%

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

قیمت اصلی ۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۳,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون‌های ترسیمی
-23%

ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی

قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۵,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

بازی درمانی دینامیسم مشاوره کودکان
-13%

بازی درمانی دینامیسم مشاوره کودکان

اطلاعات بیشتر

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ساموئل کرک
-39%

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – ساموئل کرک

قیمت اصلی ۷۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۰,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جامعه مدرسه خانواده
-41%

روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی (جامعه، مدرسه، خانواده)

اطلاعات بیشتر

روانشناسی نابهنجاری کودک - جلد 1
-17%

روانشناسی نابهنجاری کودک – جلد اول

قیمت اصلی ۱۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۸,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

روانشناسی نابهنجاری کودک - جلد 2
-16%

روانشناسی نابهنجاری کودک – جلد دوم

قیمت اصلی ۱۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۸,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

کودکان استثنایی؛ سندروم ها - فریدون یاریاری
-13%

کودکان استثنایی (سندروم ها) – یاریاری

قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

بهزیستی اجتماعی هیجانی کودکان
-18%

بهزیستی اجتماعی هیجانی کودکان

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۸,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

روانشناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه - شارون آر وان
-10%

روانشناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه – شارون آر وان

قیمت اصلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۳,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

روانشناسی مرضی کودک و نوجوان براساس DSM-5 - نجمه حمید
-16%

روانشناسی مرضی کودک و نوجوان براساس DSM-5 – نجمه حمید

قیمت اصلی ۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۸,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش ویژه کاکاوند
-16%

کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش ویژه – کاکاوند

قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲۰,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی دادستان جلد دوم
-40%

روانشناسی مرضی تحولی جلد دوم – دادستان

قیمت اصلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۵,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

روانشناسی و آموزش کودکان ناشنوا
-17%

روانشناسی و آموزش کودکان ناشنوا

قیمت اصلی ۱۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ارجمندنیا
-30%

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ارجمندنیا

قیمت اصلی ۱۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

مبانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
-23%

مبانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۳,۷۵۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر

طرح SOS روان آموز

مشاوره رایگان با پشتیبانان حرفه ای روان آموز

در شروع درس خواندن معمولاً سوالاتی ذهنتان را به خودش مشغول می‌کند که ممکن است باعث نگرانیتان شده و حتی شما را از ادامه‌ی مسیر منصرف کند. روان‌آموز در کنار شماست تا پاسخگوی هر سوالی باشد که در مسیر درس خواندن و کنکور برایتان پیش می‌آید. فقط کافی‌ست شماره خودتان را در فرم پیش‌رو وارد کنید و منتظر تماس پشتیبابان حرفه‌ای روان‌آموز باشید.